Temanummer: Hasj
Mot Rusgift nr 90 - 1/2009

Om Mot Rusgift nr 1/2009

2009-05-07
Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

Hasjfellen - det bagatelliserte alvor


2009-05-07
Det er fortsatt uenighet i Norge om hvilken holdning vi som samfunn skal innta overfor cannabis-stoffene, hasj og marihuana. Men den skuldertrekkende laissez faire-holdningen som var utbredt rundt århundreskiftet, er i økende grad blitt avløst av en bekymring: ”Hasj er verre enn vi trodde”.

Forskning:

Hasj i norsk, historisk perspektiv

2009-05-07
HaugePå FMRs fagdag om cannabis den 14. november 2008 holdt kriminolog og forsker ved SIRUS, Ragnar Hauge en innledning om hvordan bruken av hasj og marihuana har utivklet seg i Norge.

Forskning:

Vet vi alt om cannabis’ virkninger?


2009-05-07
Liliana BachsLiliana Bachs er overlege og forsker ved Folkehelse-instituttet. Hun var en av innlederne på FMRs fagdag om cannabis, og la fram kunnskap om cannabis’ effekt på hjertet, hjernen, kognitiv evne og psykisk helse.

Intervju:

Hvordan virker hasjrøyking på hjernen, og hvilke konsekvenser får dette for dagliglivet?

2009-05-07
Hilde NicolaisenIngen vet så mye om hvor skoen trykker som den som har den på. Hilde Nicolaisen er sykepleier og tidligere hasjrøyker. Nå kjører hun kurs for hasjrøykere som vil slutte. Kurset skal bevisstgjøre og hjelpe til med den ofte tunge prosessen det er å komme seg ut av hasjens passiviserende grep. Mot Rusgift fikk en prat med henne om hasjens virkelige effekter.

Intervju:

Tilskuer til sitt eget liv


2009-05-07
Roy-Johnny SkorgeRoy-Johnny Skorge er tidligere hasjbruker, og deltok på FMR sitt cannabis-seminar. Han ville snakke på vegne av de unge og de som ennå ikke er født. Han har 38 års erfaring med cannabis-bruk.

Portrett:

Det startet med hasj

2009-05-07
En typisk alenemor. Halvlangt hår, briller og frisk farge i kinnene. Erlik Oslo og thermodress. Prostitusjon, tyveri og heroin. Manglende tenner og stoffbruk i 33 år. Hvordan skjedde det? Hun skulle jo bare prøve hasj én gang.

Intervju:

Hjelp til hasjrøykeslutt


2009-05-07
Det er ganske nytt i Norge, men i Sverige har de drevet med det lenge: hasjavenning i kommunal regi.

Fakta:

Cannabis og de syv hjernefunksjonene

2009-05-14
Thomas Lundqvist har i mange år studert hasjbruk og -hengighet, og har hjulpet mange hasjavhengige ut av sin tilstand. Han har bl.a. skrevet boken ”Vägen ut ur haschmissbruket”. Her beskriver han syv forskjellige hjernefunksjoner som blir påvirket av hasjbruk. Vi presenterer her en kortversjon av disse, hentet fra FMN-nytt.

Fakta:

Hvordan påvirker hasj meg?


2009-05-14
Hasj har to effekter: Den første er en akutt rus, som har to faser. Den andre er en kronisk påvirkning framkalt gjennom lagring i fettvevet og forandringer i den kjemiske balansen. OBS! Du som røyker hasj ofte, kjenner kanskje ikke igjen den akutte rusens karakter. Muligens husker du hvordan den var tidligere da du startet å røyke hasj.

Forskning:

Ny kunnskap om cannabis og bilkjøring

Professor i farmakologi ved Statens Folkehelseinstitutt, Jørg Mørland, holdt et innlegg på FMRs fagdag om cannabis. Han gjennomgikk hva forskningen nå vet om økt risiko for den enkelte ved kjøring i cannabis-påvirket tilstand, og hvilken folkehelserisiko dette utgjør.

