Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 60 - Forebygging

Mot Rusgift nr. 60 - februar 1998

Forebygging

Leder: Forebygging for n-te gang

Begrepet forebygging blir mer og mer meningsløst, jo flere som klamrer seg til det. Ropet om forebygging tjener i dag både som avledningsmanøver, redningsplanke og som kreativ beskrivelse for organisasjoner og etater som vil ha mere penger til sine tiltak. En kan få inntrykk av at ordet bare unntaksvis avspeiler aktiviteter med hovedsiktemål å hindre et onde.

Les mer...

Mot narkotika, uten enighet

Den narkotikadebatten som har pågått de siste par årene har vist at enigheten som tidligere fantes i det norske samfunnet er i ferd med å slå sprekker. Dette gjelder ikke bare enighet om narkotikapolitikken.

Les mer...

Alkoholindustrien - på hissig markedsjakt i den tredje verden

Alkoholforbruket i den vestlige verden har de siste årene enten gått ned, eller stagnert. Gjennom aggressiv markedsføring, der prestisjefaktoren ved å drikke øl og brennevin fra Vesten blir framhevet, forsøker alkoholprodusentene nå å skape nye markeder, i første rekke i den tredje verden.

Les mer...

Hvorfor er ikke marihuana en medisin?

Ifølge amerikansk føderal lov kan ikke et stoff markedsføres før det er vitenskapelig dokumentert at det er sikkert og effektivt. Marihuana er aldri blitt dokumentert å være en sikker, effektiv medisin for behandling av noen tilstand1.

Les mer...

Språket og kulturen omkring alkoholbruk

Det er med utgangspunkt i kategoriane menneska opplever verda. Derfor ser "folk" forskjellige ting. Hadde me hatt dei same kategoriane, hadde me, eller rettare sagt kunne me, sett det same.

Ungdommen - stadig en skyteskive

Gi ikke ungdommen skylda for det gale voksne gjør! Den lemfeldige bruken av begrepet ungdom fører til stigmatisering og stempling av hele ungdomsgruppa, skriver Kari Anne Moe, 20 år og ung voksen.

Les mer...

Beretninger om narkotika i Norge - fra Knut Gribb til "Blind gudinne"

Fra boka om Knut Gribb og "Dødsvampyren" (forfatter Øyulv Gran, 1938) til filmatiseringen av Anne Holts roman "Blind gudinne" er det ca 60 år, og et tilsynelatende stort sprik i synet på narkotikapolitikken. Men på ett punkt er Gran og Holt på linje: De mener at narkotikascenen er at spill med kyniske bakmenn og deres ofre i hovedrollene.

Les mer...

Farrakhans puritanisme - en fremtidig overlevelsesstrategi?

Nedbyggingen av det offentlige velferdssystemet truer med å overgi flere til intensivt rusgiftbruk, kriminalitet og virkelighetsflukt. I fargede miljøer i USA vokser det fram en bevegelse bygget på en overlevelsesstrategi med klare fellestrekk med nordisk folkebevegelse. Puritanismen er på frammasj.

Les mer...