Cannabisforskning

Hvor lenge kan hasjbruk påvirke kjøring?

2018-08-08
AdobeStock_159078814

Det er godt dokumentert at rusgiftpåvirket kjøring medfører økt risko for trafikkulykker. Ulike rusgifter påvirker kjøreegenskapene forskjellig, og hvor lenge en person er rusgiftpåvirket vil både være forskjellig for ulike rusgifter, men også være ulikt fra person til person, avhengig av hvor mye som er inntatt og hvor ofte rusgiftinntak finner sted.


Forskere om "Folkeopplysningen" og hasj

Kjøring i cannabisrus gir betydelig økt risiko for trafikkulykke


2016-09-25
Cannabispåvirket kjøring

I programmet "Folkeopplysningen" på NRK ble farene ved kjøring under cannabispåvirkning sammenlignet med faren med mørkekjøring - altså relativt beskjeden risikoøkning. 5 forskere tar til motmæle mot denne framstillingen.


Longitudinal studies shows that pot use influences neurocognitive development

Regular pot-use harms young brains

2014-08-17

Research on impact of marihuana on amygdala and nucleus accumbens

Neurological brain changes in young recreational cannabis users


2014-04-19

Her kan rapporten leses. Jan Ramström har gjennomgått forskning

Det svenske folkehelseinstituttets rapport om skader av hasj og marihuana

2014-03-19

Forskere er bekymret for konsekvensene for ungdom

Vitenskapelig kjennskap til cannabiseffekt undervurderes


2013-11-22

Artikkelen gir en oversikt over hvordan cannabisbruk påvirker hjernens utvikling..arbeidsminne, evne til å sortere kunnskap og andre ferdigheter som er nødvendige i et selvstendig liv.

"Ett frekvent cannabisanvändande tenderar att ”frysa” individens utveckling och låsa fast henne på hennes nuvarande intellektuella och känslomässiga funktionsnivå. Därmed är cannabis ett direkt hot mot vårt samhälles strävan att ge alla ungdomar optimala förutsättningar att kunna utvecklas mot autonomi och ställda livsmål."


Research testing mice, shows vulnerable period

Strong indication that cannabis causes lasting damage to teenage brains

2013-08-13

Hva vet vi om cannabis, red. SIRUS-forsker Anne Line Bretteville-Jensen

Oppsummering av forskningsbasert kunnskap om cannabis


2013-06-12

Boka kan lånes ved epostkontakt med SIRUS-biblioteket..

Tilgjengelig innsyn over kapitler via internett og annet..gjør boka lett tilgjengelig.


Bygger på erfaringer med alkoholprosjekt og intervjuer av ungdommer

Prosjekt i Örebro for å demme opp mot cannabisdebut

2013-02-11

Ikke lurt med cannabis..


2012-09-05

Selv om det finnes mange intelligente som har prøvd, har ikke nok ikke intelligensen blitt bedre av det.


På verdensbasis bruker omtrent 200 millioner mennesker narkotika

2012-02-03

Én av 20 personer i alderen 15-64 år, eller ca. 200 millioner har brukt illegale rusgifter minst en gang i året på verdensbasis. Det høyeste antallet brukere finnes i rike land, samt i narkotikaproduserende områder av fattige land.


Forskning:

Ny kunnskap om cannabis og bilkjøring


Professor i farmakologi ved Statens Folkehelseinstitutt, Jørg Mørland, holdt et innlegg på FMRs fagdag om cannabis. Han gjennomgikk hva forskningen nå vet om økt risiko for den enkelte ved kjøring i cannabis-påvirket tilstand, og hvilken folkehelserisiko dette utgjør.

Forskning:

Vet vi alt om cannabis’ virkninger?

2009-05-07
Liliana BachsLiliana Bachs er overlege og forsker ved Folkehelse-instituttet. Hun var en av innlederne på FMRs fagdag om cannabis, og la fram kunnskap om cannabis’ effekt på hjertet, hjernen, kognitiv evne og psykisk helse.

Forskning:

Hasj i norsk, historisk perspektiv


2009-05-07
HaugePå FMRs fagdag om cannabis den 14. november 2008 holdt kriminolog og forsker ved SIRUS, Ragnar Hauge en innledning om hvordan bruken av hasj og marihuana har utivklet seg i Norge.

