Narkotikapolitikk

Bent Høie og Bjørn Guldvog:

Hasjtørke i coronaens tid

2020-04-27
Røyke heroin_230x138

Nedstengningen av samfunnet har ført til mindre tilgang til stoffer som hasj, amfetamin og heroin. For mange kan dette være en anledning til å slutte på egen hånd. Men mange avhengige trenger hjelp til dette. Da må behandlingsapparatet stå klart til å ta i mot. Istedet stenges lavterskeltiltakene, rusmiljøene samles, og mange her er i en risikogruppe ved eventuell coronasmitte. Helseminister og helsedirektør bes om å gjøre behandlingstiltakene ekstra tilgjengelige for rusavhengige nå.


Høring rusreformutvalget

Forbundet Mot Rusgift har avgitt høringsuttalelse


2020-04-08
cannabisrøyker

Forbundet Mot Rusgift har avgitt sitt høringssvar til rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering av bruk og innehav til eget bruk av narkotika. Uttalelsen kan oppsummeres i 18 korte punkter: 
 

 • Mandatet gjelder forbedring av forholdene for de tyngste brukerne
 • Forslaget medfører ingen merkbare endringer i tilbudet til de tunge brukerne
 • Rusreformutvalgets forslag fører til mer stoffbruk blant barn og unge
 • Rusreformutvalget følger ikke opp regjeringens ønske om reaksjoner for narkotikabruk
 • Rusreformutvalget ser bort fra narkotikaens plass i gjengkriminaliteten blant barn og unge
 • Vi etterlyser en analyse av hva rusreformen vil bety for barn
 • Rusreformutvalgets forslag er i strid med Norges internasjonale forpliktelser
 • Rusreformutvalget er selektive i sine valg av forskning og rapporter
 • Politiet samarbeider allerede godt med kommunene og spesialisthelsetjenesten
 • Politiet vil bli fratatt en vesentlig del av sine arbeidsverktøy for å forebygge og avdekke narkotikabruk
 • Politiets forvaltningsoppgaver vil bli vanskeliggjort
 • Skadefølgeprinsippet tilsier straffbarhet når familiens og samfunnets interesser rammes
 • Bruk av dopingmidler er straffbart – det bør også narkotikabruk være
 • Rusreformutvalgets mengdegrenser innebærer en drastisk forhøyelse av riksadvokatens tilsvarende grenser fra 2014, f.eks. fra 2 til 20 doser heroin.
 • Helsevesenet er ikke i stand til å ta mer ansvar enn det allerede gjør innenfor sine nåværende rammer
 • Rådgivningsnemnder kan være en god ide, dersom de kan skjære igjennom byråkratiet og ventetidene når noen søker behandling
 • Rusreformen er i ferd med å bli del av en ny og sterkere narkotikakultur
 • Uten friske midler blir rusreformen bare et slag i lufta.

Narkotikapolitikk

Oppgjør med avkriminaliseringstankegangen

2019-11-18
Bjørn Røse

Tidligere tolldiektør, Bjørn Røse, tar i dag et kraftig oppgjør med avmriminaliseringstankegangen i narkotikapolitikken. http://bit.ly/2r4rRpQ


Uttalelse fra årsmøtet i FMR 2019

Barn trenger beskyttelse mot narkotika


2019-03-18
positivrus-barn-200

Narkotikaforbruket blant unge har gått opp de tre siste årene ifølge UngData. Forbundet Mot Rusgift mener den avkriminaliseringsdebatten vi har hatt de seneste årene er noe av forklaringen på dette, og at mange barn og unge nå tror at cannabis er blitt, eller er i ferd med å bli lovlig.


Uttalelse fra årsmøtet i FMR 2019

Narkotika ut av skolen

2019-03-18
No drugs

Forbundet Mot Rusgift er bekymret for at skolene er blitt markedsplass for narkotikaomsetning. På sitt årsmøte i helga vedtok FMR en uttalelse hvor politikerne oppfordres til å ta nye initiativ for å bekjempe narkotika i skolen.


FMRs standpunkt

"Avkriminalisering" av narkotika


2018-09-18
Cannabispåvirket kjøring

På bakgrunn av et vedtak i Actis' styre om å gå inn for "avkriminalisering" av narkotika, vil Forbundet Mot Rusgift presisere sitt standpunkt i denne saken.


