mr116-ingressbilde

Om Mot Rusgift nr 2/2021

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fr...
knut-lite

Leder: Rusreform – hva nå?

Det har vært en spennende tid for alle oss med hjerte for ruspolitikk. Rusreformen har vært den viktigste og mest diskuterte saken i norske medier de ...
Ido Ali, foto Bjørnar Grøhaug

Hva ble det av rusreformen?

I Stortinget den 3. juni ble det et klart flertall mot generell avkriminalisering av narkotika. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsket en avkriminali...
rusreformen-lilla

Høringssvar vedr. regjeringens og Senterparti...

Før Stortinget begynte sin behandling av regjeringens rusreformforslag, inviterte to stortingskmiteer, Helseog omsorgskomiteen og Justiskomiteen til e...
bjorn-rose-stort

Rusreformen: Den sunne fornuft og kjærlighete...

Stortingets helseog omsorgskomité avga innstilling til regjeringens rusreform 27. mai og Stortinget stemte over innstillingen torsdag 3. juni. Innstil...
sproyte-person

Narkotikautløste dødsfall økte i 2020

I 2020 var det totale antallet narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) 324. Dette er det høyeste antallet dødsfall siden 2001 og 49 flere enn ...
mann

Narkotikarelaterte dødsfall

I forbindelse med den negative utviklingen i overdosedødeligheten som nå er tydelig, vil det være naturlig å gjengi den uttalelsen som Forbundet Mot R...
Hender

Forskrevne og illegalt anskaffede smertemedis...

Nye tall for narkotikautløste dødsfall er nettopp offentliggjort av FHI, med et høyere antall enn de fleste årene på 2000-tallet. 324 døde i fjor, 49 ...
Fenanyl

Vaksiner mot stoffmisbruk

Immunologiske metoder tas nå i bruk i behandlingen av misbruk og avhengighet av narkotiske stoffer. En særlig interesse knytter seg til en antifentany...
2 menn

Høring: skjermet værested for rusmiljøet

Oslo kommune inviterte i vinter til høring om hvorvidt det burde etableres et skjermet utendørs værested for rusmiljøet i Oslo sentrum. Forbundet Mot ...
samtale

TIUR-modellen: Ruskontrakter for ungdommer i ...

Under diskusjonen om rusreformen er Ringsaker ofte blitt nevnt som en modellkommune når det gjelder oppfølging av ungdommer som bruker eller eksperime...
knut-boe-kielland-disputerer_Foto_Kjell_Skotte

Forslag til alternativ rusreform knyttet til ...

Denne artikkelen har Knut Boe Kielland skrevet som et alternativ til regjeringens forslag til rusreform. Når nå Arbeiderpartiet og Stortinget har sagt...
rustesting

Spesielt om rustesting

I artikkelen «Forslag til alternativ rusreform» går Knut Boe Kielland inn for økt rustesting. På bakgrunn av dette gjengir vi i denne artikkelen mer o...
pistol

Litt om Global Commission on Drug Policy (GCD...

Den private organisasjonen Global Commission on Drug Policy (GCDP) ble stiftet i 2011 og har medlemmer som i stor grad tidligere har hatt høye stillin...
dame

En solidarisk ruspolitikk

Denne artikkelen sto i Klassekampen 13. august 2019. Den supplerer noen av synspunktene som er gjengitt i artikkelen «Forslag til alternativ rusreform...
Historien_om_et_fall-ingr

Viktig bok om alkohol – til ettertanke

Må man understreke alkoholens positive sider? Boken tar opp et viktig tema, som veldig få i samfunnet tør å snakke om. Et rusmiddel som skaper mange u...
olglass

La «Idrett uten alkohol» være mer enn fine or...

Forbundet Mot Rusgift behandlet på sitt årsmøte den 24. april den urovekkende aksepteringen av alkohol innen ulike idrettsmiljøer, i media og også i e...