Kamp og kunnskap gjennom 100 år

Del I av historieboka som er utgitt i 2004 i forbindelse med Norges studerende Ungdoms Avholdsforbund (NSUA) / Forbundet Mot Rusgift (FMR) 100-årsjubileum - 1904 - 2004.
Gå til del II, del III, del IV, del V

Forord

2005-09-28
Historia om NSUA/FMR dreier seg om mange ting, og vår framstilling kan berre gje glimt av nokre få av dei.

Stifting av NSUA 14.11.1904


2005-09-28
Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund (NSUA) vart formelt stifta i Kristiania 14.november 1904. Men forhistoria går lenger tilbake.

Dei første 50 åra

2005-09-28
Jubileumsskrifta frå 1914 og 1932, saman med årgangane av tidsskriftet "Symra", gir eit godt innblikk i arbeidet framover mot 2.verdskrigen. Arbeidet omfattar ulike område:

Symra Nr. 1 1933

Hvad vil vi?


2005-09-28
Av overlæge Johan Scharffenberg
Spørsmålet bør tvedeles.
Hovedspørsmålet er hvilken opgave den organiserte totalavholdsbevegelse har stillet sig.

Pionerportrett:

Idar Handagard (1874-1959)

2005-09-28
Idar Handgaard- kunnskapsrik og idealistisk kulturarbeidar.

Pionerportrett:

Ragnar Vogt (1870-1943)


2005-09-28
- første formannen i NSUA.

Pionerportrett:

Brørne Halfdan og Haakon Duckert

2005-09-28
- blant norsk ungdoms avholdsarbeids "varmeste og mest begeistrede forkjempere"

Pionerportrett:

Johan Scharffenberg (1869-1965)


2005-09-28
Johan Scharffenberg- "avholdsfolkets våkne intellektuelle samvittighet".

Pionerportrett:

Mix Anker Møller (1896-1959) og Tove Kathrine Møller (1891-1981)

2005-09-29
- to søstre som sette preg både på NSUA og på samfunnsdebatten

Pionerportrett:

Bjarne R. Rognlien (1891- 1981)


2005-09-29
- ein av dei fremst juristane i NSUA.

Pionerportrett:

Karl Marthinussen (1890-1965)

2005-09-29
Karl Marthinussen - herførar for den store tanken