Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 58 - Kamp mot legalisering!

Mot Rusgift nr. 58 - mai 1996: Kamp mot legalisering!

Leder: Kamp mot legalisering!

Ikke uventet har tilhengere av avkriminalisering og legalisering trådt inn i den norske narkotikadebatten. Fra å være et sært synspunkt forfektet av marginale grupper har liberaliseringsideene fått synlig fotfeste innen mer etablerte kretser. Folk i maktposisjoner (les embetsverket, forvaltningen og partipolitikken) har meldt seg på banen med sine liberale standpunkter.

Les mer...

Legalisering - pro et contra

Den økende debatten om avkriminalisering/legalisering av narkotika i Europa er i gang i Norge. I USA har den pågått lenge. Mot Rusgift-redaksjonen har gjennomgått en del av argumentene i den amerikanske debatten.

Les mer...

Europas femte frihet?

Det er godt å lese bøker til glede, men ofte mer nødvendig å lese bøker til vrede. Folkelig motstandskamp har oftest måttet ta sitt utgangspunkt i sunt og ekte sinne. Kenth Karlssons lille bok kan, på tross av at den er gitt en nøktern form av kartlegging og analyse, gjøre en ideologisk narkotikamotstander farlig rasende.

Les mer...

Hvilken debatt?

Politiske organisasjoner klager over lite engasjement og dårlig oppslutning blant studenter, det være seg om saker som angår dem direkte så vel som mer generell politikk. Er dette tilfelle også når det gjelder rusgiftpolitikken?

Les mer...

Kamp mot narkotika nytter

Stadig fokusering på distansen mellom samfunnets mål om et narkotikafritt samfunn og det faktum at narkotikabruken fortsatt eksisterer, truer med å ta motet fra både politikere, fagfolk og folk flest.

Les mer...

En fotsoldat ser tilbake

Liv Rosmer Fisknes startet sitt arbeid blant rusmisbrukere i 1967. Da var narkotikaen ukjent som problem i Oslo. I dag er hun sokneprest i Torshov menighet og har som en av sine tyngre oppgaver å bringe budskap om narkotikadødsfall til foreldre.

Les mer...

Legalisering - frihet?

I den pågående debatten om avkriminalisering/legalisering av narkotiske stoffer synes det å være en underliggende forståelse blant legaliseringstilhengerne at den norske narkotikapolitikken baserer seg på represjon og undertrykking, mens en endret narkotikapolitikk i retning av avkriminalisering/legalisering skulle representere en utvidelse av den individuelle friheten. Frihet ...

Les mer...