Beruselsens porter: En debattbok om rus

Beruselsens porter:

En debattbok om rus

I denne debattboka om rus presenterer Knut T. Reinås en ny platform for tenkning om alkohol og rus. Han tar utgangspunkt i at rus er noe som alle lengter etter, og som kan gi de største gleder og mest verdifulle opplevelser. Men det er også forskjell på den gode rus, som fremkommer ved sex, idrettsutfoldelse, fjellklatring eller "hanggliding", og den kjemiske rus, som bidrar til å sløve sansene og tildekke virkeligheten.


Boken Beruselsens porter, kapittel 1:

Positiv eller negativ rus?


Norge er tilsynelatende et rusfiendtlig samfunn. Sommeren 1991 ble et utvalg av det norske folk spurt om de med ordet rus først og fremst forbandt noe positivt eller noe negativt. Hele 84 prosent forbandt noe negativt med begrepet, mens bare 8 prosent svarte at de forbandt noe positivt med rus (Norsk Gallup 1991).

Boken Beruselsens porter, kapittel 2:

Rus og rusgifter i menneskenes liv

Det er langt fra at alle som arbeider med alkohol- og narkotikaspørsmål, enten som forskere, forskningsformidlere, behandlere eller frivillige organisasjonsfolk, har noen felles plattform for sitt arbeid. Snarere er det slik at hvert profesjonsfelt, etat og hver organisasjon har sin egen terminologi og sin egen ideologi også når det gjelder alkohol og narkotika.

Boken Beruselsens porter, kapittel 3:

Rusgiftpolitisk ordbruk for neste århundre?


Det rusgiftpolitiske feltet er ikke akkurat preget av terminologisk entydighet. Mange vil kanskje mene at dette ikke er så farlig, bare en forstår hverandre. Men valg av ord og begreper inkluderer også ofte en virkelighetsforståelse, begrepsbruken formidler tankemønstre og myter.

Boken Beruselsens porter, kapittel 4

Alkohol i et folkehelseperspektiv

Fram til midten av 30-åra ble alkoholproblemet sett på som et atferdsproblem. Både avholdsbevegelsen og offentlige myndigheter bygde sine alkoholpolitiske oppfatninger på dette. Man registrerte beruselse, vold kriminalitet og andre negative konsekvenser av at folk brukte alkohol.

Boken Beruselsens porter, kapittel 5:

Alkoholspørsmålet - helsepolitisk eller sosialpolitisk spørsmål?


Er problemstillingen helse- eller sosialpolitisk spørsmål bare en diskusjon om pavens skjegg, eller har det alkoholpolitisk betydning hvordan man velger å oppfatte problemet?

Boken Beruselsens porter, kapittel 6:

Alkoholen som kriminalitets- og voldsproblem

Massemedia har i mange år vært opptatt av den kriminaliteten som henger sammen med narkotikaproblemet. Det er blitt fokusert på narkotikasmugling, brutal inndrivning av narkotikagjeld, innbrudd for å skaffe penger til narkotika osv.

Boken Beruselsens porter, kapittel 7:

Kvinner og alkohol


En gammel klisje heter "piker, vin og sang". Den blir gjerne brukt for å beskrive hvordan enkelte menn, liker å leve livet, på en bekymringsløs, livsnytende og overfladisk måte.


Boken Beruselsens porter, kapittel 8:

HIV, seksualitet og rusgifter

Seksualiteten har alltid hatt trange vilkår i vårt litt puritanske samfunn. Dette gjelder uansett seksuelle legninger og preferanser. Det har likevel utviklet seg en gradvis friere og mindre krampaktig holdning til kropp og seksuell utfoldelse opp gjennom 60-, 70- og begynnelsen av 80-tallet.

Boken Beruselsens porter, kapittel 9:

Massemedia og rusgifter


Den amerikanske medieforskeren Neil Postman påstod i boka "Vi morer oss til døde" at det viktigste problemet ikke var hva folk så på TV, men at de så på TV.

Boken Beruselsens porter, kapittel 10:

Rusgiftpassivisering - en undervurdert del av rusgiftproblemet

Det er i vår kultur innebygd et sterkt element av flukt-tankegang, som er med på å forme vår måte å leve på. Vi "læres" opp til å innta en unnvikende holdning til mange av de personlige problemene og problemer som er felles for store deler av samfunnet.

Boken Beruselsens porter, kapittel 11:

Totalt avhold fra alkohol - gammel fanatisme eller moderne livsstilsprinsipp?


Selv i dag, hvor alkohol er blitt mer akseptert enn i tidligere generasjoner, kan det være på sin plass å minne om den banale sannhet at flertallet av nordmenn er promillefri storparten av sin våkne tilværelse, i arbeids- og hverdagsliv, under sport, friluftsliv og flertallet av rekreasjonssituasjoner.

Boken Beruselsens porter, kapittel 12:

Å bli rusgiftmotstander - en ny tanke?

Dette kapittelet er tilegnet deg som ikke drikker alkohol, eller som har lurt på om du skal slutte, og/eller som gjerne kunne tenke deg å gjøre en innsats for å redusere alkoholskadene. Du som har bestemt deg for å fortsette med din måteholdne alkoholbruk resten av livet, kan hoppe til neste kapittel.

Boken Beruselsens porter, kapittel 13:

Hvis du vi slutte å bruke alkohol...


Dersom du har lest resten av denne boka, vil du ha sett at det er mange gode grunner til å kutte ut alkoholen helt. Men har du tenkt på hva det i så fall skulle innebære for deg personlig? I dette kapittelet kommer vi litt inn på det.

Boken Beruselsens porter

Litteratur


Nyttige adresser


Se også FMRs oversikt over nettsteder av interesse for rusgiftmotstandere som du finner her.

Boken Beruselsens porter

Referanser