Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 85 - Alkoholpolitikk

Mot Rusgift nr 85, 4/2007

Collage

Om Mot Rusgift nr 4/2007

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-leder-100

Alkoholpolitikk

I Mot Rusgift nr 85 har vi tatt for oss alkoholpolitikken og dens muligheter. Her forstått som den salgs- og skjenkepolitikk for alkohol som norske kommuner fører, de muligheter Alkoholloven gir for å føre en ansvarlig alkoholpolitikk, og hvilke konsekvenser det får dersom politikerne bare lar humla suse.

Les mer...
Øyvind Horverak

Hva skjer med byen når alkoholen flyter?

SIRUS arrangerte for noen måneder siden et seminar om skjenkevirksomhetens betydning for utelivet og utelivsdeltakernes aktivitet i det offentlige rom. Øyvind Horverak, forsker på SIRUS, holdt nedenstående innlegg. Selv om artikkelen omhandler Oslo spesielt, er artikkelen av relevans for alle store og mellomstore bykommuner i Norge

Les mer...

Hvordan er alkoholmarkedet sammensatt?

Det har vært hevdet at store andeler av alkoholforbruket i Norge foregår i form av hjemmebrenning, smugling, taxfree-salg og privatimport. Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS har sett på dette i forbindelse med sin landsomfattende spørreundersøkelse i 2004. Vi har fått hjelp av forsker Øyvind Horverak til å sette opp en oversikt over det registrerte og det uregistre...

Les mer...
Bokforside

FMR-kurs for politikere

Forbundet Mot Rusgift gjennomførtei januar/februar 2008 en serie kurs for bydelspolitikere og bydels-administrasjoner i Oslo. Kurset baserte seg på ”Alkoholpolitisk verktøykasse” og rusgiftpolitisk bydelsplan. Som bakgrunnsstoff brukes blant annet den internasjonale alkoholpolitikkrapporten ”Alcohol – No Ordinary Commodity”.

Les mer...
Olaf G. Aasland

Nordmenn drikker mer og mer - og alkoholskadene øker!

– Vi må innrette all opplysningsvirksomhet mot å øke folks aksept for flere restriksjoner. Forskning viser at dagens opplysningsarbeid har ingen eller lav virkning. Vi må forklare hvorfor restriksjoner er nødvendig for å få en bredest mulig tilslutning for disse tiltakene, sier professor Olaf Gjerløw Aasland, instituttsjef ved Legeforeningens forskningsinstitutt.

Les mer...
Stortinget

Forebyggingsparadokset i alkoholpolitikken

I 1995 kom utredningen ”Alkoholpolitikken i endring”, et dokument som blant annet gikk forut for revisjon av Alkoholloven. Utredningen viser blant annet at det ikke er bare totalforbruket som har interesse i alkoholpolitikken, men også måten det drikkes på. Disse sammenhengene beskrives så godt i meldingen, at vi tillater oss å gjengi dem her.

Les mer...
Lovbok

Alkohollovens begrensninger i bevillingspolitikken

§ 1-1. Lovens formål Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Les mer...