Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 116 - Ny rusreform - hva kan vi vente oss?

mr116-ingressbilde

Om Mot Rusgift nr 2/2021

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-lite

Leder: Rusreform – hva nå?

Det har vært en spennende tid for alle oss med hjerte for ruspolitikk. Rusreformen har vært den viktigste og mest diskuterte saken i norske medier de siste månedene.

Les mer...
Ido Ali, foto Bjørnar Grøhaug

Hva ble det av rusreformen?

I Stortinget den 3. juni ble det et klart flertall mot generell avkriminalisering av narkotika. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsket en avkriminalisering for de tyngst avhengige, men dette var tvilsom juss, og ble heller ikke vedtatt.

Les mer...
bjorn-rose-stort

Rusreformen: Den sunne fornuft og kjærligheten til ungdommen seiret

Stortingets helseog omsorgskomité avga innstilling til regjeringens rusreform 27. mai og Stortinget stemte over innstillingen torsdag 3. juni. Innstillingen inneholdt ikke mindre enn 127 merknader og forslag som pekte både hit og dit, og debatten ifm. avstemningen var også ganske springende. Men det viktige og det gledelige er at Stortingsflertallet avviser allmenn avkriminalis...

Les mer...
mann

Narkotikarelaterte dødsfall

I forbindelse med den negative utviklingen i overdosedødeligheten som nå er tydelig, vil det være naturlig å gjengi den uttalelsen som Forbundet Mot Rusgifts årsmøte avga den 24. april. På det tidspunktet var tallene for 2020 ennå ikke tilgjengelige, men bekymringen for høye overdosetall har vedvart i flere år, og siste års tall bare forsterker behovet for å tenke nytt når det ...

Les mer...
Hender

Forskrevne og illegalt anskaffede smertemedisiner dominerer

Nye tall for narkotikautløste dødsfall er nettopp offentliggjort av FHI, med et høyere antall enn de fleste årene på 2000-tallet. 324 døde i fjor, 49 flere enn i 2019. Heroindødsfallene kan se ut til å stige, til 75, dvs. 21 flere enn året før, etter i flere år å ha minket år for år.

Les mer...
Fenanyl

Vaksiner mot stoffmisbruk

Immunologiske metoder tas nå i bruk i behandlingen av misbruk og avhengighet av narkotiske stoffer. En særlig interesse knytter seg til en antifentanyl vaksine, sett i lys av opioid overdose-krisen i USA.  

Les mer...
2 menn

Høring: skjermet værested for rusmiljøet

Oslo kommune inviterte i vinter til høring om hvorvidt det burde etableres et skjermet utendørs værested for rusmiljøet i Oslo sentrum. Forbundet Mot Rusgift avga høringssvar som gjengitt nedenfor.orbundet Mot Rusgift takker for invitasjonen til å delta i denne høringen.

Les mer...