Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beruselsens porter

Beruselsens porter: En debattbok om rus

beruselsens-porter_100x176

En debattbok om rus

Beruselsens porter:

I denne debattboka om rus presenterer Knut T. Reinås en ny platform for tenkning om alkohol og rus. Han tar utgangspunkt i at rus er noe som alle lengter etter, og som kan gi de største gleder og mest verdifulle opplevelser. Men det er også forskjell på den gode rus, som fremkommer ved sex, idrettsutfoldelse, fjellklatring eller "hanggliding", og den kjemiske rus, som bidrar ti...
Les mer...

Positiv eller negativ rus?

Boken Beruselsens porter, kapittel 1:

Norge er tilsynelatende et rusfiendtlig samfunn. Sommeren 1991 ble et utvalg av det norske folk spurt om de med ordet rus først og fremst forbandt noe positivt eller noe negativt. Hele 84 prosent forbandt noe negativt med begrepet, mens bare 8 prosent svarte at de forbandt noe positivt med rus (Norsk Gallup 1991).
Les mer...

Rus og rusgifter i menneskenes liv

Boken Beruselsens porter, kapittel 2:

Det er langt fra at alle som arbeider med alkohol- og narkotikaspørsmål, enten som forskere, forskningsformidlere, behandlere eller frivillige organisasjonsfolk, har noen felles plattform for sitt arbeid. Snarere er det slik at hvert profesjonsfelt, etat og hver organisasjon har sin egen terminologi og sin egen ideologi også når det gjelder alkohol og narkotika.
Les mer...

Rusgiftpolitisk ordbruk for neste århundre?

Boken Beruselsens porter, kapittel 3:

Det rusgiftpolitiske feltet er ikke akkurat preget av terminologisk entydighet. Mange vil kanskje mene at dette ikke er så farlig, bare en forstår hverandre. Men valg av ord og begreper inkluderer også ofte en virkelighetsforståelse, begrepsbruken formidler tankemønstre og myter.
Les mer...

Alkohol i et folkehelseperspektiv

Boken Beruselsens porter, kapittel 4

Fram til midten av 30-åra ble alkoholproblemet sett på som et atferdsproblem. Både avholdsbevegelsen og offentlige myndigheter bygde sine alkoholpolitiske oppfatninger på dette. Man registrerte beruselse, vold kriminalitet og andre negative konsekvenser av at folk brukte alkohol.
Les mer...

Alkoholen som kriminalitets- og voldsproblem

Boken Beruselsens porter, kapittel 6:

Massemedia har i mange år vært opptatt av den kriminaliteten som henger sammen med narkotikaproblemet. Det er blitt fokusert på narkotikasmugling, brutal inndrivning av narkotikagjeld, innbrudd for å skaffe penger til narkotika osv.
Les mer...

Kvinner og alkohol

Boken Beruselsens porter, kapittel 7:

En gammel klisje heter "piker, vin og sang". Den blir gjerne brukt for å beskrive hvordan enkelte menn, liker å leve livet, på en bekymringsløs, livsnytende og overfladisk måte.
Les mer...

HIV, seksualitet og rusgifter

Boken Beruselsens porter, kapittel 8:

Seksualiteten har alltid hatt trange vilkår i vårt litt puritanske samfunn. Dette gjelder uansett seksuelle legninger og preferanser. Det har likevel utviklet seg en gradvis friere og mindre krampaktig holdning til kropp og seksuell utfoldelse opp gjennom 60-, 70- og begynnelsen av 80-tallet.
Les mer...

Massemedia og rusgifter

Boken Beruselsens porter, kapittel 9:

Den amerikanske medieforskeren Neil Postman påstod i boka "Vi morer oss til døde" at det viktigste problemet ikke var hva folk så på TV, men at de så på TV.
Les mer...