Mot Rusgift nr 103: Avhengighet og nevrobiologi

Speisalutgave - Hele dette nummeret av Mot Rusgift er viet referater fra Jon Johnsens foredragsserie under Forbundet Mot Rusgifts fagdag den 23. november 2012

Om Mot Rusgift nr 3-4/2012

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

Avhengighet og nevrobiologi


2013-04-22
Avhengighetsbegrepet er oppe til diskusjon. Er avhengighet en selvstendig tilstand eller er det et symptom på noe annet – for eksempel en psykisk lidelse eller en traumatisk barndom? Og kan bruk av psykoaktive stoffer over tid endre hjernens funksjon?

Generelt om alkohol og narkotika

2013-04-22
I den første forelesningen på FMRs fagdag den 12. november, gikk Jon Johnsen igjennom noen trekk ved rusgiftsituasjonen i Norge i dag.

Doping


2013-04-22
I en av forelesningene på FMRs fagdag tok Jon Johnsen opp dopingproblemet, som også har mange likhetspunkter med bruken av rusgifter.

Stikkord om doping

2013-04-22
Nedenfor følger noen stikkord om doping – basert på Jon Johnsens foredrag på FMRs fagdag den 23. november 2012.

Positiv og negativ forsterkning


2013-04-22
Alle de rusgiftene som er i bruk i Norge i dag har ett fellestrekk, og det er at de greier å trykke på et signalstoff i hjernen som heter dopamin. Dette sa Jon Johnsen, da han foreleste på FMRs fagdag om avhengighet og nye behandlingsformer.

Hva er rusgiftavhengighet?

2013-04-22
Da Jon Johnsen innledet om avhengighet på FMRs fagdag i November, ble de sentrale kjennetegnene ved rusgiftavhengighet beskrevet som en svekket evne til å styre suget etter rusgifter og en svekket evne til å søke naturlig belønning. Dette skyldes nevroplastiske forandringer som er indusert av kronisk bruk av alkohol eller andre rusgifter.

Sammenhengen mellom hjerneaktivitet og avhengighet


2013-04-22
Under FMRs fagdag i november foreleste dr. Jon Johnsen bl.a. om hvordan hjernen normalt arbeider for å balansere kontroll og impulsivitet opp mot hverandre.

Nevrobiologi

2013-04-22
I ett av innleggene på FMRs fagdag om avhengighetsproblemer og psykisk sykdom, gikk dr. Jon Johnsen inn på resultatene av ny hjerne- og genforskning.

Amygdalapleie og impulsivitet


2013-04-23
I ett av innleggene på FMRs fagdag om avhengighetsproblemer og psykisk sykdom, snakket Jon Johnsen om effekten av nevroadaptasjon og amygdala­pleie.

Psykiatriske sykdommer og rusgiftproblemer

2013-04-23
I ett av sine innlegg på FMRs fagdag om avhengighet og psykiske lidelser gikk Jon Johnsen bl.a. inn på årsakene til at mange pasienter med psykiske lidelser også har rusgiftproblemer og at mange avhengighetspasienter også pådrar seg psykiske lidelser.

Nora Wolkov og nevronale nettverk


2013-04-23
Jon Johnsen tok i ett av innleggende sine på FMRs fagdag opp hvordan sam- menhengen mellom schizofreni, bipolare lidelser og rusgiftbruk kunne stude- res. Rusgiftproblemer hos schizofrene kan skyldes en spesiell nevrobiologisk sårbarhet. denne sårbarheten skyldes dysregulering av belønningssenteret (nucleus accumbens) på grunn av sviktende funksjon i prefrontal cortex og hippocampus.

Metoder for behandling av alkoholavhengighet

2013-04-23
I sitt siste innlegg på FMRs fagdag i november tok Jon Johnsen for seg alkohol­avhengighet spesielt, og noen nye, lovende medikamenter som kanskje kan brukes, og gikk også inn på en ny psykologisk metode som er under utprøving.

Faguttrykk


2013-04-23