Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 109 - Alkohol - og vold mot kvinner

Mot Rusgift nr 109 - Alkohol - og vold mot kvinner

MR109-collage-lite

Om Mot Rusgift nr 2/2016

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Knut T. Reinås

Kan vi stole på Høyre i narkotika- politikken?

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie har uttalt seg om ny kurs i narkotika- politikken. – Jeg ønsker at Høyre i sitt program for neste periode gir tilslutning til at reaksjonene for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal yttes fra justis- til helsetjenesten, sier Høie til Dagbladet. 

Les mer...
valmue-100

Tillatende narkotikapolitikk

Forsøket med legal forskrivning 1965-1967. For mange mangler kunnskap om det katastofale eksperimentet som ble gjennom- ført i Sverige i toårsperioden 1965-1967. Medicinalstyrelsen (tilsv. Helsedirektoratet) ga da tillatelse til legal forskrivning via noen leger av narkotika (sentralstimulerende midler og opiater) til stoffavhengige først og fremst i Stockholm. I løpe...

Les mer...

Hvor stort er rusgiftproblemet i Norge?

I underkant av 80 prosent opplever recovery eller bedring når det gjelder rusgiftbruk eller avhengighet, og det går bedre for personer med rusgiftproblemer enn for dem som har psykiske problemer.

Les mer...
party-100

Undersøkelse om alkohol

I en undersøkelse som Sentio Research har gjennomført blant nordmenn i alderen 18-80 år, på vegne av DNT-Edru Livsstil og Forbundet Mot Rusgift, svarer 83 prosent av befolkningen at de har drukket alkohol siste år, og 17 prosent svarte nei. Her var ja-svarene like for begge kjønn.

Les mer...
Turid_Br_then

Hvorfor oljepenger til alkoholindustrien er uetisk

Skal inntekter fra produksjon av alkohol fortsatt være med og sikre norske pensjoner og velferdsytelser? Forut (Bistandsorganisasjon FOR UTvikling) har bedt konsulent- selskapet COWI beskrive hvordan vi på basis av dagens etiske regelverk for oljefondet, kan begrunne begrensninger av oljefondets investeringer i alkoholindustrien.

Les mer...

Har fylla skylda?

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan arrangerte den 5. desember frokostmøte i forbindelse med den internasjonale Rød knapp-kampanjen for avskaffelse av vold mot kvinner. Slag, spark og lugging. Voldtekt og alvorlige voldshandlinger. Unge kvinner utsettes for vold i ulike sammenhenger og fra ulike gjerningspersoner. Rusgifter er ofte in...

Les mer...
EtBedreLiv_kopi-100

Recovery – hvordan komme tilbake til samfunnet?

Innen psykisk helse og avhengighetsbehandling er «recovery» blitt tatt i bruk som et nytt begrep som betegner prosesser hvor personer med psykiske problemer og/eller avhengighetsproblemer kommer seg ut av sin hjelpetilstand og tilbake til et liv som de selv har kontroll over. Betydningen av egeninnsats, mot og utholdenhet, håp og tro blir understreket. 

Les mer...

Fra en heroinbrukers bekjennelser

For mange vil han være kjent som radio-programleder, for andre som leder for «Folk for Jagland», for noen som reisebyrå-medarbeider og for svært mange også som «Norges farligste mann», som bankraner, postraner, som fengselsfugl og gjengangerkriminell. Men framfor alt har han i flere tiår vært kjent som den som har gitt narkotikabruk og narkotikaproblemer et ansikt. I en periode...

Les mer...