Terminologi

Ord og uttrykk på rusgiftfeltet: Det har i lengre tid pågått en debatt om hvordan vi omtaler fenomenene innen alkohol- og narkotikafeltet. Ordene har både klart uttalte budskaper, og underliggende budskaper som ikke kommer så klart fram. Tenk bare over et begrep som "rusomsorgen". Tidligere het det "alkoholistomsorgen" og "narkomanomsorgen", men nå altså "rusomsorgen". Det er en stor forskjell, er det ikke?

Styreleder Knut Reinås om rusgiftbruk og språkrøkt - kronikk i Klassekampen 25.7

Rus og språk ..

2014-08-20

Kronikk i Klassekampen 25. juli 2014

Rus og språk


2014-08-20

Midt i ferien hadde jeg en artikkel i Klassekampen om Rus og språk. Siden avisa ikke publiserer kronikker på nettet, har jeg gleden av å presentere den her.

 


Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 23. juni 2014

Vedr. begrepsbruk på rusgiftfeltet

2014-07-03

Forbundet Mot Rusgift har den 23. juni 2014 sendt følgende henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.


Ny interesse:

Språkrøkt på rusgiftfeltet


2012-01-05
Astrid Skretting er forsker på Statens Institutt for rusmiddelforskning, SIRUS.
Hun har skrevet en interessant artikkel om ”Behov for språk- og begrepsrøkt” i en SIRUS-rapport.1

Forebygging.no:

Rusgift-begrepet nå definert i ordboka

2007-01-22
Rusgift er "en fellesbetegnelse for kjemiske rusmidler, dvs. alkohol, narkotika, rus- og avhengighetsframkallende medikamenter og sniffemidler", skriver www.forebygging.no i sin ordbok over viktige begreper i rusgiftfeltet.

Hva er rus?


2003-11-24
Det finnes både kjemiske og ikke-kjemiske rusmidler. PC-spill framkaller rus. Spilleautomater framkaller rus. Og alkohol framkaller rus. Men hva er rus egentlig?

Kan rusmiddelbegrepet overleve?

2003-04-24
I engelsk, tysk og fransk språkbruk heter det intoxicants, rauschgifte og toxicomanie, som en akseptert omtale av alkohol og/eller narkotika. I alle disse tre språkene er " gift-nyansen med som en del av en uproblematisk språkbruk. Derimot er det svært sjelden at man snakker om drug misusers eller abusers - mens man i Norge snakker om "misbrukere".

Et rusfritt helvete?


2003-02-10
Hva skal man gjøre hvis man ikke har alkohol og narkotika å ruse seg på? Trenger vi flørte- og sjekkekurs? Les hva Fanny Duckert og Marte Grindaker sier i NRK-P2. Du kan også høre innslaget.

"Skadereduksjon" - "Harm reduction"

2000-04-24
Et uttrykk som de siste årene har fått stor spredning på rusgiftfeltet, er "skadereduksjon", eller "harm reduction" som det heter internasjonalt. Hva mener vi egentlig med skadereduksjon? Kan alle som vil redusere rusgiftproblemer påberope seg uttrykket?

Bruk eller misbruk?


1997-04-24
Misbruksbegrepet brukes stadig i norsk rusgiftpolitikk og også innenfor rusgiftforskningen, som om dette skulle være noe entydig begrep. Også i regjeringens nye handlingsplan brukes det, men her forsøker man å dra et skille mellom "bruk" og "misbruk". Som enhver som har arbeidet litt med disse spørsmålene vil vite, er et slikt skille vanskelig, for ikke å si umulig å dra.

Intervju med ANT-konsulent John Arild Gran, Sandnes kommune

Sterk påstand fra Sandnes kommune: Rus er bra

1992-07-18
Med helsides annonser i Stavanger Aftenblad har Sandnes kommune gått ut og erklært at rus er bra.

Hva er ekte idrettsrus?


1992-01-29

Ekte Idrettsrus-prosjektet til DNTU (Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund) startet i 1988. Bakgrunnen for denne hovedsatsningen som skulle vare frem til OL `94 på Lillehammer var ideene rundt "Ekte Rus" -begrepet.


Uenighet om språkbruk: Organisasjonene og Sosialdepartementet på kollisjonskurs

1992-01-29
Debatten om rusgift-begrepet sprer seg til nye fora. Seks rusgiftpolitiske ungdomsorganisasjoner henvendte seg i høst til Sosialdepartementet med forslag om et offentlig terminologiskifte.