Tidsskriftet Mot Rusgift nr 97:
Alkoholens historie i Norge

Om Mot Rusgift nr 1/2011

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

Historisk lys på alkohol og metadon


2011-06-30
Historie er viktig. Man kan ikke forstå nåtiden, ei heller hvordan man skal reagere på fremtiden, uten kjennskap til fortiden. Dette gjelder også alkoholhistorien.

Alkoholens historie i Norge

2011-06-30
Her finner du Alkoholens historie i Norge. Disse artiklene er i hovedsak basert på tre tidligere arbeider. ”Norsk alkohollovgivning gjennom 1000 år” omhandler hele perioden, og der gis det detaljerte litteraturhenvisninger. ”Alkoholpolitikken i Norge” gir en mer detaljert fremstilling av utviklingen fra 1814 til midten av 1980-årene, og i ”Alkoholoven. En lov under endring” beskrives endringene i alkoholloven fra 1989 og fremover.

Narkotikapolitisk program for Forbundet Mot Rusgift


2011-06-30

LAR og utviklingen framover

2011-07-01
Lise Aasmundstad er tidligere opiatavhengig. De siste 13 år har hun vært LAR-pasient. I 2004 etablerte hun, sammen med andre, REHABpiloten, Hun er som aktiv brukerrepresentant svært godt kvalifisert i debatten om LAR. Hun er en tydelig og veltalende forkjemper for LAR-pasienter. En som ingen innen feltet kan unngå å høre.

Gjør vi ikke noe, havner de på Plata eller i rennesteinen


2011-07-01
– Det er når de er “på tur” – når de er i svevet – at vi må sette inn tiltakene, sier Njål Petter Svensson. Han er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet, med oppgaver særlig knyttet til ungdom i risiko, og holdt innledning om temaet på Forbundet Mot Rusgifts fagdag i november. – Redder vi ikke ungdommene i denne fasen – havner de på Plata – eller i rennesteinen. Og da er det for sent!

Bokanmeldelse:

Cannabiskultur

2011-07-01
Sveinung Sandberg og Willy Pedersen har skrevet en bok om ” Cannabiskultur”, hvor de forsøker å beskrive kulturen rundt cannabisbruken som forskjellig fra kulturen rundt andre illegale rusgifter.

Bokanmeldelse:

Johan Scharffenberg – mannen som ikke bøyde seg for noen


2011-06-30
Johan Scharffenberg, som levde fra 1869 til 1965, var en stridsmann utenom det vanlige. Han var bl.a. leder i Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund - nå Forbundet Mot Rusgift - fra 1913 til 1916, og gjennom mer enn en mannsalder talsmann for en restriktiv alkoholpolitikk og for en rasjonell nytelseslære.

Bokanmeldelse:

Alkoholens historie på en annen måte

2011-07-01
Mange har skrevet alkoholens historie. Norgesforlaget har også utgitt sin versjon, skrevet av Tor Bruun, med unntak av ett kapittel om ”Rus og bakrus”, skrevet av Jahn Otto Johansen. Disse to ølglade herrer har et annet utgangspunkt for sin historieskrivning enn de forfattere som vanligvis blir anmeldt i Mot Rusgift.