FNs internasjonale dag mot narkotika – 26. juni

Barn trenger beskyttelse mot narkotika

2018-06-26
cannabisblad med kryss over

FNs antinarkotikadag markeres i dag over hele verden, til støtte for FNs narkotikakonvensjoner.Også legaliseringsbevegelsen forsøker å gjøre denne dagen til sin dag, mens den ekte narkotikamotstanden ikke er like synlig i Norge.


Høring til byrådet i Oslos rusplan

FMR kritisk til byrådets avkriminaliseringsiver


2018-05-22
Narkotikaavhengige settes ikke lenger i fengsel for innehav til eget bruk eller bruk av narkotika, men mange som sitter i fengsel for andre lovbrudd har også rusgiftproblemer. Foto: Pixabay

Byrådet i Oslo har nettopp avsluttet en høringsrunde før det legger fram sin nye rusplan. Forbundet Mot Rusgift uttaler seg kritisk til den avkriminaliseringsiver som byrådet legger for dagen, og etterlyser flere forebyggende tiltak.


Innlegg i Klassekampen 22. mai

Heroinrøyking i sprøyterom?

2017-05-24
Heroinrøyking

I Klassekampen den 22. mai var nedenstående innlegg tatt inn i litt forkortet form. Siden Klassekampen ikke gjengir debattinnleg på nett, publiserer jeg det her.
Forhåpentlig vil det føre til noe debatt.


FMRs nye narkotikapolitiske program:

Forbudets betydning


2017-03-27
Cannabispåvirket kjøring

Forbundet Mot Rusgift foretok på sitt årsmøte i helgen en revisjon av sitt narkotikapolitiske program. Det var enighet om at innehav og bruk av narkotika fortsatt skal være forbudt og straffbart. Her ble det også gitt en begrunnelse for at fortsatt forbud er viktig å opprettholde.


FMR sender brev til Stortinget om heroinrøyking

Ikke heroinrøyking i sprøyterom

2017-03-13
Sprøyte og pulver

I forbindelse med et forslag i Stortinget om å tilltate heroinrøyking og bruk av andre narkotika i sprøyterom, har Forbundet Mot Rusgift avgitt en uttalelse hvor FMR går imot å tillate dette, og reiser spørsmålstegn ved selve sprøyteromsordningen.


Innlegg i Klassekampen den 7. november

Solidaritet og folkehelse


2016-11-07
cannabisrøyker

Klassekampen har i dag et innlegg fra meg, som svar på Nicolay B. Johansens innlegg "Narkotika har kommet for å bli" den 4. november. Ettersom Klassekampen ikke legger ut debattinnlegg på nettet, gjengir jeg innlegget her. Klassekampen hadde dessuten forkortet innlegget nesten til det halve, så her får du det opprinnelige svaret, slik det ble sendt inn.


Narkotikapolitikk:

Kan vi stole på Høyre?

2016-11-01
©PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAGNIEN PatriceIllustration sur la consommation de drogue douce chez les jeunesUn adolescent fumant un joint de cannabis devant un lycee

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie har uttalt seg om ny kurs i narkotikapolitikken. – Jeg ønsker at Høyre i sitt program for neste periode gir tilslutning til at reaksjonene for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justis- til helsetjenesten, sier Høie til Dagbladet.


Innlegg i Klassekampen den 29. oktober

Hvem har bruk for vår solidaritet?


2016-10-29
Hasjbruker

I dagens Klassekampen polemiserer jeg mot Nicolay B. Johansen, som i et tosiders innlegg, "Sa dere solidaritet?" den 27. oktober fremmer argumenter for legalisering av narkotika. Ettersom Klassekampen ikke legger ut debattinnlegg på nettet (stort sett) gjengir jeg mitt innlegg her.


Uttalelse fra Forbundet Mot Rusgift

Prinsipper for lovhåndhevelse, straff og behandling av narkotikalovbrytere

2016-10-28
fengsel

Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging arrangerte den 27. oktober en innspillskonferanse, med hensikt å få fram nye gode ideer til forebygging av kriminalitet og tilbakefall. Forbundet Mot Rusgift la fram en uttalese om hvordan løslatelsesprosessen fra soning kan gå bedre for alle innsatte med rusgiftproblemer.


