Nyheter om sprøyterom

FMR sender brev til Stortinget om heroinrøyking

Ikke heroinrøyking i sprøyterom

2017-03-13
Sprøyte og pulver

I forbindelse med et forslag i Stortinget om å tilltate heroinrøyking og bruk av andre narkotika i sprøyterom, har Forbundet Mot Rusgift avgitt en uttalelse hvor FMR går imot å tillate dette, og reiser spørsmålstegn ved selve sprøyteromsordningen.


Several norwegian researchers' findings

Diversity in causes and characteristics of drug- induced deaths in an urban setting


2013-06-05

Most deaths happen at home, soon after incarceration or treatment has ended, several drugs are involved.. etc..  .. These findings should lead to consequences as to how drug-induced deaths can be prevented.


Til Helseminister Jonas Gahr Støre

Uttalelse om heroinrøyking fra FMRs årsmøte 2013

2013-04-10

Tillatt røyking av heroin i Sprøyterommet har neppe stor effekt

Tiltak mot overdosedødsfall må ikke baseres på anekdoter, men på oversikt


2013-03-06

Odelstinget::

Permanent sprøyteromslov vedtatt

2009-06-12
En videreføring av sprøyteromsloven på permanent basis er nå vedtatt i Stortinget. Det blir heretter opp til kommunene å bestemme om de vil ha et slikt tiltak. - Vedtaket et skritt i gal retning, mener Forbundet Mot Rusgift.

1. mai 2009:

Norge et narkotikaliberalt land


2009-05-01
- Norge har vært regnet for å være et restriktivt land, både i alkohol- og narkotikapolitikken. Dette er ikke lenger en selvfølge, sa leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås på FMRs 1.mai-arrangement. Han henviste til helseminister, Bjarne Håkon Hanssens heroinforslag, sprøyteromssaken og Norges opptreden under FNs narkotikasesjon nylig.

FMR:

Krever at sprøyterommet stenges

2008-02-14
En forskningssrapport viser at sprøyterommet ikke har fått ned antall overdosedødsfall i Oslo. Nå krever Forbundet mot rusgift at tiltaket legges ned.

Reiser mange dilemmaer:

Sprøyterommet evaluert - ingen nedgang i overdosedødelighet


2008-01-10
Er sprøyteromsordningen et signal om at samfunnet aksepterer bruk av narkotika? Skal et sprøyterom bare tillate injisering av heroin, når røyking innebærer mindre risiko? Dette er blant de mange dilemmaene ved sprøyteromsordningen som løftes fram i SIRUS´ evaluering av ordningen.

Forbundet Mot Rusgift:

Sprøyterommet bør stenges

2007-06-06
En lov om forlengelse av sprøyteromsforsøket med to nye år er på full fart gjennom Stortinget, og vil bli klubbet i dag, 6. juni. Helse- og omsorgskomiteen er klar over betenkelighetene, men regjeringspartienes tvilere tør ikke trosse Sylvia. Utsett vedtaket til evalueringen foreligger, sier FMR.

Statsrådhastverk:

Sylvia sender lovforslag om sprøyterom til Stortinget


2007-03-23
Brustad ventet ikke på evalueringen av sprøyteromsforsøket før hun i dag sendte en proposisjon til Stortinget med forslag om å forlenge sprøyteromslovens virketid i to år - til slutten av 2009. I proposisjonen vises det at de fleste høringsinstansene som støttet denne utvidelsen, trodde det trengtes mer tid til evaluering, mens evalueringen allerede foreligger før sommeren i år.

INCB advarer Norge – igjen:

Sprøyterom er ikke i tråd med FNs narkotikakonvensjoner.

2007-03-07
I sin årsrapport for 2006 uttrykker FNs internasjonale narkotikakontrollråd igjen sin sterke kritikk av Norge for å ha opprettet sprøyterom. Rådet oppfordrer regjeringen til å skaffe adekvate tjenester til stoffavhengige som har behov for behandling, rehabilitering og integrering, i samsvar med FNs narkotikaoverenskomster, heller enn å fortsette med å drive sprøyterom.