Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 67 - Medikamenter i behandling

Mot Rusgift nr. 67 - april 2001

Medikamenter i behandling

Leder: Medikamenter i behandling

I begrunnelsen for medikamentassistert behandling ligger det ofte en forståelse av stoffavhengighet som en sykdom. Som det heter i en saksutredning fra Bærum kommune: "Genetisk predisposisjon synes å være viktig for å utvikle opiatavhengighet. Uansett årsak til eksponering for opiater (for eksempel underliggende psykisk sykdom eller personlighetsforstyrrelse) viser nyere forsk...

Les mer...

Sprøyterom, bakgrunn og konsekvenser

Hovedvekten i debatten om sprøyterom har tidligere vært at man ønsket å forebygge overdosedødsfall. I den siste debatten har argumentene vært dreid i retning av at det gjelder å signalisere respekt for stoffavhengige og tilføre deres livssituasjon litt mer verdighet. I denne artikkelen gir leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås, bakgrunn til debatten om sprøyterom.

Les mer...

Hva koster medikamentassistert rehabilitering

En oversikt over utgifter til medikamenter - her sammenlignes kostnadene for metadon, Subutex. Bærum kommune har regnet litt videre på dette, og sett på hva en klient vil koste det offentlige, både stat, fylke og kommune.

Les mer...

Lavterskel-metadon-tilbud

Stortinget har vedtatt at legemiddelassistert rehabilitering skal være et tilbud med høy terskel. Høyterskeltiltak krever mer av den enkelte på kort sikt, men gir mer igjen på lang sikt. Likevel har kommunestyret i Oslo sluttet seg til et forslag fra Helse- og Sosialkomiteen om at det skal legges fram en sak om etablering av et lavterskeltilbud for rusmiddelmisbrukere som får m...

Les mer...

Medikalisering av rusgiftfeltet

Stort sett vil de fleste som blir "rusfrie" i forhold til heroin på metadon måtte fortsette med metadon resten av livet, skriver Geir Riise som opplever at foreldre til ungdom med store rusproblemer fast og bestemt tror metadon er et hjelpemiddel som kan løseproblemene.

Les mer...

Hva gjør heroin med hjernen, og hva gjør metadon?

Ved gjentatt inntak av rusgifter som heroin, eller for den saks skyld alkohol, venner hjernen seg til nærværet av disse stoffene, den adapterer seg. Denne neuroadaptasjonen kan framstå som et psykologisk "sug" etter stoff når en person er blitt avgiftet, og blir sett på som den viktigste årsaken til tilbakefall hos stoffavhengige som prøver å leve et stoff-fritt liv.

Les mer...

Friske nok til å bli kriminelle?

Hallgeir Larsen, tidligere leder i Norsk Narkotikapolitiforening, NNPF, holdt et innlegg om medikamentassistert behandling på FMRs metadonkonferanse den 7. desember 2001. Innlegget ble holdt på bakgrunn av utsagn fra politihold i pressen om at mange metadonklienter opprettholder en kriminell livsstil også etter at de har fått tildelt metadon.

Les mer...