Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bakgrunn for legalisering

Her finner du bakgrunnsartikler som omhandler legalisering av narkotika.

Cannabispåvirket kjøring

Avkriminalisering av narkotika – ikke veien å gå

FMRs årsmøte 17. mars

19.mars.2018
FMRs årsmøte i helga rettet en uttalelse til statsminister Erna Solberg, justisminister Sylvi LIsthaug og helseminister Bent Høie, hvor det blir advart mot å slå inn på en avkriminaliseringsretning i narkotikapolitikken. Det vil både være i strid med FNs narkotikakonvensjoner og med FNs barnekonvensjon. Forslaget om å føre ansvaret for narkotikapolitikken over fra justis til he...
Les mer...

Ny rapport om narkotikasituasjonen i Norge

SIRUS:

20.desember.2006
SIRUS presenterer ny rapport som oppsummerer de viktigste trekkene ved narkotikasituasjonen i Norge. Utbredelsen av illegale narkotika ser ut til å være stabil, men det er færre sprøytebrukere og færre dødsfall.
Les mer...

Bruk av Khat i Norge

Ny undersøkelse:

06.oktober.2006
Bruk av khat er et mye mer sammensatt problem enn det som hittil har kommet fram i media, hevder forsker Tore Gundersen ved NOVA. Det er ikke så mange problembrukere av khat, men for dem er imidlertid de sosiale og helsemessige konsekvensene store.
Les mer...

Sprøyteutdeling til stoffbrukere mindre effektivt enn antatt

HIV-forebygging

29.juni.2006
SIRUS-forskeren, Ellen Amundsen har sett på ulike måter å forebygge smitteoverføring hos stoffbrukere. I Juli-nummeret av tidsskriftet Addiction sammenlignes sprøyteutdeling med andre smitteforebyggende metoder, og pekes på viktige feilkilder i den forskning som sprøyteutdelingen har vært basert på.
Les mer...

Narkotikapolitisk pionér - nå på nettet

Nils Bejerot:

18.desember.2005
Nils Bejerot - sosiallege og psykiatrisk konsulent for Stockholmspolitiet til sin død i 1988 - og omstridt narkotikapolitisk foregangsmann - har nå fått de fleste av sine bøker og noen av sine filmede forelesninger lagt ut på Internett.
Les mer...

Kokainbruken øker i Europa

Årsrapport fra EMCDDA:

28.november.2005
Kokain utgjør en vesentlig del av narkotikabildet i Europa, rapporterer EUs narkotikabyrå, EMCDDA i sin Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa.
Les mer...