Tidsskriftet Mot Rusgift nr 94: Legalisering?

Om Mot Rusgift nr 1/2010

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder

Legalisering?


2010-09-07
Mot Rusgift har i flere omganger beskjeftiget seg med problematikken rundt legalisering, avkriminalisering, straff, og rusgiftproblematikk, som et område for helsepolitikk, kriminalpolitikk, sosialpolitikk og kulturpolitikk.

Bred internasjonal organisasjonsfront vil ha legalisering

2010-09-07
KartEurope Against Drugs, EURAD er en europeisk non-profit narkotika-politisk stiftelse som arbeider mot narkotikabruk på nasjonalt og internasjonalt nivå. De har derfor god oversikt over hvordan kampen mot narkotikaondet ser ut internasjonalt.

Nei til legalisering og for meningsfylte straffealternativer


2010-09-07
Forbundet Mot Rusgift, FMR og andre seriøse organisasjoner innen rusgiftfeltet har gått mot legalisering av narkotika i Norge. Men hvorfor, og hva tenker man om utviklingen framover?

Dekriminalisering i Portugal

2010-09-07
Dr. Manuel Pinto Coelho, leder av Association for a Drug-Free Portugal I fjor ble det publisert en rapport av advokaten Glenn Greenwald fra den amerikanske tenketanken ”Cato Institute” – som utropte portugisisk narkotikapolitikk til et skoleeksempel for resten av verden. Bakgrunnen var at landet i 2001 avkriminaliserte innehav og bruk av alle former for illegale rusgifter, og at dette, ifølge Greenwald, hadde medført svært gunstige resultater.

Å forsømme neste generasjon


2010-09-07
PolitibåndMiljøene på Oslo S og langs Akerselva er gode eksempler på miljøer vi ville mistet muligheten til å bekjempe effektivt dersom bruk og besittelse av narkotika ble avkriminalisert, skriver Bresil.

Legalisere, avkriminalisere eller rekriminalisere?

2010-09-07
Den ”nye” legaliseringsbevegelsen i Norge har som mål å av-kriminalisere bruk, innehav og omsetning av narkotika. De ønsker at dette ikke skal rammes av straffebestemmelser og at de stoffbrukere som er blitt avhengige skal håndteres av helsevesenet, og ikke av politiet og kriminalomsorgen.

Narkotika i rettssystemet


2010-09-07
Narkotikasiktedes lovbrudd preger rettssystemet, hevdet Reid Stene, seniorråd-giver i Statistisk sentralbyrå (SSB), da han orienterte om siktedes og straffedømtes befatning med narkotika og narkotikalovgivningen på et møte Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS, arrangerte i vår.

Den rusgiftfrie oasen i Lyder Sagens gate

2010-09-07
Det går an å få et rusgiftfritt liv, selv om man har levd i år etter år i narkotikaens slavehelvete. Ikke tro noe annet, for beviset er høyst oppegående og aktivt inne i to store hager i Lyder Sagens gate i Oslo.

En trygg havn i storm


2010-09-07
– Det viktigste jeg har behøvd for å komme ut av min stoffavhengighet, har vært oppmuntring, et rusgiftfritt, trygt miljø og en masse praktisk hjelp, forteller ”Kari”, en av dem som regner Stensløkka som en hjemmebase og trygg havn i storm på veien ut i et normalt liv.

Stoltenbergutvalget – berget som fødte en mus?

2010-09-07
Forside rapportDen 6. mars 2009 nedsatte regjeringen et utvalg som skulle vurdere hvordan rusgiftavhengige kan få bedre hjelp og hvordan kvaliteten på hjelpetilbudene kan bli bedre. Målet var bedre helse, sosial inkludering, økt livsmestring og opplevelse av menneskeverd.

Viktige siste innspill til Stoltenbergutvalget


2010-09-07
WebsideStoltenbergutvalget, et utvalg som skulle se på forholdene for de hardest rammede stoffbrukerne, og komme med forslag til nye tiltak, har nå avsluttet sitt arbeid.

Bokanmeldelse: Ny dokumentasjon av cannabis-skadene

2010-09-17
BokforsideDet svenske Folkhälsoinstitutet har nettopp publisert en ny forskningsgjennomgang av hasj og marihuanas skadevirkninger.

Bokanmeldelse: ”Drug Policy and the Public Good”


2010-09-17
Forside bokBokanmeldelse av ny bok som omhandler narkotika og narkotikapolitikk.

All avhengighet utvikler seg fra nytelse til binding

2010-09-17
Staten kan bare hanskes med våre myriader av tvangsmessig atferd hvis den først erkjenner deres felles basis, skriver Anthony Giddens, i dette innlegget i The Guardian.

Passiv røyking av cannabis?


2010-09-17
Tidsskrift for Den Norske Legeforening hadde i sitt andre nummer i år en artikkel med tittelen ”Passiv røyking av cannabis – hva skal vi tro?”, av Andreas Westin og Lars Slørdal.

Barn har rett til å bli beskyttet mot narkotika

2010-09-17
Under World Forum Against Drugs i Stockholm nylig, ble FNs barnekonvensjon satt på dagsordenen.