Kamp og kunnskap gjennom 100 år

Her finner du historieboka som er utgitt i 2004 i forbindelse med Norges studerende Ungdoms Avholdsforbund (NSUA) / Forbundet Mot Rusgift (FMR) 100-årsjubileum - 1904 - 2004. Du kan også laste historieboka i pdf format (13 Mb).

Del I

Stifting av NSUA og dei første 50 åra.
Her finner du forord, informasjon om stiftinga, innblikk i dei første 50 åra og pionerportrett.

Del II


2005-10-09
Minnestoff frå 1930-talet til ca 1980.

Del III

Frå 1960-talet til i dag - og frå NSUA til FMR

Del IV


Tidsskriftet Mot Rusgift

Del V

Oversikter

Bestill boka


Du kan bestille boka eller annt materiell fra FMR fra bestillingsskjemaet du finner her. Historieboka er på 142 sider og koster kr 100,-.
Alle FMRs medlemmer og sympatisører samt abonnenter på tidsskriftet "Mot Rusgift" har fått boken tilsendt.