Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 82 - Russ

Mot Rusgift nr 1/2007

Kunnskap om rusgifter er viktig – uansett

mr82-collage-lite

Om Mot Rusgift nr 1/2007

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Mot Rusgift

PDF av denne utgaven av "Mot Rusgift"

Her finner du en PDF av Tidsskriftet Mot Rusgift 1/2007, utgave 82 - Kunnskap om rusgifter er viktig – uansett. Se PDF her (980 Kb)

Guide til russefeiring

En guide til en fantastisk russefeiring

Hordaland fylkeskommune sitt arbeid for å skape en positiv russefeiring startet allerede i 1989. I høst la opplærings-direktøren ved Hordaland fylkeskommune fram dokumenter så andre fylkeskommuner kunne lære av tiltakene Hordaland har innført for å skape en positiv russefeiring.

Les mer...
russetog-100

Noen få ødelegger inntrykket

- Positive tiltak som russen setter i gang blir overskygget av negativ omtale. Slik skal det ikke være! Det er trist at vi sitter igjen med et slikt inntrykk av dagens avgangselever, mener Ragnhild Lied Leder av seksjon for videregående i Utdanningsforbundet.

Les mer...

Norsk Lektorlag – og russefeiringen

I en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med forslaget om lovregulering av reklame i skolen, er Norsk Lektorlag forbilledlig klare i sine synspunkter på russefeiringen og behovet for en regulering av denne.

Les mer...

Vil lage trygg og morsom russefeiring

Som fersk russepresident for Hordaland og første kvinnelige russepresident på fire år har Iselin Stellberg prioriteringene klare i forhold til russetiden og sitt verv som russepresident.

Les mer...
Lærer

Forankre rusgiftundervisning etter Kunnskapsløftet

Mange har lurt på om rusgiftundervisning i tradisjonell forstand har noen plass i skolen etter at Kunnskapsløftet er blitt innført. Og det er riktig at det er lite å finne som spesifikt går på alkohol og narkotikaundervisning. Det vil derfor være de generelle vendiForankre rusgiftundervisning

Les mer...

Effektiv forebygging - finnes det?

Det finnes forebyggingsprogrammer i skolen med dokumentert virkning. Men hvilke? Dette ville Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ha svar på. De ga derfor en forskergruppe i oppdrag å gjennomgå og vurdere 29 opplæringsprogram om problematferd og rusgiftforebyggende arbeid. Gruppen la fram resultatene av sitt arbeid i rapporten ”Forebyggende innsatser i skole...

Les mer...