Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 86 - Behandling og straff

Mot Rusgift nr 86, 1/2008

Collage

Om Mot Rusgift nr 1/2008

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-leder-100

Straff og behandling - hva nå?

60 prosent av alle innsatte i norske fengsler har et rusgiftproblem. Kriminalstatistikken viser at ca. 63 prosent av dem som var siktet for narkotikakriminalitet i 1999 var registrert med tilbakefall innen en 5-årsperiode. Dette peker i retning av at rehabiliteringsformålet med straffen ikke er oppfylt særlig godt.

Les mer...
ritanilsen-100

Behandling og straff - et kritisk perspektiv

Rita Nilsen er leder av stiftelsen Retretten, et tiltak for rusgiftavhengige i Oslo. Hun åpnet FMRs konferanse om behandling og straff med å si at er det noe hjertet hennes brenner for, så er det folk med avhengighetsproblemer, og særlig for de av dem som også er kriminelle.

Les mer...
Piller

Behandling og straff - begrensninger og muligheter - innenfor og utenfor

Leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås, innledet om mulighetene for å kombinere behandling og straff i avhengighetsbehandlingen. Han var den av innlederne som klarest nærmet seg tematikken fra en spesialisthelsetjenestevinkel. Han arbeider selv til daglig ved Klinikk rus og avhengighet ved Aker Universitetssykehus HF.

Les mer...
Reagensrør

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen

På FMRs fagdag om straff og behandling, holdt overlege og spesialist i klinisk farmakologi, Merete Vevelstad fra Folkehelseinstituttet et innlegg om hensiktene og utfordringer ved prøvetaking i kriminalomsorgen.

Les mer...
Tore Rokkan

Straff som hjelper - Om tvang og straff i endringsarbeid

Tore Rokkan, som er utdannet pedagog, og rådgiver i Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), holdt et innlegg om hva straff og tvang er, hvem som i dag vurderes i forhold til dette, hva vi vet om effektene og hva som skal til for å lykkes, og hvilke samarbeidsutfordringer dette skaper.

Les mer...
Illustrasjon

En gang stifinner - aldri mer i fengsel

På FMRs fagdag om straff og behandling, orienterte leder av Stifinner’n i Oslo fengsel, Karin Oppegård, om de metodene man bruker i tiltaket og de resultatene man har oppnådd. Stifinner’n er et tilbud til innsatte med rusgift- og avhengighetsproblemer.

Les mer...