Rusgiftforsker oppsummerer:

Norsk narkotikapolitikk - en suksess


2016-10-26
Sprøyte og pulver

Rusgiftsituasjonen i Norge er relativt akseptabel, skriver Helge Waal. Befolkningen i Norge drikker under gjennomsnittet i Europa. Norsk ungdom røyker mindre hasj, drikker mindre alkohol og bruker sjeldnere andre rusgifter enn snittet av europeisk ungdom. Vi kjører mindre i fylla, er sjeldnere påvirket av andre rusgifter og medikamenter og har lav forekomst av aids og de fleste sykdommer som spres med blodsmitte. Norsk arbeidsliv er lite preget av rusgifter, og de fleste vokser opp i hjem hvor rusgifter er et lite problem.


Uttalelse fra FMRs årsmøte 12. mars 2016

Oppretthold forbudet mot cannabis

2016-03-14

Cannabisdiskusjonen i Norge har tatt en ny retning etter at flere stater i USA har legalisert s.k. "rekreasjonell bruk" av cannabis, og dette preger den offentlige debatten i Norge også.  I tillegg har en rekke amerikanske stater gokjent bruk av s.k. "medisinsk marihuana". Forbundet Mot Rusgifts årsmøte anbefaler Regjeringen å opprettholde forbudet i Norge.


Henstilling til statsminister Erna Solberg

En rusgiftfri barndom


2016-03-14

FMR ønsker at Erna Solberg, Anniken Hauglie og Solveig Horne skal gjøre en større innsats for å sikre at barn vokser opp i rusgiftfrie omgivelser.


Diskusjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag den 2.12.2015

Skal vi dele ut heroin til heroinavhengige?

Er heroinutdeling til heroinavhengige en god eller dårlig ide? Dette dreier debatten seg om i Litteraturhuset i Oslo onsdag den 2. desember.


FMRs fagdag 2015


Tema: Hvor farlige er farlige stoffer?

Fagdagen ble arrangert: 13. november 2015, Oslo kl. 09.00-15.30


Kommentarer til forslag fra Venstres stortingsgruppe

Venstre og narkotikapolitikken

2015-04-22

For en stund siden la Venstres stortingsgruppe fram et representantforslag om narkotikapolitikk. Jeg syntes flere av forslagene var verdt å diskutere, og skrev en kronikk, som jeg i rekkefølge prøvde å få inn i Aftenposten, Dagbladet og Klassekampen. Men da disse avisene tydeligvis ikke er interessert i å diskutere annet enn heroinforskrivning og legalisering for tiden, var de ikke interesset i å trykke min kronikk. Jeg legger den derfor ut her, slik at i alle fall noen kan få mulighete til å vurdere kommentarene.


Viktig med kunnskap i diskusjoner, som lett blir mytepreget

Fakta om virkninger av narkotikapolitikk


2014-04-16

Tidsskriftforeningen og Forbundet Mot Rusgift arrangerte åpent møte

Paneldebatt om norsk narkotikapolitikk 2013

2013-06-26

Videoopptak av hele møtet, 29. mai 2013; Litteraturhuset


Målet er å aktivisere til motstand, les om bakgrunnen

26. juni er FNs internasjonale dag mot narkotika


2013-06-26

En del om hverdagen slik han opplevde den

En sønn av en heroinmisbruker forklarer sitt syn på heroinutdeling

2013-06-23

Innlegg i NRKP3 Dokumentar om cannabis.

Nei til legalisering av hasj


2013-04-25
Under parolen ”Kamp mot økte rusgiftskader – Nei til legalisering av hasj!” demonstrerer rusgiftmotstandere 1. mai mot den bagatellisering av spesielt hasj, men også andre narkotika, som har forekommet i legaliseringsdebatten de siste årene. Dette er i samsvar med det syn som også kom fram i Regjeringens stortingsmelding om alkohol- narkotika- og dopingpolitikk sist sommer, og som igjen ble bekreftet i stortingsbehandlingen.

New EU Drug Strategy released but questions remain over its implementation

2013-02-20

Innlegg i Manifest Analyses nettidsskrift:

Narkotika og individualisme


2012-08-31
Manifest Analyses nettidssksrift har i dag lagt ut Knut T. Reinås' artikkel om individualisme og narkotika. Her skriver han bl.a.:

Kronikk i Klassekampen 8. august 2012

Heroinforskrivning

2012-08-09
Denne kronikken ble trykket i Klassekampen den 8. august 2012.

Kronikk i Dagbladet 2. august 2012:

Mytene om liberalisering


2012-08-03
Tilhengere av avkriminalisering bør gå sitt forbilde Portugal nærmere etter i sømmene. Det skriver FMRs leder, Knut T. Reinås i denne Dagbladkronikken.