Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
FMRs fagdag 12. november 2021

Hvem rammes av rusmidler?

På denne fagdagen utfordret vi politikere, skolefolk, helsepersonell, psykisk helsevern og TSB, barnevern og sosiale tjenester i kommunene, og folk fra frivillige og ideelle organisasjoner til å tenke igjennom hva det er som legger grunnlaget for rusmiddelbruk og russkader hos ungdom og voksne.

fagdag2021illustrasjon[1].png

 

Framkallende faktorer

Noen hevder at man allerede i barnehagen kan peke ut hvilke barn som senere i livet vil pådra seg rusmiddelproblemer. Andre sier at barn og unge i utsatte boligstrøk i våre byer, eller barn som vokser opp i fattigdom er mer sårbare for å utvikle også rusmiddelproblemer.Skole-dropout, skoletap og mobbing eller arbeidsledighet blir nevnt som framkallende faktorer bak rusproblemer. Og i mange tilfeller blir traumatiske opplevelser i tidlig barndom, eller etter voldshendelser sett på som forklaringsfaktorer bak rusproblemer.

Men hvilken rolle spiller rusmidlene selv? Og er det slik at alle spådommer om hvor ille det kan gå slår til? Vi trenger en økt forståelse for sammenhengene. I programmet for årets fagdag ville eksperter og fagfolk ut fra ulike perspektiver gi bidrag til økt forståelse av disse sammenhengene. Og når vi forstår dem kan vi kanskje også gjøre noe med dem.

Program:

Kl. 09.00
Åpning

Kl. 09.15 – 09.45
Øystein Bakke, rådgiver FORUT: «Internasjonalt perspektiv på alkohol- og narkotikaindustri, rusmidler, fattigdom og undertrykking»
Se presentasjonen her

09.45 – 11.00
Ove Heradstveit, Psykologspesialist, NORCE: «Hvordan utvikler narkotika- og alkoholbruken seg blant unge –og hva er sammenhengen mellom alkohol- og narkotikabruk og gode og dårlige oppvekstforhold?»
​Se presentasjonen her.

11.00 – 11.30
Jeanette Flagstad, leder for «Usynlige tigre»: «Hvordan rammes pårørende av alkohol- og stoffproblemer?»
Se presentasjonen her

11.30-12.00
Mohamed Fariss, sportsklubben Sterling, Tøyen, Oslo: «Hva trenger ungdom for ikke å rammes av rusmidler?»
Se presentasjonen her

12.00 – 13.00
Lunsj

13.00 – 13.30
Jan Bøhler Groruddalsforum: «Hvordan rammes fattigfolk og innvandrerungdom av rusmidler»

13.30 – 14.00
Thomas Clausen, forsker, SERAF: «Hvem rammes av overdoser»?
​Se presentasjonen her.

14.00 – 14.15
Pause

14.15 – 14.45
Carolien Konijnenberg, Førsteamanuensis, Institutt for psykologi, Handelshøgskolen i Innlandet: «Løvetannbarn – hvorfor går det bra med barn med dårlige bakgrunnsforhold?»
​Se presentasjonen her.

14.45 – 15.15
Knut T. Reinås, sosiolog, leder i FMR: «Symptomteorien på frammarsj».
​Se presentasjonen her.

15.30
Avslutning

 

  application/pdfFMRs fagdag 2021 brosjyre/program