Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FMRs fagdag 8. november 2019 - Russetiden - en akseptert unntakstilstand

Russelue

Russetiden har i mange år vært en feiring, hvor folk har sett gjennom fingrene med en del utagerende festing, bråk og støy fra russen både på skolen og i lokalsamfunnet i en kort periode.

Men nytt de seneste årene er veldig dyre russebusser, kommersielle firmaer som skor seg på arrangementer av landstreff og andre arrangementer og tilbud for russen, russekroer etc. Russeforberedelsene begynner for mange allerede i 1. videregående, og i andre klasse reiser mange på russeturer til Syden som en forberedelse til russetiden, med tilhørende alkoholbruk, og - har det vist seg - et økende forbruk av narkotika (Ungdata). Vi ønsker at russen skal få en god og minnerik russefeiring. Men er det grunn til å bekymre seg?

 • ikke bare på grunn av russefylla
 • ikke bare fordi grunnlaget for storforbruk av alkohol for mange blir lagt i russetiden
 • kke bare på grunn av at narkotikaforbruket blant russen har vist en sterkt økende tendens
 • ikke bare på grunn av trafikkulykker, skader og overgrep i samband med russefeiringen
 • ikke bare på grunn av at to-tre uker med intens feiring kanskje er i meste laget før man har avlagt en eneste skriftlig eller muntlig eksamen
 •  men også fordi mange får sine skoleprestasjoner og framtidsmuligheter redusert av russefeiringen, slik den i dag utøves

Har russen råd til dette? Har samfunnet råd?

På fagdagen diskuterer vi dette fra ulike vinkler.

Få med deg dette viktige initiativet til en ny debatt rundt russefeiringen!

Program som PDF her

Praktisk info

Tid 8. november 2019, kl 0900-1530

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

Påmelding 
turid@lynx.no Turid Bråthen
Tlf: +47 906 04 050
Eller se påmeldingsformular nederst på siden

Deltakeravgift
kr 1 490
Medlemmer og støtte- medlemmer: kr 1 200

Kontakt
FMR, Postboks 6723 - St.Olavsplass 0130 Oslo
Epost: post@fmr.no
Tel: +47 940 08 830

Program

Program som PDF her

09.00

Kent Gudmundsen, Stortingets Utdannings- og forskningskomite: «Hva tenker regjeringen og Stortinget om russefeiringen?

09.30

Christer Falck, Plateprodusent og entertainer: Russefeiring – kan vi gjøre noe annet enn å drikke?

10.00

Kort Pause

10.15

Johan Benitez: Majorstua Politistasjon: Politiets utfordringsbilder med russetiden

10.45

FHI: Helsevesenets erfaring med helseskader i russetiden

11.15

Birk Arildssønn Blekken Elevorganisasjonen: Hva ønsker elevene seg av russetiden?

11.45

Kjersti Falck, rådgiver hos FUG: Hvordan ser foreldrene på russetiden

12.15

Lunsj

13.00

Video: «Russen og alkoholen – eller hva betyr russefeiringen for russens prestasjons og yteevne?»

13.15

Svend Davanger, Professor i medisin, UiO: Cannabis og russefeiring

13.45

Anne Mette Becher Alstad, Avdelingsleder, trinnleder for tredjetrinnet og elevkontakt,Ski v.g. skole: Skolens muligheter til å finne en alternativ vei for russefeiring.

14.15

Geir Riise, Legeforeningen: «Alkohol og akutte og langvarige alkoholskader under og etter russefeiringen

14.45

Jostein Sandvik, tidl. Øst politidistrikt.  og Knut T. Reinås, forbundsleder i FMR. : «Lite har skjedd, men hva må skje med russefeiringen?»

15.15

Oppsummering og avslutning

15.30

Vel hjem

Innledere

 • Kent Gudmundsen – Stortingets utdannings- og forskningskomite – representerer Høyre
 • Christer Falck: Programleder i TV, Plateprodusent, musikkformidler og underholder
 • Johan Benitez: Avsnittsleder ved Ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon
 • Birk Arildssønn Blekken, Nestleder i Elevorganisasjonen
 • Kjersti Falck, rådgiver hos Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Svend Davanger: Medisinsk professor, hjerneforsker fra Universitetet i Oslo
 • Anne Mette Becher Alstad, Avdelingsleder, trinnleder for tredjetrinnet og elevkontakt,Ski v.g. skole
 • Geir Riise: Medisinsk doktor og generalsekretær Den norske legeforening
 • Jostein Sandvik: Tidl. Politioverbetjent, Øst politidistrikt
 • Knut T. Reinås, Sosiolog, leder i Forbundet Mot Rusgift

Program som PDF her

Fagdag*