Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 120 - Folkehelse og sosialt velvære

PC and letters

Åpent brev til verdensledere og parlamenter

Statsminister Jonas Gahr Støre:  Stortingspresident Masud Gharahkhani:  Helsedepartementet ved helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol:   Justis- og beredskapsdepartementet ved justisminister Emilie Enger Mehl:   Stortingets helse- og omsorgskomite:  Stortingets justiskomite:

Forside Der Spiegel

Kronglete vei mot cannabis- legalisering i Tyskland

Nylig la den tyske regjeringen fram forslaget til regelverk for første skritt i den planlagte cannabislegaliseringen. Regelverket regulerer opprettelse og drift av såkalte cannabisklubber. Neste skritt er forsøksprosjekter med lovlig salg av cannabis i geografisk avgrensede områder.

Forside på bok

Alkohol – Ingen ordinær vare

Lenge har det internasjonale forskningssamfunnet forsøkt å oppsummere hva forskningen nå vet om alkoholpolitikk og folkehelse. Den første boka som WHO bidro til å produsere var «Alcohol Control Policies in Public Health Perspective» som kom i 1975 og var utarbeidet av en forskergruppe, ledet av Kettil Bruun. 

Mann shopper

Folkehelse og sosialt velvære

Ingeborg Rossow har oversatt en oppsummering av boken, «Alcohol: No ordinary commodity», som på norsk heter: «Alkohol: Ingen ordinær vare». Denne tar vi med en liten smakebit av.

Illustrasjon av en gruppe mennesker

Den norske befolknings drikkevaner

IPSOS – er et internasjonalt firma som driver markedsundersøkelser over mange temaer. På vegne av Blå Kors presenteres en oversikt over nordmenns drikkevaner, hvorfor vi drikker og hvorfor vi ikke drikker. Denne undersøkelsen har blitt gjennomført annethvert år siden 2016, Vi legger her fram noen av resultatene. 

Illustrasjon

Rusfeltets kanon

I den meget interessante diskusjonen om venstresidas kanon i Klassekampen, er det så langt ikke nevnt noen verker som henleder oppmerksomheten mot alkoholbekjempelse som et viktig innslag i arbeiderklassens og småkårsfolkets kamp. (Med unntak av Vigdis Hjorts nominasjon av Amalie Skrams «Hellemyrsfolket»). Den politiske striden om alkoholen pågikk gjennom hele siste halvdel av ...

Illustrasjon

Overdoser – trender og utvikling

Ved FMRs markering i Oslo av verdens overdosedag den 31. august 2023 holdt seniorforsker og farmasøyt Hilde Erøy Edvardsen en oversikt over overdosesitua- sjonen i Norge og internasjonalt. Hun er ansatt ved Seksjon for rusmiddel- forskning ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag.

Illiustrasjon

Statistikk og overdosedødsfall

I debatten om overdoser fra narkotika blir det ofte hevdet at Norge har en høy overdosedødelighet, bl.a. fordi vi har en så restriktiv narkotikapolitikk. For det første er det grunn til å si at et hvert overdosedødsfall er ett for mye.

Illustrasjon, trist person

Rus og psykiske plager opptrer ofte sammen

Fører psykiske problemer og lidelser også til alkoholproblemer? Eller fører alkoholbruk og alkoholvaner til dårligere psykisk helse? Flere bruker alkohol for å dempe psykiske problemer. En tredjedel av befolkningen opplever psykiske plager eller lidelser i løpet av året, mens nesten hver femte person kan få en ruslidelse i løpet av livet. Rus og psykiske plager opptrer ofte sam...