Dette bør du vite om Cannabis

Dagbladets vinkel:

Medisinsk cannabis

2018-08-03
cannabisblad med kryss over

Her i begynnelsen av juli ble jeg i egenskap av forbundsleder i Forbundet Mot Rusgift oppringt av Dagbladets journalist, Regine Stokstad. Hun skulle ha noen kommentarer til et oppslag om en som var blitt nektet å få forskrevet "medisinsk marihuana" av legen sin. Etter som jeg ved flere anledninger har fått mine innlegg om narkotika refusert i Dagbladet, var jeg svært glad for å få en henvendelse om dette fra nettopp den avisen. Jeg ba om å få spørsmålene skriftlig, da jeg holdt på med noe annet akkurat da. Det fikk jeg og avleverte etter min mening fornuftige svar. Det varte og rakk helt til 27 august, før storyen ble publisert på nettet under overskriften "«Kim» fikk ikke resept på cannabis til medisinsk bruk. Nå dyrker han det i kjelleren" (https://www.dagbladet.no/tema/kim-fikk-ikke-resept-pa-cannabis-til-medisinsk-bruk-na-dyrker-han-det-i-kjelleren/70014368). Siden artikkelen ligger gjemt bak en betalingsmur, har jeg ingen mulighet til å sjekke innholdet i den. Men spørsmålene jeg fikk er så pass interessante, at jeg velger å offentliggjøre dem og mine svar på bloggen. Så kan den som har mulighet sjekke artikkelen, og den som vil kan spekulere i hvorfor dette ikke kommer på trykk i papiravisen.


Fra Sverige

Cannabis har sterkere virkestoff nå enn i hippietida


2013-02-20

Cannabis dubbelt starkare idag än på 1970-talet Cannabis är en olaglig drog som är narkotikaklassad i Sverige. Ändå ifrågasätter många om den är så farlig för hälsan som det påstås. Saken kompliceras av att koncentrationen av drogens berusningsämne varierar. Helt klart är dock att den har den ökat, i grova drag med det dubbla sedan hippietiden på 70-talet. Vetandets värld redovisar forskningsläget idag.


fra www.helsefilm.no

Film om hasjavvenningens faser

2013-02-16

Viktig å vite for å takle det uten å flippe ut..


Ikke lurt med cannabis..


2012-09-05

Selv om det finnes mange intelligente som har prøvd, har ikke nok ikke intelligensen blitt bedre av det.


Tidsskriftet Mot Rusgift:

Schizofreni framkalt av hasj

2007-07-19
Tidsskriftet Mot Rusgift er kommet med et temanummer om rusgifter og psykisk helse. Her gjennomgår den engelse biologen, Mary Brett den internasjonale forskningslitteraturen om sammenhengene mellom hasj/marihuana og psykiske lidelser.

Mot Rusgift nr. 4-2006:

Tidlig cannabisbruk - økt sårbarhet for heroinavhengighet


2007-01-26
Humanstudier har vist økt risiko for kognitive svekkelser, schizofreni og avhengighet av ander stoffer ved tidlig eksponering for cannabis. Doktorand Maria Ellgren fra Karolinska Institutet i Stockholm hevder dette i tidsskriftet Mot Rusgift, som nå er ute med nytt nummer.

Fakta om Cannabis

En ekspertgruppe, nedsatt av den australske regjeringen, har gjennomgått
og vurdert den forskning som er gjort på cannabis og dens helsemessige og
psykiske effekter de siste årene. Gruppens rapport må sees som den
autoritative statusbeskrivelse av det man nå vet om cannabis.

Norsk ekspertuttalelse

Cannabis i forhold til andre narkotika og alkohol


2003-01-18

Leder for Statens Rettstoksikologiske Institutt, professor Jørg Mørland, avga høsten 2000 en ekspertuttalelse om cannabis skadevirkninger, sett i forhold til andre narkotika og alkohol. Han opplyser bl.a. at man har sett flere dødsfall av cannabis i Norge de siste årene


Norsk ekspertuttalelse:

Skadevirkningene ved bruk av cannabis

2002-07-01
En vurdering av skadevirkningene ved bruk av cannabis sett i forhold til andre narkotiske stoffer, herunder også i forhold til alkohol.

Cannabis' psykiske og avhengighetsskapende effekter


2000-06-18
Cannabis ser ut til å ha sterkt fotfeste i ungdomskulturen, selv om det bare er hos en minoritet av ungdommen. Den er den mest brukte illegale rusgiften i Vesten, og er omgitt av myter, både av tilbedende kjærlighet og av sterk avsky.

En guide for DEG som vil slutte med hasj

Denne guiden er utarbeidet av Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund, Sverige (september 1998).


Dette meiner FMR om hasj


1996-09-15
Det svirrar mange slags rykte om stoffa hasj og marihuana. Nokre av oss har kameratar som har prøvd desse stoffa, og som dermed trur dei veit mye om dei. Eigentleg er det svært få som veit noko særleg om dei. FMR, som har rusgiftspørsmålet som spesielt arbeidsfelt, har samla inn ein del røynsle og lesi ein del av det som vitskapen i dag er kommi fram til når det gjeld hasj og marihuana.