Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 121 - Kokain i utelivet

Knut T. Reinås

Leder: Rusproblem – et symptom på hva?

Jeg har nettopp gjennomgått en stor del av høringsuttalelsene som svarer på spørsmålene fra Rushåndhevingsutvalget. De skal bl.a. finne ut hvordan man nå skal ordne det slik at innehav og bruk av illegale rusmidler skal avkriminaliseres for dem som er rusavhengige, men være straffbare for alle andre. Det er en oppgave så vanskelig at jeg tror ingen finner en god løsning.

Illustrasjon

Narkotikapolitikk under endring – perspektiver og konsekvenser

Helge Waal er forsker og professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Han har fulgt narkotikapolitikken tett gjennom mange år. Han holdt et foredrag under Arendalsuka i år på vegne av FMR, hvor han både trakk noen historiske perspektiver bakover og samtidig pekte på noen utviklingstrekk i den aktuelle narkotikapolitiske situasjonen i Norge i ...

Forside av Hurdalplattformen

Likhet for loven – en nøtt. Rushåndteringsutvalget

FMR: Fellesskap-Menneskeverd-Rusfrihet (tidl. Forbundet Mot Rusgift) er en organisasjon som har et engasjement innen så vel forebygging av rusmiddelskader, som av behandling og rehabilitering. Vi takker for invitasjonen til å bli hørt i denne saken som Rushåndhevingsutvalget nå arbeider med. Vi går ut fra som en selvfølge at dette utvalgets arbeid også legges til grunn for den ...

Les mer
Illustrasjon

Erfaring med legalisering av cannabis i Nord-Amerika

I midten av oktober arrangerte FMR et webinar vedr. erfaringer med legalisering i USA og Canada. Innleder var Stig Erik Sørheim som er internasjonal leder i Actis, og som har fulgt den narkotikapolitiske utviklingen i Nord-Amerika tett over lang tid.

Illustrajon av dame og baby

Legalisering – hva hender i Europa?

En av innlederne på FMRs webinar om erfaring med legalisering var Staffan Hübinette som er representant for Narkotikapolitiskt Center i Sverige. Han har en lang bakgrunn som lærer i narkotikaforebygging og behandlingspedagogikk. Narkotikapolitisk Center er en tenketank der de jobber med analyse av den narkotikapolitiske situasjonen, skaffe fram fakta, og ønsker å skape debatt o...

Kokainstriper

Rusreform i limbo

Høyesterett tok saken i egne hender, fordi politikerne var handlingslammet. Nå betaler politiet og ungdommen prisen. 

Party og skåling

Hva vet vi om kokainbruk i utelivet og i befolkningen??

Marit Edland-Gryt er sosiolog, og arbeider ved FHI, Avdeling for rusmidler og tobakk. Ved FHIs seminar om kokain i høst, la hun fram resultater fra undersøkelser som FHI har gjennomført, og som kan bidra til å belyse sider av den aktuelle diskusjonen rundt kokain. 

Glass som skåler

Ung i Oslo 2023

Anders Bakken er forsker og leder for Ungdatasenteret NOVA. OsloMet. Han deltok på FHIs fagseminar om kokain den 20 september i år, og presenterte da bl.a. rapporten Ung i Oslo 2023.

Gutt

Et så høyt kokainbruk kan ikke bagatelliseres

Nye tall viser at en tredel av Oslo-guttene som drikker jevnlig, har tatt kokain. Denne våren raste debatten om økt kokainbruk blant unge. Politiet meldte – igjen – at flere ungdommer tror narkotika er blitt lovlig. Tollere advarte om at tilgangen er uten sidestykke, etter rekordbeslag av kokain i banankasser. Russetida hadde så vidt startet.

Glass

Konsekvenser av kokainbruk

Ved FHIs seminar om kokain i september, gjorde Peder Olav Scheflo Holman, som er lege ved Rettstokstoksilogisk Fortolkning ved OUS, en gjennomgang av helsekonsekvenser av kokain. Avdelingen har som oppgave å kunne så mye som mulig om rusmiddelfarmakologi.

Labarbeider

Kokainproduksjon og miljøutfordringer

OMTALE AV KLIMARAPPORT. I World Drug Report for 2022 inneholder også ett av heftene et dypdykk i sam- menhengen mellom narkotika og miljø. Målet er å gi en omfattende oversikt over dagens forskningsstatus på de direkte og indirekte virkningene av ulovlig dyrking, narkotikaproduksjon og narkotikapolitiske tiltak på miljøet, for å hjelpe medlems- statene med å forutse og håndtere...

Terapi

Konfliktrådet – straff eller hjelp – eller begge deler?

I diskusjonen om alternative reaksjoner for mindre brudd på narkotikalovgivningen, har arbeidet i Konfliktrådet vært lite omtalt. Konfliktrådet arbeider med mange typer saker med mer eller mindre alvorlig kriminalitet begått av ungdom under 18 år.

Piller

Nitazener – svært potente opioider

I det internasjonale rusmiddelmarkedet ble det i løpet av 2021 og framover oppdaget en rekke nye forbindelser, kalt nitazener. Stoffene har en kraftig effekt, og kan framkalle forgiftninger og overdoser. De ble påvist i Norge første gang i 2022. Hilde Marie Erøy Edvardsen, som er farmasøyt og seniorforsker ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus, orienter...