Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette bør du vite

Dette bør du vite om Cannabis

cannabisblad med kryss over

Medisinsk cannabis

Dagbladets vinkel:

03.august.2018
Her i begynnelsen av juli ble jeg i egenskap av forbundsleder i Forbundet Mot Rusgift oppringt av Dagbladets journalist, Regine Stokstad. Hun skulle ha noen kommentarer til et oppslag om en som var blitt nektet å få forskrevet "medisinsk marihuana" av legen sin. Etter som jeg ved flere anledninger har fått mine innlegg om narkotika refusert i Dagbladet, var jeg svært glad for å...
Les mer...

Cannabis har sterkere virkestoff nå enn i hippietida

Fra Sverige

20.februar.2013
Cannabis dubbelt starkare idag än på 1970-talet Cannabis är en olaglig drog som är narkotikaklassad i Sverige. Ändå ifrågasätter många om den är så farlig för hälsan som det påstås. Saken kompliceras av att koncentrationen av drogens berusningsämne varierar. Helt klart är dock att den har den ökat, i grova drag med det dubbla sedan hippietiden på 70-talet. Vetandets värld redov...
Les mer...

Schizofreni framkalt av hasj

Tidsskriftet Mot Rusgift:

19.juli.2007
Tidsskriftet Mot Rusgift er kommet med et temanummer om rusgifter og psykisk helse. Her gjennomgår den engelse biologen, Mary Brett den internasjonale forskningslitteraturen om sammenhengene mellom hasj/marihuana og psykiske lidelser.
Les mer...

Tidlig cannabisbruk - økt sårbarhet for heroinavhengighet

Mot Rusgift nr. 4-2006:

26.januar.2007
Humanstudier har vist økt risiko for kognitive svekkelser, schizofreni og avhengighet av ander stoffer ved tidlig eksponering for cannabis. Doktorand Maria Ellgren fra Karolinska Institutet i Stockholm hevder dette i tidsskriftet Mot Rusgift, som nå er ute med nytt nummer.
Les mer...

Fakta om Cannabis

En ekspertgruppe, nedsatt av den australske regjeringen, har gjennomgått og vurdert den forskning som er gjort på cannabis og dens helsemessige og psykiske effekter de siste årene. Gruppens rapport må sees som den autoritative statusbeskrivelse av det man nå vet om cannabis.
Les mer...

Cannabis i forhold til andre narkotika og alkohol

Norsk ekspertuttalelse

18.januar.2003
Leder for Statens Rettstoksikologiske Institutt, professor Jørg Mørland, avga høsten 2000 en ekspertuttalelse om cannabis skadevirkninger, sett i forhold til andre narkotika og alkohol. Han opplyser bl.a. at man har sett flere dødsfall av cannabis i Norge de siste årene
Les mer...

Cannabis' psykiske og avhengighetsskapende effekter

18.juni.2000
Cannabis ser ut til å ha sterkt fotfeste i ungdomskulturen, selv om det bare er hos en minoritet av ungdommen. Den er den mest brukte illegale rusgiften i Vesten, og er omgitt av myter, både av tilbedende kjærlighet og av sterk avsky.
Les mer...