Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Nyheter om medikamenter

Legaliseringsbevegelsens klamme hender

Innlegg i Klassekampen den 16. august 2016

23.august.2016
I Klassekampen den 12. august ble jeg ved navns nevnelse angrepet av leder for NORMAL i Bergen, Trond Wathne, under overskriften "Avholdsbevegelsens klamme hånd". Derav overskriften på mitt svarinnlegg, som kom på trykk i Klassekampen den 16. august.. Min overskrift ble for lang for Klassekampen, som endret den til "Hersker og offer". Da Klassekampen ikke legger ut debattinnle...
Les mer...

Pillepåvirkning og kjøreferdigheter

Forsøk på kjøreferdigheter utføres ved hjelp av simulator

11.februar.2013
Hvert år omkommer rundt 250 nordmenn i bilulykker, noe som koster storsamfunnet 25 milliarder kroner. Hvem er disse risikoførerne på veien? Er det noe signifikant som skiller dem fra meg og deg? Og kan noe gjøres for å hindre utviklingen?
Les mer hos Sintef...

Tilbaketrekking av støtte til medikamentfritt behandlingstilbud på Phoenix House får reaksjoner

Internasjonale størrelser som får kjennskap til dette reagerer.

06.juni.2012
Om det meningsløse i at et av verdens rikeste land ikke tar seg råd til å støtte et medikamentfritt behandlingstilbud som Phoenix House. Denne reaksjonen kom som resultat av at Forbundet Mot Rusgift arbeider aktivt med å pleie kontakter med andre aktører, blant annet ved å delta på konferanser.
Les brev til Helseministeren her

Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen?

Trafikkfarlige legemidler

10.februar.2012
Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget nå har innført "promillegrenser" også for flere legemidler.
Les mer...

Et lavterskeltilbud for opiatavhengige

Klinikk Motivasjon

31.august.2009
Klinikk Motivasjon ble høsten 2006 etablert i Oslo som et prosjekt, i regi av Rusmiddeletaten. Man ønsket å nå flere opiatavhengige med tilbud om substitusjonsbehandling uten omfattende søknadsprosedyrer og urinprøver. Nå foreligger en evaluering av forsøket.
Les mer...

Subutex byttes ut med Suboxone i LAR-behandling

Skal forhindre svart marked:

17.april.2007
Subutex (buprenorfin) som har vært brukt som substitusjonsmedikament for heroin, har også vært populært som rusgift på gata. Nå blir Subutex delvis byttet ut med Suboxone. Stoffbrukerne reagerer.
Les mer...