Alkohol og helse

Her finner du artikler og pekere som omhandler sammenhengen mellom alkoholbruk og helse, og også den påståtte positive effekt av å drikke litt alkohol hver dag.

Tiltak for å redusere smittefaren og alkoholskadene

Korona og alkohol

2020-09-15

FORBUNDET MOT RUSGIFT SITT ÅRSMØTE HAR avgitt en uttalelse om sammenhengen mellom alkohol, korona og smittevern. Uttalesen går til statsministeren, helseministeren og justisministeren.


Ny tvillingstudie om alkohol og helse:

Moderat alkoholbruk trolig ikke helsebringende


2016-10-09
dame med vinglass

En ny studie fra Folkehelseinstituttet, hvor man har lykkes å studere eneggede tvillinger og deres alkoholbruk, viser at tidligere forskningsfunn, hvor man har funnet en positiv helseeffekt av moderat alkoholbruk, sannsynligvis gir feil konklusjoner. - Forskere kan ha tatt feil, sier FHI.


Written in German: Tausende deutsche trinken sich zu tode

Thousands of germans drink themselves to death

2014-06-25

Scientific evidence for connection between alcohol consumption and cancer

Complaint about health advertisment from alcohol industry rejected


2014-06-04

Marianne Skar argues on bases of dietary needs and choices

Consumers have the right to know contents in alcoholic beverages as well

2014-06-03

Merkes spesielt godt når familien er mye sammen

Om barn og foreldres rusing i ferien


2014-04-16

Hvordan oppleves det og hva hjelper?  Her er noen svar.


Andre voksne kan bety en forskjell

Om å måtte gjette seg til hva som er normalt

2014-04-16

Guardian students point out how the bingeing culture is a problem

Binge drinking is not harmless


2014-03-12

Kurs:

Alkohol: Kutt ned - kutt ut?

2013-12-16

Fem kvelders kurs for deg som:

  • er bekymret for din egen alkoholbruk,
  • vil redusere ditt eget alkoholforbruk
  • vil slutte med alkohol

Statusoppdateringer og kos - for hvem?

Barns psykososiale toleranse og voksnes sans for å kose seg med vin


2013-11-13

En blogg fra Borgestadklinikken


Jo lenger du venter med å drikke, jo bedre rustet er du mot å få problemer

Juventerepresentant reagerer på rusforskers idyllisering

2013-10-31

Ungdom trenger å løse sine problemer på andre måter og ikke utsettes for risiko


Kurs:

Alkohol: Kutt ned - kutt ut?


2013-08-09

Fem kvelders kurs for deg som:

  • er bekymret for din egen alkoholbruk,
  • vil redusere ditt eget alkoholforbruk
  • vil slutte med alkohol

 

 


Vurderer tiltak overfor foreldre

Spanske myndigheter urolige for farlig drikking hos barn og unge

2013-06-12

Uttalelse fra årsmøtet i Follo lokallag av FMR, 2013

Reaksjon mot "stadig mer vidtfamnende aksept for overdrevet alkoholbruk og tilhørende fylleadferd i alle sosiale lag"


2013-02-20

Sykepleier har undersøkt behovet for rusbehandling hos tvangsinnlagte i psykiatrien

PhD grad om tvangsinnlagtes behov for rusbehandling

2013-02-06

Disputas 6. februar 2013


Intervju

Dobbel påvirkning av hasj og alkohol


2012-03-13
Spørsmålet om hva som er farligst – alkohol eller cannabis – har kanskje mest teoretisk interesse. I praksis drikker fire av fem ungdommer alkohol samtidig som de røyker hasj.

Om helse og avhold fra alkohol

Ønsketenkning i Dagbladet

2010-09-13
Igjen får vi gledesmeldinger fra massemedia om at det er bedre å drikke litt alkohol enn å være avholds.

Forskning i Danmark:

Danske unge som ikke drikker alkohol, holdes utenfor


2008-04-20
Dansk ungdom har europarekord i inntak av alkohol, og det har sin helt naturlige forklaring. Det viser sig nemlig, at de unge, som ikke drikker eller drikker meget lite, blir kjørt ut på et sidespor. De betraktes som barnslige og kjedelige, og kameratene deres gidder ikke å være sammen med dem. Det forteller Jakob Demant fra Center for Rusmiddelforsking til Dagbladenes Bureau.


