Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø konkurrerte om denne senterfunksjonen. Et internasjonalt sammensatt fagpanel, bestående av anerkjente rusgiftforskere, leverte en enstemmig innstilling (se navn under).

Forskningssenteret skal ha hovedvekt på klinikknær rusgiftforsknin og skal i tillegg til forskning tilby undervisning og veiledning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter på feltet. Senteret skal være et hovedmiljø for klinisk rusgiftorskning i Norge, og det skal ta en ledende nasjonal rolle som nettverksbygger for rusgiftforskning i Norge. Senteret kommer ikke til å befatte seg med forskning på forebyggingsfeltet, mens det vil være en overlapping på det epidemiologiske feltet med instanser som Norsk Institutt for oppvekst, velferd og aldring, NOVA og Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS.

Den økonomiske rammen for det nye forskningssenteret er et årlig tilskudd på 9-10 millioner kroner, som i all hovedsak skal dekke lønnskostnader og drift av prosjekter. Tilskuddet er bevilget for en periode på inntil fem år i første omgang, med mulighet for forlengelse i en tilsvarende periode.  

Forskningsrådet vil nå utarbeide kontrakt med Universitetet i Oslo, som oppfordres til å komme raskt i gang med rekruttering av forskere og oppbygging av senteret.

Evalueringspanelet:

Professor Salme Ahlström, leder, Alchohol and Drug Research, National Research and Development Centre for Welfare and Health (Stakes), Helsinki

Centerleder Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Århus universitet

Professor Mikko Salaspuro, Klinisk alkohol og drogforskning, University of Helsinki

Professor Jan Blomqvist, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- og drogforskning (SoRAD), Stockholm universitet

Professor Gabriele Fischer, Drug Clinic at the Department of Psychiatry, University hospital of Wien

Du kan lese en pressemelding fra Norges Forskningsråd om saken her.