Legemiddelassistert rehabilitering  - LAR

Her legger vi ut et stort antall linker til stoff om metadon og Subutex, publisert på norsk på våre egne og andre nettsider.

Ord og begreper
Her er en forklaring på ord og begreper rundt Legemiddelassistert rehabilitering – LAR.
Les mer...
Et bedre liv med metadon?
I denne oppgaven har sosiolog Marit Gryt gjennomført en kvalitativ og empirisk studie som baserer seg på intervjuer med ni metadonbrukere. Felles for disse er at de er velfungerende i dag. Oppgaven gir svar på hvilke faktorer som er viktige for at man skal kunne få et bedre liv med metadon.
Les mer...
Rapport fra LAR-konferanser
Her finner du rapporter fra tidligere MAR og LAR-konferanser.
Les mer...
Metadon - statsdop eller god hjelp?
FMR arrangerte ope møte om metadon onsdag 27. april 2005 kl 19.00 på Håndverkeren Konferansesenter i Oslo.
Les mer...
Fakta om metadon
Metadon er et syntetisk fremstilt opioid. Lang virkningstid gjør det mulig å oppnå jevn mengde i blodet med 1 dose i døgnet. Liten/ ingen rusvirkning etter innstillingsfasen.
Les mer...
"Harm reduction - en løsning for norsk narkotikapolitikk?"
FMR arrangerte konferanse med forelesere fra fagkretser og politiske miljøer i inn og utland.
Les mer...
Mødre i LegemiddelAssistert Rehabilitering
Jeg er også Mamma
2013-10-31

Litt innblikk i hva det innebærer å bli gravid og få barn når en går på LAR.

Melding fra Folkehelseinstituttet
Metadon påvirker hjerneceller
2012-08-09
Det er nylig publisert to studier fra Folkehelseinstituttet der forskere har undersøkt mulige endringer i hjernen etter langvarig metadonbehandling. Resultatene viser at slik behandling kan påvirke nerveceller i hjernen. Studiene er en oppfølging av at metadon tidligere er vist å kunne påvirke kognitiv funksjonsevne, det vil si evnen til blant annet læring og hukommelse.
Kronikk i Klassekampen 8. august 2012
Heroinforskrivning
2012-08-09
Denne kronikken ble trykket i Klassekampen den 8. august 2012.
Nyheter om metadon
Lover
Her legger vi pekere og informasjon om lover, forskrifter og rundskriv vedrørende Metadon, Subutex. etc.
Helse Midt-Norge:
Metadonkøen kuttes med 2 år
2004-03-23

Kreativ bruk av knappe ressurser reduserer køen til medikamentassistert behandling i Midt-Norge fra 3 til 1 år, uten tilførsel av friske midler.

Debattartikler
Her finner du debattartikler og pekere til debattartikler rundt legemiddelassistert rehabilitering, LAR.
Fakta
Her finner du pekere til artikler rundt fakta om legemiddelassistert rehabilitering, LAR..
Historikk
Her finner du artikler som omhandler historikk rundt legemiddelassistert rehabilitering, LAR.
Avisartikler
Her finnes pekere til presseoppslag rundt legemiddelassistert rehabilitering, LAR.
Lenker
Her finner du lenker til nettsteder med informasjon om legemiddelassistert rehabilitering, LAR.
Forståelse
Her finner du artikler som gir medisinsk og sosialpolitisk forståelse rundt legemiddelassistert rehabilitering, LAR.