Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 91 - Storbyens hjerte og smerte

Mot Rusgift nr 2/2009: Storbyens hjerte og smerte

mr91-collage-150

Om Mot Rusgift nr 2/2009

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Knut T. Reinås

Storbyens hjerte og smerte

Norge er blitt et urbanisert samfunn. Vi bor i byer. Noen av oss bor i de største byene. Der er det en tendens til at en del sosiale og helsemessige problemer hoper seg opp i større målestokk enn i resten av landet. Oslo har sannsynligvis de største problemene med narkotika, vold, offentlig fyll, tigging, prostitusjon.

Les mer...
Einarsen-150

Vil stoppe foreldres alkoholutdeling

Førstebetjent Roy Cato Einarsen ved Stovner Politista­sjon, Forebyggende avsnitt, er en engasjert mann. Han jobber bl.a. mot de rusgiftbaserte og sosiale utfordrin­gene som han ser enkelte ungdommer sliter med. Under FMRs kurs for Oslo­politikere orienterte han om Oslo­ politiets forebyggende arbeid. Spesielt reagerer Einarsen på enkelte foreldres holdning til langing av ...

Les mer...
overdoseteamet-150

Livredderne

I åtte år har de reddet liv. Helse og overdoseteamet i Trondheim starta i september i 2001. Bakgrunnen var sju overdosedødsfall på forsommeren samme året.

Les mer...
blaha-150

Narkomiljøet i Bergen

Som nestleder i Bergen LMS, aktiv natteravn og en av initiativtakerne til Trappen motivasjonssenter kjenner Inga-Alice Næss Blaha narkomiljøet i Bergen fra innsiden. Hun deler villig av sin erfaring.

Les mer...
uteseksj2-300

Vi må satse på det som fungerer

Sosionom Børge Erdal er ny fungerende leder hos Uteseksjonen i Oslo kommune. Med drøyt 12 år bak seg i etaten er det en erfaren mann som tar tatt lederskapet, mens den faste lederen, Astrid Pettersen har flyttet på seg til Barnas Hus. I Uteseksjonens 40. år er det en mann med solid tro på samarbeid som har tatt ledelsen i kontorene i Maridalsveien 3.

Les mer...
bekken-i-barnehage-150

Samarbeidet mellom spesialist-helsetjeneste og kommune

Det har vært en stor omstilling for rusgiftfeltet etter at dette ble omdefinert til spesialisthelsetjeneste. Fortsatt oppleves en del barnesykdommer, ikke minst fordi det tar tid å implementere nye lovverk. Noen av pasientene har svært sammensatt og kompleks problematikk og kan være en stor utfordring for døgnavdelingene. Gunn Eva Bekken tror likevel at arbeidet er på rett vei,...

Les mer...
Eric2-150

Hvordan oppleves avhengighet i et brukerperspektiv?

Eric Johansen er leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjons avdeling i Akershus. Han har selv bakgrunn som tung stoffavhengig, men er i dag stoff- og alkoholfri. Han holdt et innlegg på Forbundet Mot Rusgifts kurs for poltikere i Oslo, og det han sa, gjorde inntrykk på mange. Vi gjengir her en forkortet versjon av hans innlegg.

Les mer...