Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

FMRs fagdag 14. november 2008

Prikker
FMR arrangerte høstens fagdag i Oslo:
Hasj før og nå
Konsum - skade - Behandlingsbehov
Konferansesenteret Høyres Hus

Gå ned til program

Om temaet

Hasj og marihuana er den mest utbredte ulovlige rusgiften i Norge - og i resten av den vestlige verden. FN klassifiserte allerede i 1961 hasj som et illegalg narkotikst stoff som medlemsstatene plikter å bekjempe bruken av.

Omfang

Men i noen land er hasjbruk langt på vei avkriminalisert. Bruken har i de fleste land et langt større omfang enn i Norge.

I Norge er utbredt produksjon av hjemmeavlet hasj blitt avdekket det siste året. Er disse produktene farligere enn de som blir dyrket på friland?

Behandling

I mange vestlige land søker et stort anntall cannabisavhengige seg til avvenning og behandling. Hvordan behandler man cannabisavhengighet? Hvor farlig er hasj? Har den politikken vi har ført overfor hasj vært vellykket? Er markedet for hasj og heroin det samme? Kunne vi byttet ut alkoholen med hasj?

Disse og andre spørsmål knyttet til norsk og internasjonal politikk på cannabisområdet vil bli beslyst av ekspterter fra ulike fagfelt.

Hvem vet mest?

Hvem vet mest om hasj - elevene, lærerne, fritidslederne eller ungdommene, journalistene eller foreldrene, politikerne eller forskerne, forebyggerne eller behandlerne, de rusgiftpolitiske organisasjonene eller hasjbrukerne?

Kjempesjanse

Uansett svaret på disse spørsmålene: Dette var en kjempesjanse til å bli faglig oppdatert på et område som det tidvis råder stor usikkerhet rundt.

Program

0830-0900 Registrering
0905-0930 Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift ønsker velkommen
0930-0950 Ragnar Hauge, kriminolog, SIRUS
Hasj i norsk, historisk perspektiv
0950-1020 Liliana Bachs, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
Vet vi alt om cannabis' virkninger?
1020-1040 Kaffepause
1040-1100 Riksadvokat Tor-Aksel Busch
Cannabis - Bør straff (fortsatt) benyttes?
1100-1145 Elin Lien, Politiet
Tegn og symptomer på hasjbruk
1145-1245 Lunsj
1245-1345 Jørg Mørland, divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet
Ny kunnskap om cannibis og bilkjøring
1345-1415 Jørgen G. Bramness, forskningsleder ved SERAF, UiO
Cannabis som medisin?
1415-1435 Kaffepause
1435-1505 Hilde Nicolaysen, RIO Nord
Hvordan virker hasjrøyking på hjernen og hvilke konsekvener får dette for dagliglivet?
1505-1535 Oppsummering ved Knut T. Reinås, Forbundet Mot Rusgift
Hvor farlig er hasj?
1535- Oppsumering og takk for denne gang!


Du finner videoopptak fra alle innledningene hos forebygging.no

Praktiske opplysninger:

Tid: Fredag 14. november 2008 kl 0830 - ca. 1600
Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0160 Oslo

Påmeldingsfrist: 7. november 2008

Deltakeravgift: kr 1290
Deltakeravgift medlemmer/sympatisører av Forbundet Mot Rusgift: kr. 990

Kontakt

Post: Forbundet Mot Rusgift, Lynx Porter Novelli, Bryggegata 5, 0250 Oslo
Faks 23 13 14 81
Epost: turid@lynx.no Telefon: 23 13 14 86
Mobil 90 60 40 50 – Turid Bråthen

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsaker av positive sansestimuli. FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller.

Medlemsskap i Forbundet Mot Rusgift koster kr 50 pr år. I tillegg til redusert deltakeravgift på våre arrangement, får du tilsendt fire nummer av tidsskriftet Mot Rusgift som er en av våre medlemsfordeler.

Hvordan blir du medlem/sympatisør?

Her finner du skjema for å melde deg inn.
Du kan også sende epost til post@fmr.no