Forskning:

Cannabis som medisin?


2009-05-14

På FMRs fagdag om cannabis holdt forskingssjef ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Jørgen G. Bramness et innlegg med følgende tittel: ”Medisinsk bruk av cannabis - Berettiget eller overdreven optimisme?”


Forskning:

Hvor farlig er hasj?

2009-05-14
Sosiolog, Knut T. Reinås, som er forbundsleder i Forbundet Mot Rusgift, holdt det siste innlegget på FMRs fagdag om cannabis. Han skulle besvare spørsmålet om hasj er farlig, og hvis ja, hvordan skal vi forholde oss.

Intervju:

Vil bruke ”storfamilien” i kampen mot ungdoms narkotikabruk


2009-05-14
Politioverbetjent Ole Vidar Øiseth underviser i narkotikaproblematikk på Politihøgskolen. Men mer enn politimann er Øiseth far, til to gutter. Om det var faren eller politimannen som snakket da Mot Rusgift fikk et møte med den svært så engasjerte og idealistiske læreren og etterforskeren var ikke alltid like lett å vite. Ole Vidar Øiseth er en mann som taler varmere om ungdom og det å bry seg enn hva vi har hørt på svært lang tid.

Intervju:

Hva trenger foreldre og ungdom å vite om hasj?

2009-05-14
Elin Lien holdt et innlegg på FMRs fagdag om cannabis. Fra politiets ståsted ser en med bekymring på ungdommers holdning til bruk av hasj. Det er mange vi har vært i kontakt med som mener at hasj ikke er farlig og at hasj kun ”bedøver” hjernecellene. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Intervju:

Mot legalisering - for debatt


2009-05-14
Riksadvokat Tor-Aksel Busch er mot legalisering av cannabis, men ønsker debatten om legalisering velkommen. Den må vi våge å ta, så vi ikke låser oss i gamle
standpunkter, mener han.

Intervju:

Hasjbeslagene øker

2009-05-14
Politiets Narkotikastatistikk for 2008 var ennå ikke offentliggjort da foreliggende temanummer av Mot Rusgift om cannabis ble produsert, men noe informasjon var klar. Det mest interessante er at antallet hasjbeslag øker mens beslagene av andre narkotika går ned. Vi snakker om en oppgang på seks prosent for cannabis, mens beslagene generelt har gått ned med tre prosent. Hva dette skyldes er vanskelig si, så Mot Rusgift ba om en samtale med seniorrådgiver hos Kripos Tormod Bønes.

Portrett:

Får pøbler tilbake på sporet


2009-05-14
Pøbelprosjektet i Stavanger har som mål å få unge mennesker som står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet tilbake til skole eller ut i jobb. Og de lykkes.

Bokanmeldelse:

Lettlest og underholdende folke-opplysning - med personlig preg

2009-05-14
Hans Olav Fekjærs bok ”Rus”, som nå kommer i tredje utgave, er populær og har sikkert allerede en trofast leserkrets. Fekjærs prosjekt har helt siden han utga sin første bok om rus i 1987, ”Alkohol og narkotika: myter og virkelighet”, vært nettopp å slå i hjel myter, kanskje i et håp om at en endring i oppfatningen om rus og rusgifter blant folk flest vil gi et samfunn med mindre rusgiftproblemer.

Bokanmeldelse:

Fri fra avhengighet


2009-05-14
Espen Andresen forteller her sin historie om hvordan han kom inn i rusgiftavhengighet, og om hvordan han kom ut av den igjen. Ulikt mange andre slike historier, er beskrivelsene her gjort i lys av at forfatteren selv, som en del av sin tilfriskningsprosess, har tatt en utdanning i addiktologi ved Korpberget i Sverige, slik at nedtegnelsene også kan sees som refleksjoner satt inn i en behandlingsfilosofi, nemlig AAs 12-trinnsmodell.