Mot Rusgift nr. 55 - juli 1992: Barn og rusgifter

Alkoholfri sone rundt alle barn

1992-07-18
I desember 1991 startet AlkoKutt sin delkampanje "Klar for fritid". Budskapet var at vi ville ha en alkoholfri sone rundt alle barn.

Småstoff


1992-07-18

Bokanmeldelse:

Nyttig bok om kommunalt rusgiftarbeid

1992-07-18
Sosialdepartementet og Rusmiddeldirektoratet har utgitt en nyttig bok om forebygging og tiltaksarbeid på rusgiftfeltet i kommunene.

På hvilket grunnlag skal kommunene drive sin rusgiftinformasjon?


1992-07-18
Den nye loven om sosiale tjenester, som trer i kraft ved årsskiftet, pålegger kommunene et ansvar for å drive rusgiftforebyggende arbeid, herunder alkohol- og narkotikaopplysning.

Narkotikaproblemene i Latin-Amerika

1992-07-18
Vi må ikke bare være opptatt av narkotikatrafikken i Latin-Amerika som sådan, men også studere de komplekse politiske, økonomiske og sosiale sammenhenger som denne problematiken er en del av, hevder forfatteren

Narkosituasjonen i Norge 1992 - noen stikkord


1992-07-18
"Norway in a nutshell" - heter en kort rundtur for turister, med Voss som utgangspunkt. I denne artikkelen blir det gjort et like halsbrekkende forsøk på å presentere den norske narkotikasituasjonen i et nøtteskall.

Intervju med ANT-konsulent John Arild Gran, Sandnes kommune

Sterk påstand fra Sandnes kommune: Rus er bra

1992-07-18
Med helsides annonser i Stavanger Aftenblad har Sandnes kommune gått ut og erklært at rus er bra.

Bøker om barn og rusgifter


1992-07-18

Barn og rusgifter

1992-07-18
Barn har mange berøringspunkter til rusgiftenes verden. I den senere tid er det blitt fokusert på barn som vokser opp i alkoholiserte hjem. Og det er sikkert at svært mange av dem får skader for livet. Hva verre er, avhengighetsproblemene videreføres svært ofte til nye generasjoner i form av sosial arv.

Intervju med overlege Randi Sætre Follerås og psykolog Oddfrid Løvdal

Når den ene av foreldrene drikker


1992-02-18
Rundt hele landet bruker Barnevernskontorene størstedelen av sin tid til saker der foreldres alkohol- og narkotikabruk har gått utover barna. Disse sakene kommer gjerne opp som følge av voldsbruk eller alvorlig omsorgssvikt. Samtidig vet vi at dette bare er toppen av et isfjell.

Intervju med Berit Hognestad Haaland og Marit Hølland Paulsen, Rogaland A-senter

Utrygt - når kjemisk rus er en del av barndommen

1992-02-18
Så lenge rusproblemer i familien er et tabuområde, vil barna i slike familier miste troen på egne vurderinger. De får beskjed om at de ikke ser det de ser. Det er alvorlig å ta fra barn troen på egne vurderinger, sier sosionom Berit Hognestad Haaland ved Rogaland A - senter.

FN's internasjonale dag mot narkotika 26. juni 1992


1992-02-18
For 5. gang ble den internasjonale dagen mot narkotika markert mange steder rundt i verden. I Norge hadde 13 frivillige organisasjoner fått til en markering, med et hovedarrangement i Oslo, og med en del lokale markeringer rundt i landet.

EURAD krever ny europeisk narkotikapolitikk

1992-02-18
Europe Against Drugs, EURAD, som er en sammenslutning av frivillige foreldreorganisasjoner i europeiske land (Se Mot Rusgift nr. 54), har holdt en konferanse i Haag i Nederland i april i1992 om narkotikaforebygging, tidlig intervensjon, behandling og ettervern i medlemsstatene i EF og Europarådet.