Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette bør du vite

Avhengighet

Her vil vi bringe forskjellige beskrivelser av begrepet og tanker rundt avhengighet.

Rusbehov

Alle rusgifter har den egenskapen at de kan framkalle kjemisk rus og rusbehov – som er en lengsel etter å gjenta samme opplevelse. Jo bedre og sterkere en slik kjemisk rus oppleves, jo sterkere vil også lengselen etter å gjenta opplevelsen bli.
Les mer...
Knut T. Reinås

Avhengighet

28.januar.2007
Det nye fagfeltet i helseforetakene kalles ofte ”tverrfaglig, spesialisert rusbehandling”. FMR, utgiver av dette tidsskriftet, er enig i at rus- og avhengighetsfeltet skilles ut fra psykiatrien som et eget fagfelt. FMR har også krevd etablering av en egen spesialitet både for leger og psykologer, utdanning av spesialister som skal ha høy kompetanse på behandling av mennesker me...
Les mer...
Reidun Skjønberg Hansen

Avhengighet i et behandlerperspektiv

Referat fra foredrag på FMRs fagdag 2006:

27.januar.2007
En av veteranene innenfor norsk avhengighetsbehandling, Reidun Skjønberg Hansen er naturterapeut, og har selv vært stoffavhengig. Hun var med på etableringen av Sollia-kollektivet i 1970, og har siden arbeidet mye med de utfordringene som avhengighet av narkotika kan gi i en behandlingshverdag. Utfordringen blir desto større fordi Sollia også er et levefellesskap. Man kan altså...
Les mer...
Kjell  Hultmann

WHOs diagnosesystem

22.januar.2007
Kjell Hultmann er psykiater, med årelang erfaring innenfor rusgiftfeltet generelt og 12-trinns tankegang spesielt. Han har lang ledererfaring bl.a. som overlege ved Trasopp-klinikken. På Forbundet Mot Rusgifts fagdag om avhengighetsproblematikk hadde han tatt på seg oppgaven å se på avhengighet i forhold til de internasjonale diagnosesystemene, spesielt WHOs ICD-10.
Les mer...
Illustrasjon

Ordliste

22.januar.2007
Ordlisten gir en definisjon eller forklaring på noen av de begrepene som er brukt i artiklene i Mot Rusgift 4/2006. Vi håper det kan være til litt hjelp for de leserne som ikke så ofte er inne på avhengighetsproblematikken.
Les mer...