Alkoholpolitikk

Alkoholpolitikk er et viktig arbeidsområde for FMR, og på denne siden finner du nyttig informasjon rundt dette temaet.

Webinar onsdag den 19. mai kl. 18.00-20.00

Taxfree og grensehandel før og etter koronaen?

2021-05-14

Taxfree på flyplasser og ferjer og svenskehandel har gått ned til nesten null de siste månedene. Omsetningen på Vinmonopolet og i dagligvarehandelen i grensestrøkene har gått betydelig opp. Burde vi benytte sjansen til å foreta endringer som kan redusere grensehandelen og skal vi skrote taxfree-ordningen?


Uttalelse fra FMRs årsmøte 2021

NEI TIL MER LIBERAL ALKOHOLPOLITIKK


2021-05-03

FMR diskuterte på sitt årsmøte de alkoholpolitiske forslagene som Høyre legger fram på sitt landsmøte om to uker, og vedtok å sende en uttalelse til ulike organisasjonsledd i Høyre. 


Nasjonal alkoholstrategi

2021-01-31
enseignes lumineuses de duty free et bar

Regjeringen har bedt om innspill til en nasjonal alkoholstrategi, med svarfrist innen 15. juni 2020. Utkast til en slik strategi var ment å legges fram høsten 2020, men regjeringen har utsatt dette, slik at nasjonal alkoholstrategi sannsynligvis vil bli et viktig diskusjonspunkt i samband med stortingsvalget til høsten.


FMR har vedtatt et nytt og spennende prinsipprogram

Nytt prinsipprogram for FMR


2018-04-24
Hogarth

FMRs årsmøte 2018:

La Vinmonopolet overta taxfree-salget på flyplassene

2018-03-19
taxfreeutsalg

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte den 17. mars uttaler at taxfree-salget prinsipalt bør avskaffes, av hensyn til folkehelse, Vinmonopolets legitimitet og for å redusere klimautslippene fra flytrafikken, men at en i en mellomperiode kan overføre taxfreeomsetningen til Vinmonopolet.


FMRs årsmøte 2017 uttaler:

Statens pensjonsfond må selge seg ut av alkoholindustrien


2017-03-27
olflaske

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte i helgen diskuterte at Statens pensjonsfond utland har kjøpt seg kraftig opp i internasjonal alkoholindustri, og vedtok en oppfordring til den norske regjering om å bidra til at Pensjonsfondet kvitter seg med aksjene i slik selskaper, i tråd med hva de har gjort når deg gjelder tobakk, og i tråd med fondets eget etiske regelverk.


FMRs årsmøte 2017 uttaler:

Bort med taxfree-ordningen!

2017-03-27
taxfreeutsalg

På FMRs årsmøte i helgen ble bl.a. taxfree-ordningen diskutert, og møtet vedtok enstemming en oppfordring til Regjeringen om å gå inn for å avskaffe taxfree-ordningen, da den hverken er alkoholpolitisk, folkehelsemessig eller klimapolitisk bærekraftig.


Hvorfor oljepenger til alkoholindustrien er uetisk


2017-02-21

Skal inntekter fra produksjon av alkohol fortsatt være med og sikre norske pensjoner og velferdsytelser? Forut (Bistandsorganisasjon FOR UTvikling) har bedt konsulent-
selskapet COWI beskrive hvordan vi på basis av dagens etiske regelverk for oljefondet, kan begrunne begrensninger av oljefondets investeringer i alkoholindustrien.


Statistikk

Omsetningen ved taxfree i Norge og andre uregistrerte kilder

2016-10-06

Folkehelseinstituttet offentliggjør nå en oversikt over omsetningen av alkohol og tobakk ved taxfree og fra andre uregistrerte kilder.


Ny rapport sammenligner alkoholskadene med tobakksskadene

Oljefondet ut av alkoholindustrien


2016-08-29

FMR med innspill til regjeringen v/statsminister Erna Solberg

Vi trenger en større alkoholfri befolkningssektor.

2015-03-18

Opprop til idrettsorganisasjonene

Bevar idretten som alkoholfri sone!


2015-03-18

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2015 har drøftet alkoholens rolle i idretten.


Taxfree-salget på Gardermoen er allerede landets største alkoholutsalg

Samferdsel vet hvilke konsekvenser alkohol og tobakk har

2014-08-03

Noe har vi opplagt gjort riktig, understreker hun

ACTIS generalsekretær argumenterer godt for fortsatt forbud


2014-07-13

FMR kan bekrefte at det er mye kunnskap bak argumentasjonen


Hvor lenge må du jobbe for å kunne kjøpe alkohol nå i forhold til før

Alkoholpris i forhold til arbeidstimer - ACTIS trekker konsekvensen

2014-07-11

Scientific evidence for connection between alcohol consumption and cancer

Complaint about health advertisment from alcohol industry rejected


2014-06-04

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2014

Høyere avgifter på alkohol

2014-03-15

The background for current and future legislation

On Finland's restrictions on advertising for alcohol from January 1st 2015


2014-03-12

Social media give new challenges in games, lotteries.. and sharings, product placement etc..


Ny generalsekretær i ACTIS - rusfeltets samarbeidsorgan

2014-02-05

Big Alcohol is lobbying against it

Despite knowledge that taxation decreases damage


2013-10-16

Activists alerted to proposal that aggressive marketing of alcohol be allowed

Is this the way for public buildings and institutions to make money?

2013-10-02

SIRUS-artikkel ser på hvorfor

Økt støtte for alkoholrestriksjoner


2013-09-11

Undersøkelse foretatt ved hjelp av skuespillere

Bartendere intervjuet om hvorfor de skjenker berusede gjester

2013-09-11

Høy musikk, dempet belysning og forventninger spiller en stor rolle


Statistiske sammenhenger påvist

Det er flere stordrikkere der alkoholbruk er mer vanlig - også i Afrika


2013-09-11

(Dette er også en grunn til FMR satser på at totalavhold kan bidra til å løse et samfunnsproblem.)


Bekymring og botemidler henger ikke i hop.

Manglende logikk

2013-08-29

Video revealing how the alcohol business follow self imposed guidelines


2013-08-14

"Individual choice" is just a slogan and part of marketing and policy strategies

Big - consumer industries are becoming the worst threat to public health

2013-07-03

WHO director-general speaks up


Skjenketidsbegrensninger beskytter

Begrensninger hjelper i å forebygge alkoholskader


2013-06-26

Ikke akkurat noen helsegevinst

Vin i butikk

2013-06-12

Økninger i alkoholrelatert vold og dødsfall på bakgrunn av økt tilgjengelighet kan ventes


The industry does not regulate itself sufficiently

Paid brand placement of alcohol in movies rated for underaged viewers is a problem


2013-06-12

Several suggestions as to how law enforcement can counter the enticing effects of alcohol placement in movies for underaged viewers