Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helse

Her tar vi for oss rusmidler og psykisk helse

Medisinfrie tilbud innen akuttpsykiatrisk behandling

Brukerorganisasjoner får støtte.

20.juni.2012
Forbundet mot Rusgift har gått inn for et "Nei til kjemikalisering av folks følelsesliv". Mange blir også forvirret og krenket over at de først og fremst blir møtt med medisinering som løsning i en menneskelig sett uoversiktlig situasjon. Brukerorganisasjoner innen psykisk helse støtter derfor ønsket om medisinfrie behandlingstilbud, basert på trygt miljø og gode samtaler.
Les mer hos NAPHA

Den velværefølelsen som kalles hverdagslykke

22.mars.2012
Det er fem ting som har vist seg å være virksomme i lykkelige menneskers liv. Å gjøre disse tingene vil bidra til hverdagslykke - et av temaene som blir viktige under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i 2012.
Les mer...
knut-leder-100

Avhengighetsbehandling og psykiatri

Leder i Mot Rusgift nr 83

18.juli.2007
Psykisk helsevern har sin egen lovgivning. Men i Spesialisthelsetjenestelovens §2-1a er det tatt inn at de regionale helseforetakene også er forpliktet til å tilby spesialisert helsehjelp til rusgiftavhengige. Ved etableringen av Rusreformen fra 1. januar 2004 lå det i kortene mange steder at avhengighetsbehandling skulle underlegges og bli en del av psykiatrien.
Les mer...
fjes-100

Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser

18.juli.2007
Mange rusgiftavhengige har psykiske lidelser i tillegg til rusgiftproblemet. Disse lidelsene kan være en medvirkende årsak til at enkelte forsøker å "selvmedisinere" seg med rusgifter, døyve de psykiske problemsymtomene, og på den måten pådrar seg et avhengighetsproblem. Med rusgiftavhengige menes her personer som er avhengige av alkohol, narkotika, eller som har et overforbruk...
Les mer...
Jørgen Branmess

Psykofarmaka, rus og psykiatri

Intervju med Jørgen G. Bramness, Folkehelseinstituttet

18.juli.2007
Jørgen G. Bramness er dr. med, spesialist i psykiatri, og er nå forsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi. Bramness arbeider med Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister, oftest kalt Reseptregisteret. I sin forskning har han vært spesielt opptatt av benzodiazepiner og andre beroligende medisiner. Vi spurte ham om medikamentbruk i samband med avheng...
Les mer...
Audhild Hjellerup Lønne

Mellom to stoler - en fortelling fra virkeligheten

18.juli.2007
SNAKKER AV ERFARING: Adhild Hjellup Lønne er sosiolog, og jobber som rådgiver og prosjektleder i Psykiatrien i Vestfold. Hun har også en i nærmeste familie som lider av en psykisk lidelse og et avhengighetsproblem, og vet hva det vil si å være pårørende til en person med dobbeltdiagnose.
Les mer...
john-agnar-johansen-100

Tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling - et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten

18.juli.2007
John Agnar Johansen er psykologspesialist og faglig nestleder ved Trasoppklinikken i Oslo. Han har mangeårig erfaring også fra offentlig helseforvaltning, bl.a. i Helsetilsynet, og fra etablering av tverrfaglig, spesialisert avhengighetsbehandling, som leder for ruspoliklinikkprosjektet ved Aker Universitetssykehus i 2005-2006. Han mener at behandling av pasienter med avhengig...
Les mer...
Mary Brett

Cannabis og mentale lidelser (psykoser/schizofreni)

18.juli.2007
Det pågår mye debatt og uenighet om cannabis faktisk forårsaker psykoser og schizofreni. I denne artikkelen gjennomgår biolog Mary Brett forskningslitteraturen rundt dette temaet, som fort kan bli et hovedspørsmål også i norsk psykiatri og avhengighetsbehandling i årene framover.
Les mer...