Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 78 - Kjønnsroller, helse, vold, likestilling, kropp, graviditet

Mot Rusgift nr 1/2006
Kjønnsroller, helse, vold, likestilling, kropp, graviditet

Collage

Om Mot Rusgift nr 1/2006

Utgitt mai 2006 Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Knut T. Reinås

Kvinner og alkohol

I dette nummeret behandler vi kvinners forhold til alkohol. Kvinners alkoholbruk har endret seg vesentlig de siste årene. Kvinner drikker nå mer vin enn menn. Unge jenter drikker dobbelt så mye som for 10 år siden, og forbruket er fortsatt økende. Finnes det noe urovekkende i dette, bortsett fra den generelle kunnskapen om at når alkoholforbruket i en befolkningsgruppe øker, så...

Les mer...
Illustrasjon: Bjørn Agrim

Alkohol, kjønn og samfunn - en postmoderne Nille

På FMRs fagdag høsten 2005 holdt professor Edle Ravndal ved SIRUS et foredrag med ovenstående tittel. Hun har selv fulgt spørsmålet om kvinner og alkohol i over tretti år, og skrev også sin hovedoppgave i sosiologi om kvinner ved Riisby kursted i 1975, og fulgte også opp de samme kvinnene fem år etterpå. Hun gjennomgikk her de samfunnsmessige sidene ved kvinners alkoholbruk.

Les mer...
kristina-kjaerheim-100

Alkohol og kreftrisiko - særlig brystkreft

På Forbundet Mot Rusgifts fagdag om kvinner og alkohol i november 2005, gikk overlege dr. med. Kristina Kjærheim i Kreftregisteret gjennom alkoholens ulike kreftframkallende egenskaper, med spesielt fokus på kreftfaren knyttet til alkoholbruk hos kvinner.

Les mer...
Tverrsnitt av en hjerne

Alkoholrelaterte hjerneskader

Professor Kari Skullerud, ved Rikshospitalet holdt foredrag om alkoholrelaterte hjerneskader på FMRs fagdag om kvinner og alkohol i november 2005. Hun var opptatt av de vanligste skadene som alkoholbrukere påfører hjernen.

Les mer...
Gravide kvinner

Alkohol og graviditet, en livsfarlig kombinasjon

- Alkohol er et av de giftigste stoffene for barnets hjerne vi kjenner til i svangerskapet, forteller overlege Ann-Mari Brubakk ved St. Olavs hospital. I 2005 fikk Brubakk ansvaret for å lede en gruppe som skulle vurdere skadeomfang og forebygging av alkoholskader i svangerskapet.

Les mer...
Kvinnekropp

Trenger vi et kvinnenettverk for rusgiftspørsmål?

På FMRs fagdag om kvinner og alkohol høsten 2005 deltok også Christina Petterson fra Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN. Petterson er politiker og har sittet i den svenske Riksdagen i ti år, men har også en fortid som alkoholavhengig med behandlingserfaring, i tillegg til å være lærer og yrkesveileder.

Les mer...