Overdoser

Overdosedødsfall har vært blant de viktigste diskusjonstemaene i norsk narkotikapolitikk de siste årene. Vi legger her ut en del artikler som vi håper kan bidra til å øke forståelsen om temaet.

Månedlig statistikk over overdosedødsfall i Oslo
Her ligger overdosetallene fra måned til måned for Oslo.
Les mer...
FMR ARRANGERER ÅPENT MØTE PÅ LITTERATURHUSET I OSLO
VERDENS OVERDOSEDAG 31. AUGUST KL. 12.00-14.00
2022-08-23

31. august er verdensdagen for markering av arbeidet mot overdoser. Forbundet Mot Rusgift arrangerer dette møtet for å vise hvordan vi kan forebygge overdoser, og hvordan overdoseutviklingen i Norge og internasjonalt er. Vi har tre eksperter som orienterer om forskjellige sider av overdoseproblematikken. Lenke til streamingen finner du her: https://youtu.be/iTTVobcSdtU

Regjeringsforhandlingene:
Tre grep for en bedre rus- og alkoholpolitikk
2021-10-06

Det siste året med debatt har vært viktig for å sette ruspolitikk på agendaen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt rusreformen død, og da er det viktig at diskusjonen ikke stopper opp. Når Norge om kort tid får en ny regjering, trenger vi tydeligere grep for å hindre at flere opplever avhengighet til narkotika, piller eller alkohol. Dersom vi var med i forhandlingene ville vi rådgitt Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om å prioritere tre enkle tiltak.

 

Overdosedødsfall
En mulig folkehelsekrise
2021-07-19

Nye tall for narkotikautløste dødsfall ble nettopp offentliggjort av FHI, med et høyere antall enn de fleste årene på 2000-tallet. 324 døde i fjor, 49 flere enn i 2019. Det er både triste og bekymrende tall. Heroindødsfallene kan se ut til å stige, til 75, noe som er 21 flere enn året før. Den sterke økningen i fjor tror FHI kan ha å gjøre med forekomsten av ekstra sterk heroin i det illegale markedet. Den gradvise reduksjonen i heroindødsfall i de foregående årene kan skyldes at de døde av heroin blir stadig eldre, og at nyrekrutteringen til heroinbruk de siste årene kan se ut til å ha vært lavere.

Uttalelse fra FMRs årsmøte 24. april:
Narkotikarelaterte dødsfall.
2021-04-30

På sitt årsmøte den 24. april diskuterte Forbundet Mot Rusgift hva som kan gjøres for å motvirke overdoser, og vedtok å sende følgende uttalelse til helseministeren, helsedirektøren og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg:

Webinar den 3. mars kl. 18.00-20.00
Legemiddelindustri – overdosedødelighet og forebygging.
2021-02-26

FMR arrangerte webinar om Legemiddelindustri - overdosedødelighet og forebygging den 3. mars 2021. Se opptak nederst i artikkelen.

31. august på Kulturhuset i Oslo:
Overdosemarkering 2019
2019-06-25
Overdose

31. august er verdens dag for markering av overdoser. FMR arrangerer folkemøte på Kulturhuset i Oslo kl. 12.00-14.00.

Viktig i motivasjonsarbeidet
Kort observasjonstid på overdosepasienter
2014-04-16
Statistikken i Portugal og Norge er ikke helt egnet til sammenlikninger
Norske forskere advarer mot forenkling i debatten om overdoser
2014-03-12
Increase in deaths caused by "legal highs" and amphetamines
On drug related deaths in England
2013-09-11

Some factors seem to have contributed to decrease in deaths caused by heroin

Doktorgradsarbeid om overdoser ved Stian Biong
Mange overdoser viser seg å være selvmord
2013-07-10
Høring om Stortingsmelding 30 (2011-2012) i Helse- og omsorgskomiteen
FMR krever økt forebygging i skolen
2012-10-24
FMR deltok den 16. oktober i høring i Stortingets Helse- og omsorgskomite i forbindelse med Stortingsmelding nr. 30 - (2011-2012) vedr. alkohol, narkotika og doping. FMR var særlig opptatt av rusgiftforebygging i skolen, av passiv drikking, av narkotikapolitikk generelt og av overdosedødsfall spesielt.
Ovewrdoseteamet i Trondheim:
Unge, normale og såkalt vellykket ungdom doper seg i dagevis i strekk.
2012-02-06
Overdoseteamet i Trondheim fikk et overraskende innblikk i et lukket miljø etter et overdosedødsfall.Da en ung mann døde av en overdose i fjor, fikk overdoseteamet i Trondheim innsikt i et miljø de ikke kjente.
Kommentar til Kripos' årsstatistikk
Overdosestatistikk og heroin
2008-04-22
Kripos har nå offentliggjort sin narkotikastatistikk for 2007, bestående av beslag av ulike stoffer, og en oversikt over narkotikarelaterte dødsfall. Det framgår at beslagene av heroin har økt i antall, men at beslaglagt mengde heroin ikke har vært så lav på mange år. Antallet narkotikarelaterte dødsfall er økt med ca. 25 prosent på landsbasis og er nå oppe i 244.
Oslo AP og Oslo Høyre:
Avviser heroinutdeling
2008-04-16
Jan Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti, avfeier Venstres forslag om heroin på resept i Oslo, og dermed sin nestleder Beate Svenningsen, som har støttet forslaget. Bøhler får følge av byrådsleder Erling Lae (H).
Også Forbundet Mot Rusgift stiller seg avvisende til forslaget.
Ny tilnærming til overdoseproblematikken:
Akutt heroin overdose
2008-04-03
Overdosedødeligheten i et land er ikke et resultat av narkotikapolitikken. Tvert i mot utvikler og forandrer narkotikapolitikken seg, som en reaksjon på bl. a. overdosedødelighet og andre negative utslag av narkotikabruk. Dette skriver leder i FMR, Knut T. Reinås i en kronikk på forebygging.no