Jeg vil bli medlem i FMR: Fellesskap - Menneskeverd - Rusfrihet

Medlemsskap krever avhold fra alkohol og narkotika.

  • Kontingent for medlem er første år kr 50, deretter kr 300 pr år
  • Er du skoleelev, student, arbeidssøkende, minstepensjonist eller uten vanlig inntekt, er kontingenten kr 100 pr år.
  • Husstandsmedlem kr 50 pr år.
  • Ungdomsmedlemsskap (til og med 18 år) kr 50 pr år.
  • Medlemmer av FMR, vil få reduksjon i deltakeravgiften ved FMRs konferanser og kurs.

Jeg vil bli støttemedlem i FMR: Fellesskap - Menneskeverd - Rusfrihet

  • Kontingent for støttemedlem er kr 300 pr år.
  • Støttemedlemmer av FMR, vil få reduksjon i deltakeravgiften ved FMRs konferanser og kurs.

​Som medlem eller støttemedlem får du tilsendt tidsskriftet Rusfri.

Vi vil bli støttespiller for FMR: Fellesskap - Menneskeverd - Rusfrihet

  • Bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og kommuner som støtter FMRs formål og politikk kan bli registrerte støttespillere.
  • Dere kan støtte FMR med valgfritt beløp.
  • Støttespillere mottar også Tidsskriftet Rusfri

Fyll ut: