Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 62 - Overdose

Mot Rusgift nr. 62 - Mai 1999

Overdose

Leder: Lengre enn nesa rekker

Overdoseproblematikken stiller oss overfor to utfordringer. Den første utfordringen er å finne løsninger som kan redde liv. Den andre er å hindre at overdoser blir gjort til den eneste målestokken for hvorvidt vi har en fungerende narkotikapolitikk.

Les mer...

Kriminalitet og maktesløshet

Vi er antakeligvis mange som har latt oss skremme av volds- og ransutviklingen i Oslo det siste året. Den prosentvise økningen av antall ran er alarmerende. Knivstikking og voldsepisoder ble i lange perioder rapportert nærmest daglig i mediene. Sett i internasjonal sammenheng er Oslo fortsatt ingen utrygg by for folk flest, men utviklingstendensen er svært negativ.

Les mer...

Organisasjonene og det sivile samfunnet

Bernt Bull er generalsekretær i Avholdsfolkets Landsråd I 1997 la regjeringen Jagland fram den lenge etterlengtede stortingsmeldingen om de frivillige organisasjoner. Prinsipielle synspunkter på organisasjonenes rolle og forholdet mellom dem og forvaltningen har vært reist i ulike sammenhenger og fra ulikt hold gjennom mange år og i forhold til forskjellige sektorer.

Les mer...

Metadon er ingen frelse

Metadonassistert behandling hører absolutt hjemme i et samlet behandlingstilbud.. Med de multi-faktorelle årsaksforholdene som skjuler seg bak stoffbruk, og det spennet av ulike behov som finnes hos brukeren, vil metadon kunne være et egnet hjelpemiddel for noen i en kortere eller lengre fase, hevder Tore Bareksten. Men han reagerer på den Halleluja-stemningen som enkelte debat...

Les mer...

Hvor lenge kan en leve som sprøytenarkoman?

Hvis vi for alvor skal legge om narkotikapolitikken til først og fremst å hindre at folk dør av narkotikabruk, presses nye problemstillinger frem. Hvor lenge kan en egentlig regne med å leve som aktiv sprøytebruker? For de dramatiske tallene for overdosedødsfall tyder også på at dagens narkotikabrukere har flere år som aktive sprøytebrukere bak seg.

Les mer...

Kampen mot overdosedødsfall - politiske og faglige føringer

Den dramatiske virkeligheten som skjuler seg bak overdosetallene bidrar til fornyet engasjement i narkotikadebatten. Dramatikken lokker flere ut på banen. Mot Rusgift har tidligere pekt på at tiden med nasjonal enighet om narkotikapolitikken er over. Dette avspeiles også i Stortinget. Et forholdsvis omfattende forslag om tiltak mot overdosedødsfall er lagt fram. Vi har valgt å ...

Les mer...