Avhengighet

Her vil vi bringe forskjellige beskrivelser av begrepet og tanker rundt avhengighet.

Definisjon av avhengighet

2013-11-01

fra www.helsefilm.no

Film om hasjavvenningens faser


2013-02-16

Viktig å vite for å takle det uten å flippe ut..


Rusbehov

Alle rusgifter har den egenskapen at de kan framkalle kjemisk rus og rusbehov – som er en lengsel etter å gjenta samme opplevelse. Jo bedre og sterkere en slik kjemisk rus oppleves, jo sterkere vil også lengselen etter å gjenta opplevelsen bli.


Avhengighet


2007-01-28
Knut T. Reinås

Det nye fagfeltet i helseforetakene kalles ofte ”tverrfaglig, spesialisert rusbehandling”. FMR, utgiver av dette tidsskriftet, er enig i at rus- og avhengighetsfeltet skilles ut fra psykiatrien som et eget fagfelt. FMR har også krevd etablering av en egen spesialitet både for leger og psykologer, utdanning av spesialister som skal ha høy kompetanse på behandling av mennesker med avhengighetsproblemer. Men er det ”rusbehandling” disse skal drive med?


Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006:

Avhengighet i et behandlerperspektiv

2007-01-27
Reidun Skjønberg Hansen

En av veteranene innenfor norsk avhengighetsbehandling, Reidun Skjønberg Hansen er naturterapeut, og har selv vært stoffavhengig. Hun var med på etableringen av Sollia-kollektivet i 1970, og har siden arbeidet mye med de utfordringene som avhengighet av narkotika kan gi i en behandlingshverdag. Utfordringen blir desto større fordi Sollia også er et levefellesskap. Man kan altså ikke ”ta seg fri” fra dem man skal behandle, slik man tross alt kan gjøre i mange andre behandlingssammenhenger.


WHOs diagnosesystem


2007-01-22
Kjell  Hultmann

Kjell Hultmann er psykiater, med årelang erfaring innenfor rusgiftfeltet generelt og 12-trinns tankegang spesielt. Han har lang ledererfaring bl.a. som overlege ved Trasopp-klinikken. På Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk hadde han tatt på seg oppgaven å se på avhengighet i forhold til de internasjonale diagnosesystemene, spesielt WHOs ICD-10.


Ordliste

2007-01-22
Illustrasjon

Ordlisten gir en definisjon eller forklaring på noen av de begrepene som er brukt i artiklene i Mot Rusgift 4/2006. Vi håper det kan være til litt hjelp for de leserne som ikke så ofte er inne på avhengighetsproblematikken.