Mot Rusgift nr 109 - Alkohol - og vold mot kvinner

Om Mot Rusgift nr 2/2016

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.


Leder:

Kan vi stole på Høyre i narkotika- politikken?


2017-03-02
Knut T. Reinås

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie har uttalt seg om ny kurs i narkotika- politikken. – Jeg ønsker at Høyre i sitt program for neste periode gir tilslutning til at reaksjonene for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal yttes fra justis- til helsetjenesten, sier Høie til Dagbladet. 


Skal ansvaret for narkotikpolitikken overføres fra justissektoren til helsevesenet?

2017-02-21

Ved stortingsvalget til høsten vil det bli en diskusjon om hvorvidt ansvaret for narkotikapolitikken skal overføres fra justissektoren til helsevesenet. Helseminister Bent Høie har fått sitt lokalparti til å foreslå noe slikt som program for neste stortingsperiode.


Manglende kunnskap om narkotikapolitikk:

Tillatende narkotikapolitikk


2017-01-22

Forsøket med legal forskrivning 1965-1967.

For mange mangler kunnskap om det katastofale eksperimentet som ble gjennom- ført i Sverige i toårsperioden 1965-1967. Medicinalstyrelsen (tilsv. Helsedirektoratet) ga da tillatelse til legal forskrivning via noen leger av narkotika (sentralstimulerende midler og opiater) til stoffavhengige først og fremst i Stockholm. I løpet av disse to årene hadde Sverige en liberal narkotikapolitikk. Hverken før eller senere har narkotikabruken spredd seg så raskt i landet vårt. 


Hvor stort er rusgiftproblemet i Norge?

2017-01-21

I underkant av 80 prosent opplever recovery eller bedring når det gjelder rusgiftbruk eller avhengighet, og det går bedre for personer med rusgiftproblemer enn for dem som har psykiske problemer.


Undersøkelse om alkohol


2017-01-22

I en undersøkelse som Sentio Research har gjennomført blant nordmenn i alderen 18-80 år, på vegne av DNT-Edru Livsstil og Forbundet Mot Rusgift, svarer 83 prosent av befolkningen at de har drukket alkohol siste år, og 17 prosent svarte nei. Her var ja-svarene like for begge kjønn.


Hvorfor oljepenger til alkoholindustrien er uetisk

2017-02-21

Skal inntekter fra produksjon av alkohol fortsatt være med og sikre norske pensjoner og velferdsytelser? Forut (Bistandsorganisasjon FOR UTvikling) har bedt konsulent-
selskapet COWI beskrive hvordan vi på basis av dagens etiske regelverk for oljefondet, kan begrunne begrensninger av oljefondets investeringer i alkoholindustrien.


Viktig markering om vold mot kvinner og rusgiftenes rolle.

Har fylla skylda?


2017-02-21

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan arrangerte den 5. desember frokostmøte i forbindelse med den internasjonale Rød knapp-kampanjen for avskaffelse av vold mot kvinner. Slag, spark og lugging. Voldtekt og alvorlige voldshandlinger. Unge kvinner utsettes for vold i ulike sammenhenger og fra ulike gjerningspersoner. Rusgifter er ofte involvert. Hvordan snakker vi om det og hvordan forebygger vi uten å legge skylda på kvinnene selv?


Recovery – hvordan komme tilbake til samfunnet?

2017-01-21

Innen psykisk helse og avhengighetsbehandling er «recovery» blitt tatt i bruk som et nytt begrep som betegner prosesser hvor personer med psykiske problemer og/eller avhengighetsproblemer kommer seg ut av sin hjelpetilstand og tilbake til et liv som de selv har kontroll over. Betydningen av egeninnsats, mot og utholdenhet, håp og tro blir understreket. 


Fra en heroinbrukers bekjennelser


2017-01-21

For mange vil han være kjent som radio-programleder, for andre som leder for «Folk for Jagland», for noen som reisebyrå-medarbeider og for svært mange også som «Norges farligste mann», som bankraner, postraner, som fengselsfugl og gjengangerkriminell. Men framfor alt har han i flere tiår vært kjent som den som har gitt narkotikabruk og narkotikaproblemer et ansikt. I en periode drev han også en nettside og et diskusjonsforum om narkotika, og reiste rundt på skoler og pratet om forebygging, og ga råd til ungdom, lærere og foreldre. Trond Henriksen heter han og nå har han skrevet en bok om sitt liv.


Arild Knutsen med bok om sitt liv

2017-01-20

I boken «Fra forbud til fornuft», med undertittel «Kampen for en ny narkotika- politikk» skildrer den markante narkotikadebattanten, Arild Knusen, sitt liv fra  barndom og oppvekst til dagens situasjon, hvor han i flere omganger har gått ut  av avgiftning- og behandling for avhengighet av narkotika.


Tilbakeblikk


2017-01-20

Mot Rusgift vil i tiden framover bringe noen historiske tilbakeblikk, delvis fra FMRs egen historie, og delvis fra omtalen av og kampen mot rusgiftene, slik den ble presentert i tidligere tider.


Oppslutningen om Vinmonopolet økt

2017-01-20

I en undersøkelse som Sentio Research Norge har gjort for Actis, er et representativt utvalg av befolkningen blitt bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Dagens vinmonopolordning bør bestå». 80 prosent er enige i dette, mens 16 prosent er uenige og 5 prosent ikke har tatt stilling. Kjønnsforskjellen er liten, 77 prosent av mennene og 82 prosent av kvinnene er enige.


Benzodiazepiner:

Legemidler til nytte og besvær


2017-01-20

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter for ROP-lidelser, og lege og spesialist i psykiatri med en doktorgrad innen klinisk farmakologi. Han har i en årrekke forsket på problematisk brukt av reseptbelagte legemidler og spesielt benzodiazepiner.