Nyheter innen behandling

Nytt forslag fra FMR

Tiltak mot overdoser

2018-08-30
Overdose

På verdens markeringsdag mot overdoser og narkotikarelaterte dødsfall den 31. august lanserer Forbundet Mot Rusgift et nytt forslag for å bringe overdosedødeligheten nedover, nemlig langtidsvirkende naltrekson. Det antas at dette vil være et godt supplement til dagens LAR-behandling.


Ny podcast fra FMR

Intervju med Rita Nilsen


2017-06-20
Rita Nilsen[1]

Rita Nilsen, daglig leder av stiftelsen Retretten i Oslo har nettopp skrevet boka "Veien fram går først tilbake". Her har vi  laget et radiointervju med henne om boka og om Retrettens virksomhet.


I dag inviterte regjeringen til dialogmøte

Opptrappingsplanen for rusgiftfeltet

2015-05-26

Blå Kors og NAPHA har tro på metodikk utviklet av Tom Andersen

Familie som nettverk er viktig i behandling av rusgiftproblemer


2014-06-04

Vellykket overfor tung rusgiftbruk hos unge

TIUR-prosjektet på Ringsaker

2014-05-01

Uttalelse fra FMRs årsmøte den 15. mars:

Øyeblikkelig hjelp og frivillig tvang for rusgiftavhengige.


2014-03-16

Rapport fra Trøndelag inneholder noen tips om hvor en kan henvende seg

Mange ønsker hjelp til å redusere alkoholbruk

2013-12-08

Forventninger til ny regjerings innsats

Rask tilgang til behandling og lydhørhet for fagmiljøer


2013-10-27

Vi møter en mangeårig amfetaminmisbruker og hennes søster som satser igjen på at et rehabiliteringsopplegg kan hjelpe mot avhengigheten


Negativt svar fra byråden

Nedleggelse av hybelhus uten erstatningsplasser

2013-10-09

ILA hybelhus hadde 58 plasser, som nå blir nedlagt


Ungdom tatt for cannabisbesittelse i Ringsaker tilbys kurs og hjelp til å slutte

Ut av rusgiftbruk jo før jo heller


2013-08-14

Helsebyråkrater og politikere teller suksess på feil måte

Det er langsiktig behandling som nytter

2013-08-07

Phoenix Haga og andre terapeutiske samfunn med gode resultater må få anerkjennelse og økonomisk støtte til å drifte videre. Fagfolk sier fra.


Langsiktig behandling av rusgiftbrukere med omfattende problemer

Forskjellige evalueringer av kollektivbehandling


2013-07-12

Etter diagnosene å dømme er dette behandling som krever tid, det er også erfaringen at gjennomført behandling gir best resultat.  Det etterlyses bedre individuell kartlegging og mer systematisk ettervern.


Kvinne som har slutta med rusgift etter 30 år, har fortsatt ikke noe hjem

Å ikke ha noe fast sted å bo-- "det er et helvete.."

2013-07-12

Det er nok sjelden at en hjemløs klarer seg såpass bra som henne, men hun gråter når hun forteller om situasjonen.  Hun etterlyser hjelp. Vi vet at det er store mangler på ettervern. Bolig er svært viktig.


Også litt om Anonyme Narkomane NA..

En som var usynlig narkoman i mange år forteller


2013-06-19

Om å bli klar over situasjonen, rydde opp i sitt liv og håndtere skammen som truer med å bryte ned det som fungerer.


Norge har rekordmange i substitusjonsbehandling...

Oversikt over narkotikasituasjonen i Europa, også interaktivt

2013-06-12

Nedgang i antall medikamentfrie behandlingsplasser framgår ikke av overskriften


En oppsummering og tilgang til hele studien

Integrert i Rusmiljø? - Fremmede i Norge, fremmede på plata - en kvalitativ studie ved Thomas Anton Sandøy


2013-06-12

Hvilke konsekvenser får dette for forebygging

Overdosedødsfall i årene 2006-2008

2013-06-05

Om pårørendes behov for å bli sett og se seg selv

Medavhengighet


2013-06-05

Særlig aktuelt for unge aktive rusgiftbrukere.

Sømløse overganger og samarbeid mellom NAV Sagene og Barnevernet

2013-05-22

En beskrivelse av hvordan samarbeidet kan fungere og byråkratiske skillelinjer unngås.


Viser til at kommunikasjonen om diagnostiske metode ikke har vært overbevisende

Norsk allmennlege stiller spørsmål ved Ritalin-forskrivning


2013-05-21

Det har vært en markant økning i diagnosen ADHD og forskrivning av medikamentet Ritalin. Kritiske spørsmål blir ikke besvart.


Her trengs kommunal prioritering, Støre! Brukerrepresentanter må lyttes til. Fagmiljøene har ikke alle svarene.

Mental Helse etterlyser samhandling innen rus og psykiatri

2013-05-11

Skal målene om redusert tvangsbruk nås, må det være gode tilbud lokalt.


Fire krav som er er vanskelige å oppfylle for lavterskelpasienter i ROP

Tillit-Effektivitet-Registrering-Kompetanse


2013-05-11

Folk som har problemer pga rusgifter og psykiatri klarer ofte ikke det som kreves for å ha nytte av lavterskeltilbudet ROP(rus og psykiatri). Sosiolog Marit Edland-Gryt i SIRUS har fulgt ROP-brukere over tre år og oppsummerer med "De fire tersklene"


Risikabelt, viser forskning

Blandingsmisbruk blant tunge rusgiftbrukere øker i Europa

2013-05-01

I Kristiansand er det utviklet kurs

Hasjavvenning


2013-05-01

It should have so many benefits attached to it.. but numbers show that methadone alone is lethal.

Methadone as a major killer

2013-04-10

Fra FONTENE

En personlig historie om nedleggelser og søknader som forsvinner


2013-03-22

Innlegg i rusgiftdebatten .. etterlyser faglighet og resultatbevissthet i politikken

2013-03-20

Ikke gi meg det jeg er allergisk mot.. en blogg fra en erfaren

Om rusgiftbruk som allergi


2013-03-20

Fra en tidligere aktiv rusgiftavhengigs blogg.

Ikke ta fra meg konsekvensene

2013-03-16

Behandlingskollektivene har fortsatt sin plass

Langtidsbehandling i kollektiver hjelper mange til et bedre liv


2013-03-14

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side 17-21. Evaluering av behandlingskollektiver i rusomsorgen: Har de fortsatt en plass i dagens rusbehandling?