Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Nyheter om sprøyterom

Sprøyte og pulver

Ikke heroinrøyking i sprøyterom

FMR sender brev til Stortinget om heroinrøyking

13.mars.2017
I forbindelse med et forslag i Stortinget om å tilltate heroinrøyking og bruk av andre narkotika i sprøyterom, har Forbundet Mot Rusgift avgitt en uttalelse hvor FMR går imot å tillate dette, og reiser spørsmålstegn ved selve sprøyteromsordningen.
Les mer...

Permanent sprøyteromslov vedtatt

Odelstinget::

12.juni.2009
En videreføring av sprøyteromsloven på permanent basis er nå vedtatt i Stortinget. Det blir heretter opp til kommunene å bestemme om de vil ha et slikt tiltak. - Vedtaket et skritt i gal retning, mener Forbundet Mot Rusgift.
Les mer...

Norge et narkotikaliberalt land

1. mai 2009:

01.mai.2009
- Norge har vært regnet for å være et restriktivt land, både i alkohol- og narkotikapolitikken. Dette er ikke lenger en selvfølge, sa leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås på FMRs 1.mai-arrangement. Han henviste til helseminister, Bjarne Håkon Hanssens heroinforslag, sprøyteromssaken og Norges opptreden under FNs narkotikasesjon nylig.
Les mer...

Krever at sprøyterommet stenges

FMR:

14.februar.2008
En forskningssrapport viser at sprøyterommet ikke har fått ned antall overdosedødsfall i Oslo. Nå krever Forbundet mot rusgift at tiltaket legges ned.
Les mer...

Sprøyterommet evaluert - ingen nedgang i overdosedødelighet

Reiser mange dilemmaer:

10.januar.2008
Er sprøyteromsordningen et signal om at samfunnet aksepterer bruk av narkotika? Skal et sprøyterom bare tillate injisering av heroin, når røyking innebærer mindre risiko? Dette er blant de mange dilemmaene ved sprøyteromsordningen som løftes fram i SIRUS´ evaluering av ordningen.
Les mer...

Sprøyterommet bør stenges

Forbundet Mot Rusgift:

06.juni.2007
En lov om forlengelse av sprøyteromsforsøket med to nye år er på full fart gjennom Stortinget, og vil bli klubbet i dag, 6. juni. Helse- og omsorgskomiteen er klar over betenkelighetene, men regjeringspartienes tvilere tør ikke trosse Sylvia. Utsett vedtaket til evalueringen foreligger, sier FMR.
Les mer...

Sylvia sender lovforslag om sprøyterom til Stortinget

Statsrådhastverk:

23.mars.2007
Brustad ventet ikke på evalueringen av sprøyteromsforsøket før hun i dag sendte en proposisjon til Stortinget med forslag om å forlenge sprøyteromslovens virketid i to år - til slutten av 2009. I proposisjonen vises det at de fleste høringsinstansene som støttet denne utvidelsen, trodde det trengtes mer tid til evaluering, mens evalueringen allerede foreligger før sommeren i år...
Les mer...