Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 66 - Barn og rusgift

Mot Rusgift nr. 66 - oktober 2000

Barn og rusgift

Foreldre gir fortsatt alkohol til 13-åringer

Gjennom skoleopplegget "Alkohol er ikke noe for barn" ønsket Rusmiddeldirektoratet å få ned alkoholforbruket blant de yngste ungdomsskoleelevene. Et viktig delmål var å eliminere foreldrene som alkoholkilde. Et etterundersøkelse viser at foreldrene imidlertid langer alkohol i like stor grad som før. Opplegget fikk likevel en direkte virkning på de unge, ved at de selv valgte å ...

Les mer...

Multisystemisk terapi (MST)

En ny behandlingstilbud for ungdom med alvorlige atferdsvansker/antisosial atferd og deres familier er under utprøving/utvikling her i landet. Metoden kalles Multisystemisk Terapi (MST) og er hentet fra USA.

Les mer...

Bedre enn forventet

Aase Sundfær gir oss i boka "Ung og lovende" et innblikk i hvordan det går med barn av foreldre med rusgiftproblemer. Hun har intervjuet eller skaffet opplysninger om 31 av dem og deres foreldre eller omsorgspersoner tre ganger, første gang da de var 2-3 år, og siste gang da de var 15-17 år. Utgangspunktet var kvinner som fødte på Ullevål Sykehus i 1982/83, hvor rusgiftprobleme...

Les mer...

Hva vil Vigdis Hjort?

Hva er Vigdis Hjorts prosjekt? I boka "Hva er det med mor?" lar hun Mari, ei tenåringsjente, vokse opp med en svært alkoholisert alenemor.

Les mer...

Ikke snakke, ikke føle, ikke stole på noen

"Det har blitt sagt at den familien som lider av alkoholisme, lever i et hus med en flodhest i dagligstuen, og denne flodhest må fornektes. Ingen kan unngå å legge merke til flodhesten siden den opptar hele dagligstuen både gjennom sin fysiske størrelse og den redsel den sprer. Den er nærværende, påtrengende, massiv og binder det meste av familiens kraftressurser.

Les mer...

Barn reagerer tidlig på voksnes alkoholbruk

Spørsmålet om hvordan barn reagerer på voksnes bruk av rusgifter, er et omfattende tema. Eivind Jahren, som er journalist og pedagog med rus som spesialfelt vil her ta for seg noen få aspekter med bakgrunn i forskningsresultater.

Les mer...

Alkoholistfamilien - et drama med seks roller

Barn som vokser opp med alkoholisert mor eller far er formet i en omvendt-kultur. Det barna selv trenger, må de gi før de har fått det selv: trøst, beskyttelse, trygghet og en stabil oppvekst. Barna klarer seg ved å ta på seg ulike roller, overlevelsesstrategier. Staffan Myrbäck forteller her om de rollene barna tar på med eksempler hentet fra fag- og skjønnlitteraturen - og hv...

Les mer...

En skjør barndom

Arbeidet for barn som er plaget av voksnes drikking har den finske A-klinikk-stiftelsen vært opptatt av siden 1986. Til nå er 13.000 profesjonelle - personer som har med barn å gjøre - blitt kurset.

Les mer...