Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 101 - Heroinforskrivning

Tidsskriftet Mot Rusgift nr 101: Heroinforskrivning

mr101-collage-150

Om Mot Rusgift nr 1/2012

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-leder-100

Heroinforskrivning

Den nye stortingsmeldingen om rusgiftpolitikken inneholder ingen forslag om forskrivning av heroin. På bakgrunn av at helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm Erichsen på forhånd hadde lansert tanker om dette, mens Arbeiderpartiets stortingsgruppe hadde gått imot, var det knyttet spenning til hvem som ville vinne maktkampen. Stortingsgruppa gikk altså seirende ut.

Les mer...
Richard Gil Kerlikowske. Foto: Office of National Drug Policy

Prinsipper for en moderne narkotikapolitikk

USAs narkotikarådgiver, direktør for NDCP, Richard Gil Kerlikowske, deltok på det tredje World Forum Against Drugs i Stockholm den 21. mai, og ga der en uttalelse på vegne av USAs regjering, dvs. Obama-administrasjonen. Han sa blant annet følgende.

Les mer...
usa-100

Principles of Modern Drug Policy

Den amerikanske regjeringen (Obama-administrasjonen) har i mai i år publisert et nytt dokument som skal skissere USAs narkotikapolitikk. Da henvisninger til USA ofte forekommer i den norske narkotikapolitiske debatten, vil det være av interesse å slå fast hva som pr. i dag er gjeldende amerikansk narkotikapolitikk. Mot Rusgift gjengir dokumentet uten på noen måte å si oss enige...

Les mer...
fn-100

Menneskerettighetene og kampen mot narkotika

Robert L. DuPont, psykiater og den første direktøren av National Institute on Drug Abuse i USA, og også med en bakgrunn som narkotikarådgiver i Det Hvite Hus, deltok på World Forum Against Drugs i Stockholm 21-23. mai. Han innledet der om menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon i relasjon til narkotikaspørsmålet.

Les mer...

Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Stoltenbergutvalget foreslo i sin «Rapport om narkotika» sommeren 2010 bl.a. «a) å tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i straffe­registeret, og b) å etablere tverrfaglige nemnder for å vurdere tiltak for personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika». På bakgrunn av dette oppnevnte Regjeringen i desember 2010 en arbeidsgruppe som skul...

Les mer...
apotek-100

Bolig og arbeid på resept?

«Det er ikke de fattiges grusomhet vi er vitne til, men de fattiges fattigdom» skrev sosio­logen Odd Ramsøy i 1971 i boka På livet: Fra filleproletariatet i Oslo. Etter datidens lovverk var rusgiftavhengighet og bostedsløshet å betrakte som kriminalitetsproblem og umoral.

Les mer...
gaustad-100

Behandlingsoptimismens tid var ikke forbi

Du kan ikke argumentere med suksess, heter det. I litt over to måneder har Lilo (20) vært pasient ved Avdeling avhengighetsbehandling unge ved Oslo universitetssykehus HF og rapporterer til Si;D i Aftenposten 7. juni at hun har oppdaget en godt gjemt hemmelighet: At det er god hjelp å få mot rusgift­problemer. Hjelp som en faktisk har krav på!

Les mer...