Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen?

Trafikkfarlige legemidler

10.februar.2012
Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget nå har innført "promillegrenser" også for flere legemidler.
Les mer...

Et lavterskeltilbud for opiatavhengige

Klinikk Motivasjon

31.august.2009
Klinikk Motivasjon ble høsten 2006 etablert i Oslo som et prosjekt, i regi av Rusmiddeletaten. Man ønsket å nå flere opiatavhengige med tilbud om substitusjonsbehandling uten omfattende søknadsprosedyrer og urinprøver. Nå foreligger en evaluering av forsøket.
Les mer...

Heroinforskrivning dyrere enn ventet

Danmark:

16.mai.2009
Forsøksordningen med legeordinert heroin blir dyrere enn det danske Sundhedsministeriet først har antatt - spesielt prisen på heroin blir høyere enn forventet.
Les mer...

Hanssen møtte sveitsiske heroinkritikere

På studietur i Sveits:

09.februar.2009
Som kjent har Bjarne Håkon Hanssen og hans medarbeidere vært på studietur til Sveits, hvor de bl.a. har studert landets narkotikapolitikk. Den norske delegasjonen hadde også bedt om å få møte kritikere av den sveitsiske politikken.
Les mer...

Hvis heroin er svaret - hvilket problem skal det løse?

Heroindebatt:

09.desember.2008
- I lys av den siste tids debatt finner vi at det er viktig å komme med et innspill i debatten rundt herointildeling, skriver Vidar Hårvik, daglig leder av MARBORG (Medikament-Assistert Rehabiliterings Bruker-Organisasjon).
Les mer...

Heroinutdeling - hva nå - hva vet vi?

FMR reagerer på Hanssens utspill:

01.desember.2008
Av Knut T. Reinås, magister i sosiologi, leder i Forbundet Mot Rusgift. Venstres programkomite har foreslått å gå inn for heroinutdeling til stoffavhengige. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen sier han nå vil vurdere dette. Faginstanser i Norge går ikke inn for det. Men tilhengerne av narkotikalegalisering jubler. Er dette nok et forsøk fra politikerhold på en lettvint løsning p...
Les mer...

Medisinsk spesialitet i rusgiftmedisin

Representantforslag i Helse- og omsorgskomiteen:

15.mai.2008
Forbundet Mot Rusgift har levert kommentarer til Representantforslag nr. 75 (2007-2008), Dok.nr.8:75 (2007-2008):”Om en ny behandlingsenhet for rusmiddelbehandling” fra fire Venstre-representanter. "Rettigheter kan ikke vedtas – de må innfris." hevder FMR, som etterlyser vilje til å satse på rusgiftfeltet også økonomisk, men støtter forslaget om å opprette en egen legespesialit...
Les mer...

Heroinutdeling - et behandlingspolitisk blindspor.

Narkotikapolitikk:

16.april.2008
Venstre har på sitt landsmøte sist helg vedtatt å gå inn for heroinutdeling til opiatavhengige. Så vidt meg bekjent har ingen norske faginstanser gått inn for dette. På hvilket annet medisinsk område ville det være naturlig at politikere og ikke fagfolk skulle bestemme hvilke medikamenter som skulle forskrives for en lidelse?
Les mer...

"Det gode liv med LAR?"

Ny studie:

05.mars.2007
Stiftelsen Østlandsforskning har nettopp publisert forskningsstudien ”Det gode liv med LAR?”, en kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Les mer...