Mot Rusgift nr 2/2009: Storbyens hjerte og smerte

Om Mot Rusgift nr 2/2009

2009-09-02
Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

Storbyens hjerte og smerte


2009-09-02
Knut T. ReinåsNorge er blitt et urbanisert samfunn. Vi bor i byer. Noen av oss bor i de største byene. Der er det en tendens til at en del sosiale og helsemessige problemer hoper seg opp i større målestokk enn i resten av landet. Oslo har sannsynligvis de største problemene med narkotika, vold, offentlig fyll, tigging, prostitusjon.

Narkotikaproblemet i Oslo - sett fra politiets side

2009-09-02
Når stoffavhengige i Oslo blir for synlige, forventer byråd, regjering, presse og publikum at politiet skal rydde opp. Men hvor enkelt er det? Mot Rusgift spurte visepoliti-mester i Oslo, Roger Andresen, om det.

Vil stoppe foreldres alkoholutdeling


2009-09-02
Førstebetjent Roy Cato Einarsen ved Stovner Politista­sjon, Forebyggende avsnitt, er en engasjert mann. Han jobber bl.a. mot de rusgiftbaserte og sosiale utfordrin­gene som han ser enkelte ungdommer sliter med. Under FMRs kurs for Oslo­politikere orienterte han om Oslo­ politiets forebyggende arbeid. Spesielt reagerer Einarsen på enkelte foreldres holdning til langing av alkohol til sine mindreårige barn. Han forteller at han og kolleger evt. er åpen for å møte foreldre i retten. Da kan man en gang for alle få testet dette mot lovens bestemmelser.

Livredderne

2009-09-02
I åtte år har de reddet liv. Helse og overdoseteamet i Trondheim starta i september i 2001. Bakgrunnen var sju overdosedødsfall på forsommeren samme året.

Narkomiljøet i Bergen


2009-09-02
Som nestleder i Bergen LMS, aktiv natteravn og en av initiativtakerne til Trappen motivasjonssenter kjenner Inga-Alice Næss Blaha narkomiljøet i Bergen fra innsiden. Hun deler villig av sin erfaring.

Vi må satse på det som fungerer

2009-09-02
Sosionom Børge Erdal er ny fungerende leder hos Uteseksjonen i Oslo kommune. Med drøyt 12 år bak seg i etaten er det en erfaren mann som tar tatt lederskapet, mens den faste lederen, Astrid Pettersen har flyttet på seg til Barnas Hus. I Uteseksjonens 40. år er det en mann med solid tro på samarbeid som har tatt ledelsen i kontorene i Maridalsveien 3.

Intervju

Samarbeidet mellom spesialist-helsetjeneste og kommune


2009-09-02
Det har vært en stor omstilling for rusgiftfeltet etter at dette ble omdefinert til spesialisthelsetjeneste. Fortsatt oppleves en del barnesykdommer, ikke minst fordi det tar tid å implementere nye lovverk. Noen av pasientene har svært sammensatt og kompleks problematikk og kan være en stor utfordring for døgnavdelingene. Gunn Eva Bekken tror likevel at arbeidet er på rett vei, ikke minst med tanke på at brukerne har fått pasientrettigheter og at det er kommet en del sterke brukerorganisasjoner som ”vakt-bikkjer”.

Hvordan oppleves avhengighet i et brukerperspektiv?

2009-09-02
Eric Johansen er leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjons avdeling i Akershus. Han har selv bakgrunn som tung stoffavhengig, men er i dag stoff- og alkoholfri. Han holdt et innlegg på Forbundet Mot Rusgifts kurs for poltikere i Oslo, og det han sa, gjorde inntrykk på mange. Vi gjengir her en forkortet versjon av hans innlegg.

Intervu:

Også narkotika vil vi handle når det passer oss


2009-09-02
– Det kjennes liksom ikke så forbrytersk å handle narkotika på nettet. Det er hemmelig og ”rent”, enkelt, smidig – og slapt. Helt i tråd med kravene i vår tid, sier Cecilia Fant.

Tollere og syndere i narkotika-trafikken

2009-09-02
Narkotika, lovlige og ulovlige legemidler, urtedop, frø og slankemidler – alt det går an å ruse seg på blir forsøkt smugla over grensa i pakker og brev. Men tollernes intuisjon blir nok undervurdert av mange.

Når det riktige blir helt feil


2009-09-03
Jeg har vært med kone og vår tre år gamle sønnesønn på Øl- og matfestival, for å spise grillet elgpølse og få et inntrykk av det flere medier har omtalt som en kulturbegivenhet på Oslos beste østkant. Stedet var Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo. Det ble en tur som viste hvordan norsk lov og omsorg for barn, unge og mennesker i nød ikke alltid går så hånd i hånd som vi skulle ønske.

Hva viser forskningen om effekt av ulike alkoholpolitiske virkemidler?

2009-09-03
I april/mai arrangerte Forbundet Mot Rusgift et tre kvelders kurs for Oslo-politikere om flere sider av rusgiftpolitikken. Ett av innleggene ble holdt av forsker Ingeborg Rossow ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS. Rossow var en av forfatterne bak rapporten ”Alcohol – no ordinary commodity”, som gjennomgår hele den internasjonale alkoholforskningen. Hun la i sitt innlegg fram hva forskning i dag kan si om effekten av ulike alkoholpolitiske virkemidler.

Kampen for et bedre uteliv


2009-09-03
Regjeringens forslag om å kutte skjenke-tiden med en time, er bare ett av flere nødvendige grep mot voldsproblemene i våre byer. Det skriver Henry Ove Berg, medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd og politistasjonssjef i Stavanger.

Alkoholpolitisk verktøykasse

2009-09-03
Forbundet Mot Rusgift arrangerte i vår et kurs om alkohol og narkotika i Oslo rådhus for bystyre- og bydelspolitikere. Formålet var å gi politikerne en oversikt over hvilke muligheter som finnes dersom en vil redusere de skadene som hver dag omtales i media, enten det gjelder fyll og vold knyttet til utesteder, eller det gjelder bildet av langtkomne stoffavhengige på åpne narkotikascener i og rundt Oslo sentrum. Undertegnede ga i den sammenheng en innledning om alkoholpolitiske valgmuligheter.