Mot Rusgift nr. 58 - mai 1996: Kamp mot legalisering!

Om Mot Rusgift nr. 58

1996-05-19

Leder: Kamp mot legalisering!


1996-05-19
Ikke uventet har tilhengere av avkriminalisering og legalisering trådt inn i den norske narkotikadebatten. Fra å være et sært synspunkt forfektet av marginale grupper har liberaliseringsideene fått synlig fotfeste innen mer etablerte kretser. Folk i maktposisjoner (les embetsverket, forvaltningen og partipolitikken) har meldt seg på banen med sine liberale standpunkter.


Legalisering - pro et contra

1996-05-19
Den økende debatten om avkriminalisering/legalisering av narkotika i Europa er i gang i Norge. I USA har den pågått lenge. Mot Rusgift-redaksjonen har gjennomgått en del av argumentene i den amerikanske debatten.

Bokanmeldelse:

Europas femte frihet?


1996-05-19
Det er godt å lese bøker til glede, men ofte mer nødvendig å lese bøker til vrede. Folkelig motstandskamp har oftest måttet ta sitt utgangspunkt i sunt og ekte sinne. Kenth Karlssons lille bok kan, på tross av at den er gitt en nøktern form av kartlegging og analyse, gjøre en ideologisk narkotikamotstander farlig rasende.

- en stemningsrapport fra Blindern av Tina Rebecca Hov Gylthe

Hvilken debatt?

1996-05-19
Politiske organisasjoner klager over lite engasjement og dårlig oppslutning blant studenter, det være seg om saker som angår dem direkte så vel som mer generell politikk. Er dette tilfelle også når det gjelder rusgiftpolitikken?

Kamp mot narkotika nytter


1996-05-19
Stadig fokusering på distansen mellom samfunnets mål om et narkotikafritt samfunn og det faktum at narkotikabruken fortsatt eksisterer, truer med å ta motet fra både politikere, fagfolk og folk flest.

Liv Rosmer Fisknes intervjues av Synnøve Dølven

En fotsoldat ser tilbake

1996-05-19
Liv Rosmer Fisknes startet sitt arbeid blant rusmisbrukere i 1967. Da var narkotikaen ukjent som problem i Oslo. I dag er hun sokneprest i Torshov menighet og har som en av sine tyngre oppgaver å bringe budskap om narkotikadødsfall til foreldre.

Legaliseringsdebatt på Internet: FMR - USA 1 - 0


1996-05-19
"Dere vinner!" skrev den narkotikaliberale avisa Anodyne Times etter en lang Internet-debatt med FMR. Vi gjengir her endel av debatten.

Legalisering - frihet?

1996-05-19
I den pågående debatten om avkriminalisering/legalisering av narkotiske stoffer synes det å være en underliggende forståelse blant legaliseringstilhengerne at den norske narkotikapolitikken baserer seg på represjon og undertrykking, mens en endret narkotikapolitikk i retning av avkriminalisering/legalisering skulle representere en utvidelse av den individuelle friheten. Frihet er et positivt ladet ord, og det kan være vel verdt å ta en diskusjon om hvilket innhold dette begrepet skal ha.

Intervju med Harald Dyrkorn

Kardemommelova eller "å leva det er å elska" som dannings ideal


1996-05-19
Det er viktig å få til ein diskusjon om individualetikk sett opp mot samfunnsetikk. Kritikk av Kardemommelova i lys av Vassbotns sang er ein innfallsvinkel til å diskutere samfunnsmoral og danningsideal.

Narkotika skal ikke legaliseres

1996-05-19
Vi har nok legale rusmidler i Norge. Å liberalisere narkotikapolitikken vil skape langt flere problemer enn det løser. Spørsmålet om liberalisering - og avkriminalisering av bruk av lettere stoffer - står ikke på Regjeringens politiske dagsorden.

Kampen mot narkotika kan vinnes!


1996-05-19
Målet om et narkotikafritt samfunn er viktig. Uavhengig av hvor realistisk det er at målet kan nås. Det skal være et klart signal om at narkotikabruk ikke er ønsket i vårt samfunn. På samme måte som det er et mål å få et samfunn fritt for mord og overgrep mot barn, uten at noen tror dette kan fjernes en gang for alle. Å fjerne dette målet vil medføre en kraftig nedbygging av samfunnets normverk mot narkotikabruk.