Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 92/93 - Romancing opiates

Mot Rusgift nr 92/93 - utgave 3 og 4, 2009
Romancing opiates

mr9293-collage-liten

Om Mot Rusgift nr 3 og 4/2009

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-reinaas-100

Hva vil 2010 bringe i rusgiftpolitikken?

Til å begynne med – godt nytt år til alle som ønsker seg en utvikling med færre rusgiftskader, færre barn som lider av foreldrenes alkoholbruk, færre rusgiftrelaterte trafikkulykker, færre voldsepisoder i utelivet, mindre organisert kriminalitet, og en utvikling hvor flere mennesker er villige til å ta et personlig ansvar for utviklingen også på det alkohol- og narkotikapolitis...

Les mer...
Thorvald Stoltenberg

Utvalg med viktig oppgave

Den 6. mars 2009 nedsatte regjeringen et utvalg som skal vurdere hvordan rusgiftavhengige kan få bedre hjelp og hvordan kvaliteten på hjelpetilbudene kan bli bedre.

Les mer...
gress2-150_100x126

De fleste stoffavhengige drømmer om et stoff-fritt liv

Stoltenbergutvalget gikk i 2009 ut og inviterte ulike instanser til å svare på et sett av spørsmål som gjaldt de mest forkomne stoffbrukerne i sentrum i de største byene. Hva skal vi gjøre med disse. Forbundet Mot Rusgift leverte en omfattende analyse av forholdene for disse brukerne, og vi gjengir denne i sin helhet. Noen mellomtitler er satt til av redaksjonen for å lette les...

Les mer...
_400_100x67

Innspill til en helhetlig rusgiftpolitikk

I den offentlige debatten har det vært sterkt fokus på de synlige rusgiftproblemene i sentrumsområdene i de største byene våre. Men feltet er mye videre enn dette. Vi har forsøkt å foreslå tiltak på en del områder hvor vi opplever at det mangler offentlig aktivitet i dag, selv om disse forslagene på ingen måte vil gjøre rusgiftpolitikken komplett. Det nedsatte Stoltenbergutvalg...

Les mer...
laila-daavoy-100

– Regjeringen er smålig overfor avhengighets-pasienter

Laila Dåvøy representerer Kristelig Folkeparti fra Hordaland på Stortinget, og er medlem av Helse- og omsorgskomiteen, hvor hun sitter i sin andre periode. Hun har tidligere vært innom Kultur- og kirke-departementet som personlig sekretær, Kultur- og kirkedepartementet som statssekretær, og har vært statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og i Barne- og familie-dep...

Les mer...
Knut-Storberget-150_100x154

Progresjon i soningen – ny giv for innsatte med avhengighets-problemer

Knut Storberget er inne i sin andre periode som justisminister, og har ansvar for politiet, strafferettspleien, kriminalomsorgen og innvandringssaker. Han har profilert seg på saker som å avvikle soningskøene, og å slå hardere ned på åpne narkotikascener. Han har store planer for kriminalomsorgen, og når han kommer inn på tiltak for rusgiftavhengige i fengslene, blir han til en...

Les mer...
subutex-150_100x67

Hvor går LAR?

Helsedirektoratet sendte våren 2009 ut et utkast til ny forskrift for LAR-behandling, og et utkast til faglige retningslinjer for slik behandling. Forbundet Mot Rusgift avga i den forbindelse en høringsuttalelse, hvor det som det var verdt å kommentere i forskriftsutkastet, ble kommentert. Vi gjengir denne uttalelsen her. Enkelte mellomoverskrifter er satt til av redaksjonen.

Les mer...
linn-gjersing-150_100x123

Lavterskelbehandling ble døråpner

Høsten 2006 startet Rusmiddeletaten i Oslo kommune et forsøksprosjekt med såkalt Lavterskel Legemiddelassistert Behandlingsprogram. På oppdrag fra kommunen har Linn Gjersing, sammen med Helge Waal og Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF, evaluert prosjektet. Linn Gjersing har vært hovedforfatter bak evalueringsrapporten.

Les mer...