Overdoser

Overdosedødsfall har vært blant de viktigste diskusjonstemaene i norsk narkotikapolitikk de siste årene. Vi legger her ut en del artikler som vi håper kan bidra til å øke forståelsen om temaet.

Månedlig statistikk over overdosedødsfall i Oslo
Her ligger overdosetallene fra måned til måned for Oslo.
Les mer...
31. august på Kulturhuset i Oslo:
Overdosemarkering 2019
2019-06-25
Overdose

31. august er verdens dag for markering av overdoser. FMR arrangerer folkemøte på Kulturhuset i Oslo kl. 12.00-14.00.

Viktig i motivasjonsarbeidet
Kort observasjonstid på overdosepasienter
2014-04-16
Statistikken i Portugal og Norge er ikke helt egnet til sammenlikninger
Norske forskere advarer mot forenkling i debatten om overdoser
2014-03-12
Increase in deaths caused by "legal highs" and amphetamines
On drug related deaths in England
2013-09-11

Some factors seem to have contributed to decrease in deaths caused by heroin

Doktorgradsarbeid om overdoser ved Stian Biong
Mange overdoser viser seg å være selvmord
2013-07-10
Høring om Stortingsmelding 30 (2011-2012) i Helse- og omsorgskomiteen
FMR krever økt forebygging i skolen
2012-10-24
FMR deltok den 16. oktober i høring i Stortingets Helse- og omsorgskomite i forbindelse med Stortingsmelding nr. 30 - (2011-2012) vedr. alkohol, narkotika og doping. FMR var særlig opptatt av rusgiftforebygging i skolen, av passiv drikking, av narkotikapolitikk generelt og av overdosedødsfall spesielt.
Ovewrdoseteamet i Trondheim:
Unge, normale og såkalt vellykket ungdom doper seg i dagevis i strekk.
2012-02-06
Overdoseteamet i Trondheim fikk et overraskende innblikk i et lukket miljø etter et overdosedødsfall.Da en ung mann døde av en overdose i fjor, fikk overdoseteamet i Trondheim innsikt i et miljø de ikke kjente.
Kommentar til Kripos' årsstatistikk
Overdosestatistikk og heroin
2008-04-22
Kripos har nå offentliggjort sin narkotikastatistikk for 2007, bestående av beslag av ulike stoffer, og en oversikt over narkotikarelaterte dødsfall. Det framgår at beslagene av heroin har økt i antall, men at beslaglagt mengde heroin ikke har vært så lav på mange år. Antallet narkotikarelaterte dødsfall er økt med ca. 25 prosent på landsbasis og er nå oppe i 244.
Oslo AP og Oslo Høyre:
Avviser heroinutdeling
2008-04-16
Jan Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti, avfeier Venstres forslag om heroin på resept i Oslo, og dermed sin nestleder Beate Svenningsen, som har støttet forslaget. Bøhler får følge av byrådsleder Erling Lae (H).
Også Forbundet Mot Rusgift stiller seg avvisende til forslaget.
Ny tilnærming til overdoseproblematikken:
Akutt heroin overdose
2008-04-03
Overdosedødeligheten i et land er ikke et resultat av narkotikapolitikken. Tvert i mot utvikler og forandrer narkotikapolitikken seg, som en reaksjon på bl. a. overdosedødelighet og andre negative utslag av narkotikabruk. Dette skriver leder i FMR, Knut T. Reinås i en kronikk på forebygging.no
Akutt heroin overdose:
Et akuttmottak vil redde liv
2008-03-15
Sprøyterommet i Oslo har ifølge en evaluering ikke ført til nedgang i overdosedødsfall. Heroin-bruken er på vei ned. Men nye stoffer kommer isteden. Er sprøyterom et svar på gårsdagens problemer, spør FMRs leder, Knut T. Reinås i en artikkel i Aften?
EMCDDAs årsrapport for 2006:
Cannabis nest største årsak til avhengighetsbehandling.
2006-11-27

EUs narkotikadokumentasjonssenter, EMCDDA, har nettopp lagt fram sin årsrapport for 2006. Her framgår det at cannabis er hovedrusgift for ca. 15 % av alle som søker behandling for narkotikaproblemer i Europa, og for 27 % av alle som søker behandling for første gang.

FNs narkosjef:
Advarer Brustad mot sterk heroin fra Afghanistan
2006-11-24
Sjefen for FNs kontor for narkotika og kriminalitet, UNODC, Antonio Mario Costa, har skrevet brev til Sylvia Brustad, hvor han peker på sterk økning i opiumsproduksjonen i Afghanistan, og ber om årvåkenhet mot en mulig økning i overdosedødsfall som følge av økt renhet i gateheroinet.
Ny SIRUS-rapport:
Antallet injiserende stoffbrukere går nedover
2006-10-27
En ny beregning som Statens Institutt for Rusmiddelforskning har foretatt viser at antall injiserende stoffbrukere i Norge har gått ned siden 2001.
Kripos:
17,5 % nedgang i antall narkotikadødsfall i 2005
2006-05-09
184 personer døde som følge av bruk av narkotika i 2005, 38 kvinner og 146 menn. Det er en reduksjon på 17,5 prosent, sammenliknet med 2004, men en reduksjon på 46 prosent sammenlignet med toppåret 2001. Dette viser Kripos' årsrapport som ble lagt ut på nettet i dag.