Trafikanter

Her finner du informasjon om rusgifter i trafikken.

Forskere om "Folkeopplysningen" og hasj

Kjøring i cannabisrus gir betydelig økt risiko for trafikkulykke

2016-09-25
Cannabispåvirket kjøring

I programmet "Folkeopplysningen" på NRK ble farene ved kjøring under cannabispåvirkning sammenlignet med faren med mørkekjøring - altså relativt beskjeden risikoøkning. 5 forskere tar til motmæle mot denne framstillingen.


Mann i 20-årene døde av alkoholforgiftning

Tragedie utløser alkoholforbud i lugarene


2013-06-29

Godt at Fjord Line gjør tiltak for å unngå flere dødsfall,og mannskapet uttrykker stor medfølelse overfor familien som ble rammet.


Risikabelt, viser forskning

Blandingsmisbruk blant tunge rusgiftbrukere øker i Europa

2013-05-01

Forsøk på kjøreferdigheter utføres ved hjelp av simulator

Pillepåvirkning og kjøreferdigheter


2013-02-11

Hvert år omkommer rundt 250 nordmenn i bilulykker, noe som koster storsamfunnet 25 milliarder kroner. Hvem er disse risikoførerne på veien? Er det noe signifikant som skiller dem fra meg og deg? Og kan noe gjøres for å hindre utviklingen?


Skjerpede regler:

Unge mister lappen ved lavpromille

2012-02-16
Alle som har førerkortet på prøve vil nå miste førerretten hvis de blir tatt for lavpromille. Dette innebærer et skjerpet regelverk for ferske og unge førere, som nå mister førerretten allerede ved en promille på 0,2 eller mer, sier UP-sjef Runar Karlsen til www.politi.no.

"Promille" av forskrevne medikamenter?

Når kan man kjøre etter inntak av legemidler med "varseltrekant"?


2012-02-09
En fastlege har fått med seg at det er kommet nye regler for bilkjøring med medikamenter som kan svekke årvåkenhet, det vil si medisiner med varselstrekant på pakningen. Han spør om hvor lang tid det tar før man kan kjøre bil etter inntak av smertestillende, beroligende, sovemedisiner og hostedempende preparater.(Denne artikkelen er utarbeidet av Regionale legemiddelinformasjonssentre - RELIS).


Ny "propille"-ordning

Faste grenser for andre rusgifter enn alkohol i trafikken

2012-02-01
Stortinget har vedtatt at det fra 1. februar 2012 skal innføres ”promillegrenser” for 20 narkotiske stoffer og legemidler med ruspotensial. Norge blir da det første landet i verden med straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre rusgifter enn alkohol. Folkehelseinstituttet har bidratt med det vitenskapelige grunnlaget for de nye grensene

Mer og mindre effektive tiltak mot alkoholulykker


2009-07-08
Det som virker mest effektivt mot promillekjøring er tilfeldige politikontroller, tiltak som reduserer unge menns alkoholkonsum samt drastiske tiltak mot førere med alkoholavhengighet eller kriminell bakgrunn. Konklusjonene er basert på en gjennomgang av internasjonale studier, gjengitt i tidsskriftet Samferdsel.


Alkoholpolitisk solstikk:

FrP vil ha alkoholsalg på bensinstasjoner

2009-06-26
Fremskrittspartiets stortingsrepresentant fra Nordland, Jan Arild Ellingsen vil at norske bilister skal få kjøpe øl, vin og sprit på norske bensinstasjoner. - Et åpenbart utslag av alkoholpolitisk solstikk, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås. -Hva kan vi vente oss hvis godværet fortsetter?

Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2008:

Hev aldersgrensene for øl og vin fra 18 til 20 år.


2008-03-03
På sitt årsmøte den 1. mars vedtok Forbundet Mot Rusgift å henstille til Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets helse- og omsorgskomite om å ta inititativ til å heve aldersgrensene for kjøp av øl, rusbrus og vin fra 18 til 20 år.

Forbundet Mot Rusgift:

Program mot rusgiftpåvirket kjøring

2008-02-19
Forbundet Mot Rusgift har avgitt uttalelse til Justisdepartementets utkast til forskrift om en utvidelse av promilleprogrammet til også å gjelde kjøring under påvirkning av andre psykoaktive stoffer enn alkohol.
Forbundet støtter en slik utvidelse, men krever større mulighet til å kombinere med behandlingstiltak og oppfølging.

Dansk debatt:

Skal aldersgrensene for alkoholkjøp heves?


2008-01-16
I Danmark debatteres nå om aldersgrensen for kjøp av alkohol skal heves fra 16 til 18 år. Leder for Folketingets sundhedsudvalg Preben Rudiengaard, har foreslått dette. Han får nå støtte av forskningsprofessor Morten Grønbæk fra Statens Institut for Folkesundhed: - Hever man grensen for når unge kan kjøpe alkohol, drikker de mindre. Det er der god dokumentasjon for.

Italia vil ha slutt på promillekjøring

2007-07-31
Claudia (16) ble meid ned og drept av en full sjåfør. Det italienske folk har fått øynene opp, og de vil ta et oppgjør med den utbredte fyllekjøringen i landet.

Rusrekord på veiene


2006-02-16
3868 bilister fikk førerkortet beslaglagt i fjor. Fotoboksene blir en sovepute, mener Motorførernes Avholdsforbund.

Alkohol og sjøvett:

Mer fyll i båtlivet

2005-07-15
Nordmenn har endret holdninger til alkohol på sjøen. I år er det bare 37 prosent som synes det er uforsvarlig å drikke alkohol i båt. OL-vinner må flytte ettermiddagstreningen fra sjøen på grunn av båtfylla.

Færre kjører med lavpromille


2005-06-22
NRK melder at færre blir tatt med lavpromille etter at 0,2-grensa ble innført for 4 år siden.

Flatfyll blant fergeansatte på vakt

FMR krever 0-promille på sjøen

2005-06-22
De siste dagers hendelser med avsløringer av fergeansatte som misbruker alkohol og narkotika i jobbsammenheng gjør at myndighetene må ta grep om promillegrensen til sjøs.Folkehelseinstituttet:

Færre pågrepet for kjøring påvirket av illegale rusgifter


2005-02-20
Antall bilførere som ble arrestert i løpet av fjoråret for mistanke om påvirkning av andre rusgifter enn alkohol, viser en nedgang på ca. 9% sammenlignet med 2003. Sammenlignet med "toppåret" 2002, har det vært en nedgang på nærmere 30%.

Riksadvokaten:

Vil ha fast narkogrense for bilkjøring

2004-11-27
Riksadvokaten og Nasjonalt folkehelseinstitutt foreslår nå en fast grense for hvor mye narkotiske stoffer en bilfører kan ha i kroppen, slik som det i dag er for alkohol.


Internasjonalt forskningsprosjekt:

Hurtigtester av rusgifter i spytt


2004-11-16
Folkehelseinstituttet skal delta i et prosjekt sammen med 5 EU-land og 5 amerikanske stater for å prøve ut hurtigtester for påvisning av rusgifter i spytt.

Narkotikapåvirket trafikk:

På jakt etter "Narkometer"

2004-05-26
Norge deltar i et EU-finansiert prosjekt der målet er å finne det beste utstyret for kontroller for narkotikapåvirkning hos sjåfører.

Narkotikapåvirket trafikk:

Færre prøver tas


2004-05-26
Stadig færre bilister blir tatt for å kjøre i narkorus. Årsaken er at politiets overvåking er dramatisk redusert, mener Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Trafikkulykker som helseproblem

2004-05-03
Helseminister Dagfinn Høybråten har skrevet innlegg i anledning WHOs Verdens helsedag og FNs trafikksikkerhetsuke.

Trafikk:

Pass deg for promillen


2004-05-02
Ferien nærmer seg og de som skal på biltur i Europa bør være klar over at promillegrensene er på vei nedover. Selv i Frankrike og Spania er det slutt på å kjøre bil i halvberuset tilstand.


Promillekjøring

Større aksept for promillekjøring i påskefjellet

2004-04-05
Hele 34 prosent av nordmenn mellom 18 og 30 år synes det er mer akseptabelt å promillekjøre på fjellet enn i urbane strøk.


Promille

Dørum foreslår å øke sikkerheten til sjøs


2004-04-04

Justisminister Odd Einar Dørum foreslår en fast promillegrense for større skip på 0,2 promille for å redusere risikoen for ulykkessituasjoner til sjøs.


Fyllekjøring:

Promille over 3 kan være dødelig

2004-03-24
Promille

Elverumskvinnen som fyllekjørte kan være glad for at hun overlevde å ha 3,45 i promille. Promille fra tre og oppover kan være dødelig.


Menn kjører oftere i fylla enn kvinner


2004-03-12
I bilulykker der alkohol har vært innblandet, er det vanligst at en mann har vært sjåfør. Ni av ti som døde med alkohol i kroppen eller tas for fyllekjøring er menn, viser en svensk og en finsk undersøkelse.

Norge har Europas tryggeste trafikk

2004-03-07
Sjansen for å dø i en trafikkulykke er mindre i Norge enn i resten av Europa. - Vi er forholdsvis gode til å respektere lover og regler, sier trafikkforsker Terje Assum.

Ønsker alkolås på alle biler


2004-02-23
Motorførernes Avholdsforbund i Grenland vil at alle biler skal ha alkolås. Alkolåsen fungerer slik at man må blåse i et rør som er montert i bilen for at den skal starte.