Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 122 - Alkoholfri livsstil - er det mulig?

Forside

Om RUSFRI nr 1/2024

Alkoholfri livsstil -  er det mulig? Her finner du mer informasjon om denne utgaven.

Knut T. Reinås

Bevegelige og utopiske alkoholmålsettinger

St. meld. nr. 17 (1987–88). Alkohol og folkehelse kom ut i 1987. En reduksjon av totalforbruket med 25 prosent innen år 2000 i overensstemmelse med WHOs anbefaling, ble satt opp som det viktigste mål for alkoholpolitikken.

Rapportforside

Nordiske ernærings- anbefalinger 2023

«I 2016 tok Nordisk ministerråd initiativ til å oppdatere det vitenskapelige grunnlaget for nasjonale næringsmiddelanbefalinger og kostholdsretningslinjer i de nordiske og baltiske landene. Denne NNR2023 rapporten er utviklet i henhold til prosjektbeskrivelsen og beskriver de vitenskapelige rådene til myndighetene i de nordiske og baltiske landene.»( NNR2023)

Det skåles i rødvin

Er alkoholfri livsstil en mulighet?

I 2023 kom Nordisk Ministerråd med nye kostholdsanbefalinger, som også gjelder alkohol. Rapporten sier at alkohol er et giftig stoff som påvirker alle organer i kroppen. Siden det ikke er etablert noen terskel for trygt alkoholforbruk for menneskers helse, anbefaler den å unngå alkoholinntak. Hvis alkohol forbrukes, bør inntaket være svært lavt. For barn, ungdom og gravide...

Karin Boson

Ungdom som ikke drikker, har et nærere forhold til foreldrene sine

På hvilken måte skiller ungdommer som ikke drikker alkohol seg fra de som drikker? Nå har forskerne fått noen svar. Stadig færre unge folk drikker alkohol. Etter en topp på slutten av 90-tallet har norsk tenåringsdrikking falt jevnt og trutt. Den samme trenden kan sees over hele Europa. Men hva betyr det for de unge selv?

Ølglass i idrettsarena

Skjenkefeber

Er det så ille at folk kan kose seg med en øl på skistadion og et glass hvitvin på kino og litt bobler hos frisøren og litt rosevin hos bilforhandleren og noen pils i parken og en sider på kulturhuset og en gluehwein på julemarkedet?

Skal staten ta over mer av ansvaret?

Dette er en kommentar til Inger Lise Hansens artikkel «Skjenkefeber». Her trenges det mer virkningsfulle tiltak. Selv om artikkelen er god og beskrivende, trekker den ikke opp forslag til tiltak som kan endre den utviklingen som er i gang. Det holder ikke å henvise til regjeringens alkoholstrategi, som mener at alkoholfrie arenaer skal sikres, når det ikke blir fremmet som et...

Lege gir ut medisiner

Staten svekker behandlingstilbudet for rusmiddelavhengige

Nedskjæringer i langtids behandingsplasser: Mens vi venter på regjeringens rusreform reduseres antall behandlingsplasser for rusmiddelavhengige med 20% uten saklige begrunnelser fra helseforetakenes side. Dette skjer mens regjeringens arbeid med en ny forebyggings og behandlingsreform pågår.

Høringsuttalelse: Valgfrihet og kvalitet i rusbehandling

FMR: Fellesskap – Menneskeverd – Rusfrihet takker for muligheten til å delta i høring om Representantforslag 82 S (2023–2024) om ovenstående tema. Vi takker også representantene for å ta opp temaet i en tid hvor mye ikke går riktig vei i norsk rusbehandling.

FN-flagg

Internasjonal narkotikakontrollpolitikk må opprettholdes

Innlegg på dialogmøte i forkant av FNs narkotikakommisjon (CND) 2024.På vegne av FMR: Fellesskap – Menneskeverd – Rusfrihet, som i 2023 skiftet navn fra Forbundet Mot Rusgift, vil jeg få takke for invitasjon til dette dialogmøtet, hvor sivile interesseorganisasjoner innen rusfeltet bes uttale seg om Norges muligheter til å påvirke og forbedre internasjonal narkotikapolitikk.

Trafikkulykke

Erfaringer med cannabislegalisering i Canada

I oktober 2023 var det fem år siden Canada legaliserte cannabis. Fortsatt er det for tidlig å gjøre opp endelig regning med eksperimentet, men en forskergruppe har oppsummert noen foreløpige funn. Den canadiske legaliseringen har blitt holdt fram som et eksempel til etterfølgelse – en mellomting mellom en «mislykket krig mot narkotika» og den løpske kommersialiseringen vi ser i...

Knyttneve

Cannabis, rus og vold 2010–2019

Peder Holman og medarbeidere ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus har gitt ut en rapport som beskriver funn i blodprøver tatt i forbindelse med politietterforskning av vold i perioden 2010–2019.

Dame bak rattet

Kjøring i påvirket tilstand: Høyesteretts avgjørelse

Høyesterett fastsatte den 6. desember 2022 at straffbarhetsgrensen for THC-innhold i blodet for bilførere er satt til 0,004 mikromol. Dette betyr at mange som har kjørt med cannabisstoffet THC i blodet, og som har følt seg edru, likevel er å betrakte som straffeskyldige.

Trafikkbilde

Cannabis og ruspåvirket kjøring

Aftenposten mener Stortinget må «rydde opp» etter at Høyesterett før jul i fjor fastslo at gjeldende grense for straffbart cannabisinnhold i blodet hos bilførere fortsatt skal gjelde. Slike straffbarhetsgrenser er fastsatt i forskrift for alle rusmidler.

Lystgasspatroner og ballonger

LYSTGASS – til lyst eller besvær? Rus, virkninger, senskader

Visste du at å ruse seg på ren lystgass er som å brått befinne seg på toppen av Mount Everest uten oksygenflaske? Prisen for å ruse seg på lystgass er at hjernecellene tømmes for oksygen. Hjernen og ryggmargen er svært sårbare for oksygenmangel. Sykehus rapporterer nå om markant økning i innleggelser som skyldes ryggmargs- og nerveskader etter omfattende misbruk av lystgass.

Bilde fra konferanse

Ny rapport: Håper du har plass

Vi vet at det er en sammenheng mellom rus og vold. Det gjelder også rus og vold i nære relasjoner. Kvinner er mest utsatt, men også menn er utsatt. Og voldsovergripere blir ofte selv voldsutøvere som voksne. 

Rapport forside

Ny rapport: Å se alkoholproblematikk i sykehus

Det begynner å bli ti år siden helseministeren for første gang i sitt oppdragsbrev til helseforetakene presiserte at «Det er et mål å etablere system ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer og eventuelt henvise videre til tverrfaglig spesialisert behandling». Nå er endelig et hefte om «Systematisk alkoholkartlegging i somatiske avdeling...