Legeadvarsel:

Ungdomsfyll kan redusere hukommelsen i årevis

2008-04-04
Ungdomsfyll kan ødelegge hukommelsen for år framover, viser ny forsking. Forskerne har vist at ungdommer som drikker seg fulle viser merkbar forringelse av hjernekapasiteten før de er fylt 20 år.


Mot Rusgift:

Avhengighet


2007-01-30
CollageHer finner du Mot Rusgift nr 4/2006 der innleggene på FMRs fagdag om avhengighet er referert. Du kan lese om avhengight i nevrobiologisk perspektiv, i et sosiologisk perspektiv, i et behandlerperspektiv og i et brukerperspektiv.

Fordypingsoppgave, Høgskolen i Narvik:

Hvorfor gir foreldre sine tenåringer alkohol?

2007-01-14
Våren 2006 avsluttet Else Marie Juul en videreutdanning i rusgiftforebyggende arbeid ved Høgskolen i Narvik. Som avsluttende oppgave på dette studiet intervjuet hun foreldre som hadde gitt sine ungdommer under 18 år. alkohol. Dette for å frambringe ny kunnskap om hvilke begrunnelser og tanker foreldre kan legge til grunn for å gi sin tenåring alkohol.

Kvinners alkoholforbruk - fra omsorg til konsument


2006-05-29
Illustrasjon: Bjørn Algrim

Fra "Kong Alkohol", av Jack London, første gang utgitt i 1913: "Kvinnene er slektens sanne bevarere. Mennene er noen ødeland. De elsker eventyr og spill, og til syvende og sist er det kvinnene som redder dem.


Alkoholrelaterte hjerneskader

2006-05-29
Tverrsnitt av en hjerne

Professor Kari Skullerud, ved Rikshospitalet holdt foredrag om alkoholrelaterte hjerneskader på FMRs fagdag om kvinner og alkohol i november 2005. Hun var opptatt av de vanligste skadene som alkoholbrukere påfører hjernen.


The Independent:

Alkohol skader kroppen


2005-12-18
Med julebordet følger alkoholen. Og selv om du ikke liker å høre det, skader alkoholen kroppen din.

Alkoholisk leverlidelse:

Økt alkoholforbruk - dårligere lever

2005-12-17
På fem år har antallet sykehusinnleggelser med alkoholisk leversykdom økt med nesten 70 prosent, viser nye tall fra Norsk Pasientregister.

Kampanje:

Bli en drittsekk. Gode foreldre er gjerne litt kjipe


2005-11-30
Oslo Kommune Rusmiddeletatens kampanje høsten 2005 er igang. Kampanjen retter seg mot foreldre med tenåringer i alderen 12 - 17 år. Kampanjens tema er at foreldre må tørre å sette grenser, selv om det kan være upopulært.

Vellykket fagdag 11. november 2005

Kvinner og alkohol

2005-10-06
Fagdag 11.11.2005FMR arrangerte årets fagdag
Tema: "Kvinner og alkohol"
Fredag 11. november kl 0900-1600
Sted: Vika konferansesenter, Oslo

Matjournalistikk eller alkoholreklame?


2005-05-06
Per Egil HeggeMange har vært opptatt av avisenes vinspalter og alkoholomtale. På FMRs fagkonferanse 12. november 2004 innledet redaktør Per Egil Hegge i Aftenposten om massemedias vurdering av alkoholstoff.

Sosiale og helsemessige konsekvenser av alkoholbruk

2004-04-24
I Stortingsmelding nr. 17 1987-88, Alkohol og folkehelse, er det et kapittel (kapittel 3) som heter "Sosiale og helsemessige skader ved bruk av alkohol". Jeg har blitt bedt om å komme med en oppdatering av dette kapitlet, siden det er 16 år siden det ble skrevet.

Alkohol:

Helgefylla kan gi hjerneskader


2004-04-20
Ny forskning viser at storforbruk av alkohol i festlige lag kan gi like alvorlige hjerneskader som hos alkoholavhengige.