Kvinner

Her finner du ulike artikler som omhandler kvinner og rusgifter. 

Nyheter om kvinner og rusgifter

2016-06-02

Her finner du nyheter som har med kvinners bruk av alkohol og narkotika og medikamenter å gjøre.


Dette bør du vite om kvinner og rusgifter


2016-06-02

Her publiserer vi spesielt viktige artikler om kvinners forhold til alkohol og andre rusgifter.


FMR om kvinner og rusgifter

2016-06-02

Her finner du informasjon om hva FMR mener om kvinners bruk av rusgifter.


Kvinner i behandling


2016-06-02

Kvinner har andre krav i behandling enn det menn har. Her finner du informasjon om hvordan det går med kvinner i behandling, og hva utfordringene består av.


Graviditet

2016-06-02

Her finner du informasjon om rusgifter og graviditet.


Kvinnenettverk


2016-06-02

Her ligger informasjon om arbeidet med å skape et kvinnenettverk mot alkohol og narkotika i Norge.