Forskning om rusgiftbruk

Sammenhenger mellom cannabis og kreft

2005-10-19
Hos marihuanarøykere finner man 4-5 ganger mer tjære i lungene og høyere forekomst av unormal knoppskyting av celler enn hos tobakksrøykere. De har også større grad av av flimmerhårsceller omdannet til skinnlignende celler, opphopning av betente celler og unormale cellekjerner. Skinnlignende celler og unormale cellekjerner finner man i forstadiene til lungekreft.

Ny forskning:

Hasj øker risikoen for trafikkulykker


2005-05-03
Tunge hasjbrukere har 10 ganger så høy risiko for å bli skadet eller skade andre i bilulykker, viser en ny studie fra New Zealand.

The Lancet:

Marihuana ikke effektivt i behandling av Epilepsi og MS

2004-08-04
To kanadiske undersøkelser (brukernes egne oppgaver) viser at mange epilepsi- og multippel sklerose-pasienter medisinerer seg selv med marihuana. Men det er lite vitenskapelig dokumentasjon for effektiviteten overfor de nevrologiske symptomene, skriver medisintidsskriftet The Lancet.

Ny amerikansk undersøkelse:

Tegn på tidlig cannabisbruk


2004-06-30
Ni ulike tegn skiller skoleelever som har brukt marihuana før de fyller 15 fra dem som ikke har det, ifølge en ungdomsundersøkelse fra Maryland.

Ny britisk undersøkelse:

Hasj og ecstasy svekker hukommelsen

2004-01-19
Britiske forskere har funnet nye bevis for at hukommelsen tar skade av ecstasybruk og hasjrøyking.

Undersøkelse:

Hasj mindre populært


2004-01-10
Få unge vil i dag prøve hasj, selv om den hadde vært lovlig og de ikke risikerte å bli arrestert. Det viser en undersøkelse blant ungdom foretatt av SIRUS.

Marokko:

Cannabis ødelegger skogen

2003-12-16

Cannabisproduksjonen i Marokko sprer seg så fort at det forårsaker jorderosjon og ødeleggelse av gamle skogområder, heter det i en FN-rapport som nylig er framlagt.


Ny forskning:

Cannabis og Multippel Sklerose


2003-11-07
Forsøk med cannabis-piller i behandling av MS-pasienter, publisert i det engelske medisintidsskriftet Lancet viser tvetydige resultater.

Kommentar til rapport:

Cannabis-brukere har lettere for å prøve LSD

2002-04-25

En rapport fra John Hopkins School of Public Health legger fram den første epidemiologiske indikasjonen på at unge marihuanabrukere er klart mer tilbøyelige til både å få tilbud om og å prøve hallusinogener enn ikke-brukere. Dette kommer fram i April-nummeret av tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.


Cannabis i kreftbehandling


2002-02-07

Mens de fleste fagfolk har avskrevet røykemarihuana som en hensiktsmessig behandlingsform ved ulike sykdommer, pågår det stadig uttesting av det mest psykoaktive stoffer i cannabis, THC som ingrediens i medisiner.


Medisinsk marihuana - nye utviklingstrekk

2000-06-18
En diskusjon om medisinsk marihuana pågår også i Australia. Nylig har Gareth Griffith og Marie Swan ved New South Wales Library Research Service gjort en gjennomgang av den foreliggende forskningen på området (Griffith).

Alminneliggjøring som strategi


1999-11-18
Da butikkjeden Body Shop lanserte sin nye kroppspleieserie "Hemp" var ikke narkotikamotstanderne sene om å protestere. Med en forutsigbarhet som grenser til det kjedsommelige lot de seg provosere av cannabisbladet som ble brukt i markedsføringen av produktserien. At Body Shop-kjedens grunnlegger, Anita Roddick, har gjort seg til talsmann for legalisering av hasj og marihuana, gjør saken enda mer pikant.

Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base

1999-10-01

I denne rapporten, som ble utarbeidet av Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., og John A. Benson, Jr., ved Division of Neuroscience and Behavioral Health , INSTITUTE OF MEDICINE i 1998 på oppdrag fra den amerikanske regjering, gjennomgår forfatterne det vitenskapelige grunnlaget for å hevde at cannabis er en medisin, eventuelt for hvilke sykdommer.