Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 96 - Utvikling av avhengighet

Mot Rusgift 3-4/2010: Utvikling av avhengighet

MotRusgift_nr3-4-collage-lite

Om Mot Rusgift nr 3-4/2010

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
kreinas-100

Stoltenbergutvalget og heroin

Når du får dette nummeret av Mot Rusgift i postkassen, egentlig det siste nummeret i 2010, har vi nådd slutten av februar 2011. Den viktigste årsaken til dette er at vi ville gi deg siste nytt om utfallet av høringen om Stoltenbergutvalget, hvor tidsfristen var 7. januar. Du vil her finne hele FMRs høringsuttalelse, hvor svært mange andre forhold enn heroinutdeling er kommenter...

Les mer...
portugal-600

Avkriminalisering i Portugal – påvirket den narkotika-situasjonen?

I 2001 ble Portugal det eneste landet i EU som avkriminaliserte forbruk og besittelse av illegale narkotiske stoffer til eget bruk. Avkriminalisering betyr å nedgradere narkotika-bruk fra et strafferettsspørsmål til et spørsmål om administrative reaksjoner, men fortsatt innenfor rammen av et forbud. De som blir tatt for besittelse av illegale rusgifter til eget bruk, vil få sto...

Les mer...
RappOmNarkotika_nettversjon-100

Stoltenbergutvalget: ”Rapport om narkotika”

Fristen for å uttale seg om Stoltenbergutvalgets ”Rapport om narkotika” er gått ut. Vi gjengir her Forbundet Mot Rusgifts høringsuttalelse. Det gis først en generell kommentar, og deretter vurderes de enkelte forslagene i rapporten.

Les mer...
oslo1

Stoltenbergutvalgets forslag om heroin-utdeling

Forslag nr. 22 i Stoltenbergutvalgets rapport var: ” Åpne for et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR (forslag fra Andresen, Haga, Hagen, Skog Hansen og Stoltenberg). Et mindretall på 4 gikk imot dette (Hætta, Lae, Myklebust, Osberg).

Les mer...
mynter

Hvor mye vil heroin-behandlingen koste?

I sin Statusrapport 2009 for LAR1, har Senter for rus- og avhengighetsforskning foretatt en sammenligning av kostnadene ved dagens LAR og ved en eventuell framtidig heroinstøttet behandling. Den viser en personalkostnad pr. pasient pr. år i dagens LAR på 34 500 kroner, mens en eventuell personalkostnad i et heroinprosjekt vil bli om lag 180 000 kroner pr. pasient. Det antas at ...

Les mer...
cannabis

Negative helseeffekter av cannabis-bruk

I EMCDDAs årsrapport for 2010 ”Narkotikasituasjonen i Europa” gjennomgås situasjonen når det gjelder cannabis. I den sammenhengen har man også oppsummert en del av de siste års forsknings-resultater når det gjelder negative helseeffekter av cannabis:

Les mer...
sykkel-sol-600

Alkoholkonsum i Afrika

Mer enn halvparten av afrikanere er total-avholdende når det gjelder alkohol. Bildet ellers er ikke spesielt entydig, men et moderat inntak er regelen. Men det varierer mye fra land til land.

Les mer...