Mot Rusgift nr. 70 - november 2003

Russefeiring - En akseptert unntakstilstand?

Om Mot Rusgift nr. 70

2003-11-26
Mot Rusgift nr. 70Russefeiring - En akseptert unntakstilstand?
Utgitt november 2003 av Forbundet Mot Rusgift

Leder

Forsvarlig russetid


2003-11-24
Knut T. ReinåsRussetiden, avslutningen på 12 års skolegang, var opprinnelig ment å være en feiring av bestått eksamen. I utgangspunktet mener vi at en slik milepæl er vel verdt en fest. Men paradoksalt nok feires i Norge, som eneste land, denne eksamen på forskudd.

Oppdrageransvaret har ingen aldersgrense

2003-11-24
RussI flere tiår har foreldre og voksne blitt tuta ørene fulle av mer eller mindre kompetente fagpersoner og akademikere, om at ungdom ikke hører på oss. Så la oss først som sist slå det fast: Ungdom ønsker at vi skal være voksne, krever at vi skal være bekymra og trenger oss - om mulig mer enn noensinne.

Russen i Oslo og Akershus 2003:

Vi må snu trenden


2003-11-24
Russ- Dette er en tradisjon som har vart fra 1919, og vi mener man heller må kontrollere situasjonen og prøve å snu trenden, enn å avskaffe den. Det sa russepresidenten for 8000 russ i Oslo og Akershus, Christian Stenseng, i sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts seminar om russefeiring våren 2003.

Russen i Moss har tenkt nytt

Russen skal være en positiv farge i bybildet

2003-11-24
- Vi satte som et hovedmål da russestyret ble valgt at vi skulle være russ med stil. Vi skal feire avslutningen av 12 års skolegang på en positiv måte, som skal bli lagt merke til blant byens befolkning. Dette sa Erlend Wikborg, russepresident for 500 russ som til-hører hovedstyret for russen ved alle de videregående skolene i Moss, Rygge, Råde og Våler.

Tusenvis av ungdommer legger alle hemninger til side


2003-11-24
Russejente som drikker- Når det gjelder straffbare forhold i russetiden er det er viktig å understreke at man ikke skal skjære alle over en kam. Mange russ oppfører seg helt eksemplarisk. Men, det er også mange russ som ikke oppfører seg eksemplarisk. Det er et stort problem når tusenvis av ungdommer legger alle hemninger til side i en periode på en måned hvert år. Dette sa visepolitidirektør Knut Smedsrud i sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts seminar om russefeiring.

Utfordring for lærerne

Utslitt ungdom ved eksamensbordet

2003-11-24
Utslitt russejente- Russetida er på mange måter en akseptert unntakstilstand. Ti-tusenkroners spørsmålet blir dermed:
Hvordan skal elevene få den gode eksamen de ønsker seg? Det sa Ragnhild Lid, leder for seksjon
videregående opplæring i Utdanningsforbundet, i sitt innlegg på FMRs konferanse om russefeiring.

Flertallsmisforståelsen i russefeiringen


2003-11-24
Innenfor kriminologi, antropologi og pedagogikk har man i en del år vært opptatt av begreper som sosialt press og majoritetsmisforståelse. Hvordan kan disse bidra til å forklare at russefeiringen etter hvert har fått et mer utagerende og destruktivt preg enn den i utgangspunktet hadde? Og kan de også brukes i et arbeid for å snu tendensen?

Rus og russ - to sider av samme sak

2003-11-24
Bare en av ti kan tenke seg en russetid uten alkoholBare en av ti elever kan tenke seg ei russetid uten alkohol. Halvparten tror det kan være vanskelig å være russ uten å drikke. Åtte av ti innrømmer at de vil drikke mer i russetida enn ellers.

Den norske russefeiringen

Om meningen med rusgiftbruk sett gjennom russefeiring som et rituale


2003-11-24
RusseguttUngdom i Norge feirer hvert år avslutning på 13 års skolegang med en offentlig eksamensfest kalt "russefeiring". Nesten alle elever som går ut av den videregående skolen tar på seg rød uniformert kjeledress og lue og deltar i offentlig fyll og beruselse
i 17 dager til ende. Spesielt viktig er det å være beruset natt til første mai og natt til den norske nasjonaldagen den 17. mai.

Dialogkonferanse i regi av Det Nytter-nettverket

Viktige historier - livsviktige!

2003-11-24
Dag EndalTo vanlige oktoberdager i 2002. Et helt vanlig konferansehotell i Oslo. Et helt vanlig møterom med alt det vanlige; bord, konferansemapper, overhead, morgenkaffe og et bord med brosjyrer. En helt vanlig gjeng på 22 deltakere. I det ytre. Store og små. Unge og eldre. Grått hår og farget hår, stritt hår og lite hår og helt vanlig hår. Alt er konferanse-vanlig. Helt til første innleder får ordet: "Det var et lite helvete".

Bokomtale:

21 historier som viser at Det Nytter!


2003-11-24
Bok - Vi greide detI september 2003 kom "Vi greide det…", ei bok til inspirasjon og glede for alle som er berørt av alkohol- og narkotikaproblemer. Boka forteller 21 ulike historier, men de 21 hovedpersonene har én felles opplevelse: Det Nytter! Det nytter å komme seg ut av langvarige avhengighetsforhold til stoff og alkohol. Og det nytter å skape seg et nytt liv.

Bokanmeldelse av "Nederlandsk narkotikapolitikk - Øyeblikksbilder fra en annen virkelighet"

Hva lærer vi fra andre land?

2003-11-24
Boken Nederlandsk NarkotikapolitikkKnut Reinås har samlet inntrykk fra flere studiebesøk i Nederland over fire år.

Hva er positiv rus?


HopperRusen er en følelse av forhøyet sinnsstemning (ofte kalt "eufori"), en forsterkning av følelser, en opplevelse av mer og mindre intens spenning, eller en mer eller mindre diffus følelse av fysisk og psykisk velbehag, av harmoni mellom sjel og kropp. Folk har til alle tider traktet etter slike positive opplevelser, "rus". Her kan du lese om hvordan rusgiftbruk står i motsetning til ekte rusopplevelser.