Tidsskriftet Mot Rusgift nr 101: Heroinforskrivning

Om Mot Rusgift nr 1/2012

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

Heroinforskrivning


2012-07-19
Den nye stortingsmeldingen om rusgiftpolitikken inneholder ingen forslag om forskrivning av heroin. På bakgrunn av at helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm Erichsen på forhånd hadde lansert tanker om dette, mens Arbeiderpartiets stortingsgruppe hadde gått imot, var det knyttet spenning til hvem som ville vinne maktkampen. Stortingsgruppa gikk altså seirende ut.

Prinsipper for en moderne narkotikapolitikk

2012-07-19
USAs narkotikarådgiver, direktør for NDCP, Richard Gil Kerlikowske, deltok på det tredje World Forum Against Drugs i Stockholm den 21. mai, og ga der en uttalelse på vegne av USAs regjering, dvs. Obama-administrasjonen. Han sa blant annet følgende.

Innsikt

Principles of Modern Drug Policy


2012-07-19
Den amerikanske regjeringen (Obama-administrasjonen) har i mai i år publisert et nytt dokument som skal skissere USAs narkotikapolitikk. Da henvisninger til USA ofte forekommer i den norske narkotikapolitiske debatten, vil det være av interesse å slå fast hva som pr. i dag er gjeldende amerikansk narkotikapolitikk. Mot Rusgift gjengir dokumentet uten på noen måte å si oss enige eller uenige i de enkelte punktene som framkommer.

Innsikt

Menneskerettighetene og kampen mot narkotika

2012-07-19
Robert L. DuPont, psykiater og den første direktøren av National Institute on Drug Abuse i USA, og også med en bakgrunn som narkotikarådgiver i Det Hvite Hus, deltok på World Forum Against Drugs i Stockholm 21-23. mai. Han innledet der om menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon i relasjon til narkotikaspørsmålet.

Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd


2012-07-19
Stoltenbergutvalget foreslo i sin «Rapport om narkotika» sommeren 2010 bl.a. «a) å tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i straffe­registeret, og b) å etablere tverrfaglige nemnder for å vurdere tiltak for personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika». På bakgrunn av dette oppnevnte Regjeringen i desember 2010 en arbeidsgruppe som skulle følge opp disse to forslagene og vurdere alternative reaksjoner mot mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet. Denne arbeids­gruppen leverte sin rapport høsten 2011, og rapporten har vært ute på høring.

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse fra Forbundet Mot Rusgift angående alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

2012-07-19
Forbundet Mot Rusgift var en av høringsinstansene til ovennevnte rapport. FMR var i hovedsak positive til både forslaget om motivasjonssamtaler og om intervensjonsprogram for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, men var kritiske til at disse tiltakene skulle være forankret i konfliktrådene. (Overskrifter satt til av redaksjonen).

Kommentar

Bolig og arbeid på resept?


2012-07-19
«Det er ikke de fattiges grusomhet vi er vitne til, men de fattiges fattigdom» skrev sosio­logen Odd Ramsøy i 1971 i boka På livet: Fra filleproletariatet i Oslo. Etter datidens lovverk var rusgiftavhengighet og bostedsløshet å betrakte som kriminalitetsproblem og umoral.

Syntetiske cannabinoider i bruk i narkotikamiljøer i Norge

2012-07-19
Folkehelseinstituttet finner i en undersøkelse i fjor høst at flere varianter av syn­tetiske cannabin­oider, «syntetisk hasj» eller «spice» forekommer i ulike rusgift­miljøer i Norge.

Kommentar

Behandlingsoptimismens tid var ikke forbi


2012-07-19
Du kan ikke argumentere med suksess, heter det. I litt over to måneder har Lilo (20) vært pasient ved Avdeling avhengighetsbehandling unge ved Oslo universitetssykehus HF og rapporterer til Si;D i Aftenposten 7. juni at hun har oppdaget en godt gjemt hemmelighet: At det er god hjelp å få mot rusgift­problemer. Hjelp som en faktisk har krav på!

Pensjonsfondet tungt inne i alkohol

2012-07-19
I denne artikkelen setter forfatterne søkelyset på Alkoholinvesteringene til Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, som det også kalles.

Debatt

Ikke legalisering av narkotika


2012-07-19
Det pågår i øyeblikket en stor debatt om norsk narkotikapolitikk i de fleste partier i forbindelse med programarbeidet til neste års stortingsvalg. noen krefter innenfor flere partier går inn for en full legalisering av narkotika. vi har her valgt å presentere et innlegg i den interne debatten i oslo sv om dette, skrevet av Dag endal, styreleder i barneorganisasjonen juba og medlem av Alna SV. innlegget gjengis med forfatterens tillatelse.