Alkoholpolitikk

Alkoholpolitikk er et viktig arbeidsområde for FMR, og på denne siden finner du nyttig informasjon rundt dette temaet.

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2021

NEI TIL MER LIBERAL ALKOHOLPOLITIKK

2021-05-03

FMR diskuterte på sitt årsmøte de alkoholpolitiske forslagene som Høyre legger fram på sitt landsmøte om to uker, og bedtok å sende en uttalelse til ulike organisasjonsledd i Høyre. 


FMR har vedtatt et nytt og spennende prinsipprogram

Nytt prinsipprogram for FMR


2018-04-24
Hogarth

FMRs årsmøte 2018:

La Vinmonopolet overta taxfree-salget på flyplassene

2018-03-19
taxfreeutsalg

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte den 17. mars uttaler at taxfree-salget prinsipalt bør avskaffes, av hensyn til folkehelse, Vinmonopolets legitimitet og for å redusere klimautslippene fra flytrafikken, men at en i en mellomperiode kan overføre taxfreeomsetningen til Vinmonopolet.


FMRs årsmøte 2017 uttaler:

Statens pensjonsfond må selge seg ut av alkoholindustrien


2017-03-27
olflaske

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte i helgen diskuterte at Statens pensjonsfond utland har kjøpt seg kraftig opp i internasjonal alkoholindustri, og vedtok en oppfordring til den norske regjering om å bidra til at Pensjonsfondet kvitter seg med aksjene i slik selskaper, i tråd med hva de har gjort når deg gjelder tobakk, og i tråd med fondets eget etiske regelverk.


FMRs årsmøte 2017 uttaler:

Bort med taxfree-ordningen!

2017-03-27
taxfreeutsalg

På FMRs årsmøte i helgen ble bl.a. taxfree-ordningen diskutert, og møtet vedtok enstemming en oppfordring til Regjeringen om å gå inn for å avskaffe taxfree-ordningen, da den hverken er alkoholpolitisk, folkehelsemessig eller klimapolitisk bærekraftig.


Hvorfor oljepenger til alkoholindustrien er uetisk


2017-02-21

Skal inntekter fra produksjon av alkohol fortsatt være med og sikre norske pensjoner og velferdsytelser? Forut (Bistandsorganisasjon FOR UTvikling) har bedt konsulent-
selskapet COWI beskrive hvordan vi på basis av dagens etiske regelverk for oljefondet, kan begrunne begrensninger av oljefondets investeringer i alkoholindustrien.


Statistikk

Omsetningen ved taxfree i Norge og andre uregistrerte kilder

2016-10-06

Folkehelseinstituttet offentliggjør nå en oversikt over omsetningen av alkohol og tobakk ved taxfree og fra andre uregistrerte kilder.


Ny rapport sammenligner alkoholskadene med tobakksskadene

Oljefondet ut av alkoholindustrien


2016-08-29

FMR med innspill til regjeringen v/statsminister Erna Solberg

Vi trenger en større alkoholfri befolkningssektor.

2015-03-18

Opprop til idrettsorganisasjonene

Bevar idretten som alkoholfri sone!


2015-03-18

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2015 har drøftet alkoholens rolle i idretten.


Taxfree-salget på Gardermoen er allerede landets største alkoholutsalg

Samferdsel vet hvilke konsekvenser alkohol og tobakk har

2014-08-03

Noe har vi opplagt gjort riktig, understreker hun

ACTIS generalsekretær argumenterer godt for fortsatt forbud


2014-07-13

FMR kan bekrefte at det er mye kunnskap bak argumentasjonen


Hvor lenge må du jobbe for å kunne kjøpe alkohol nå i forhold til før

Alkoholpris i forhold til arbeidstimer - ACTIS trekker konsekvensen

2014-07-11

Scientific evidence for connection between alcohol consumption and cancer

Complaint about health advertisment from alcohol industry rejected


2014-06-04

Uttalelse fra FMRs årsmøte 2014

Høyere avgifter på alkohol

2014-03-15

The background for current and future legislation

On Finland's restrictions on advertising for alcohol from January 1st 2015


2014-03-12

Social media give new challenges in games, lotteries.. and sharings, product placement etc..


Ny generalsekretær i ACTIS - rusfeltets samarbeidsorgan

2014-02-05

Big Alcohol is lobbying against it

Despite knowledge that taxation decreases damage


2013-10-16

Activists alerted to proposal that aggressive marketing of alcohol be allowed

Is this the way for public buildings and institutions to make money?

2013-10-02

SIRUS-artikkel ser på hvorfor

Økt støtte for alkoholrestriksjoner


2013-09-11

Undersøkelse foretatt ved hjelp av skuespillere

Bartendere intervjuet om hvorfor de skjenker berusede gjester

2013-09-11

Høy musikk, dempet belysning og forventninger spiller en stor rolle


Statistiske sammenhenger påvist

Det er flere stordrikkere der alkoholbruk er mer vanlig - også i Afrika


2013-09-11

(Dette er også en grunn til FMR satser på at totalavhold kan bidra til å løse et samfunnsproblem.)


Bekymring og botemidler henger ikke i hop.

Manglende logikk

2013-08-29

Video revealing how the alcohol business follow self imposed guidelines


2013-08-14

"Individual choice" is just a slogan and part of marketing and policy strategies

Big - consumer industries are becoming the worst threat to public health

2013-07-03

WHO director-general speaks up


Skjenketidsbegrensninger beskytter

Begrensninger hjelper i å forebygge alkoholskader


2013-06-26

Ikke akkurat noen helsegevinst

Vin i butikk

2013-06-12

Økninger i alkoholrelatert vold og dødsfall på bakgrunn av økt tilgjengelighet kan ventes


The industry does not regulate itself sufficiently

Paid brand placement of alcohol in movies rated for underaged viewers is a problem


2013-06-12

Several suggestions as to how law enforcement can counter the enticing effects of alcohol placement in movies for underaged viewers


Children know more alcohol brands than ice cream and cake brands

Increased exposure to alcohol ads in television seen by children in the UK.

2013-06-12

The industry argues that its self regulation is effective, since there is less drinking in younger people.  (One might wonder if that's the reason they are increasing exposure!!)


Ingen grunn til at alkohol ikke skal merkes, slik som andre forbruksvarer

Merking av alkohol


2013-06-05