Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legemiddelassistert rehabilitering - LAR

Her legger vi ut et stort antall linker til stoff om metadon og Subutex, publisert på norsk på våre egne og andre nettsider.

Jeg er også Mamma

Mødre i LegemiddelAssistert Rehabilitering

31.oktober.2013
Litt innblikk i hva det innebærer å bli gravid og få barn når en går på LAR.
Les mer...

Metadon påvirker hjerneceller

Melding fra Folkehelseinstituttet

09.august.2012
Det er nylig publisert to studier fra Folkehelseinstituttet der forskere har undersøkt mulige endringer i hjernen etter langvarig metadonbehandling. Resultatene viser at slik behandling kan påvirke nerveceller i hjernen. Studiene er en oppfølging av at metadon tidligere er vist å kunne påvirke kognitiv funksjonsevne, det vil si evnen til blant annet læring og hukommelse.
Les mer...

Heroinforskrivning

Kronikk i Klassekampen 8. august 2012

09.august.2012
Denne kronikken ble trykket i Klassekampen den 8. august 2012.
Les mer...

Lover

Her legger vi pekere og informasjon om lover, forskrifter og rundskriv vedrørende Metadon, Subutex. etc.
Les mer...

Metadonkøen kuttes med 2 år

Helse Midt-Norge:

23.mars.2004
Kreativ bruk av knappe ressurser reduserer køen til medikamentassistert behandling i Midt-Norge fra 3 til 1 år, uten tilførsel av friske midler.
Les mer...

Debattartikler

Her finner du debattartikler og pekere til debattartikler rundt legemiddelassistert rehabilitering, LAR.
Les mer...

Fakta

Her finner du pekere til artikler rundt fakta om legemiddelassistert rehabilitering, LAR..
Les mer...

Historikk

Her finner du artikler som omhandler historikk rundt legemiddelassistert rehabilitering, LAR.
Les mer...