Pressemeldinger og presseutspill fra FMR vedrørende legalisering

FMRs standpunkt

"Avkriminalisering" av narkotika

2018-09-18
Cannabispåvirket kjøring

På bakgrunn av et vedtak i Actis' styre om å gå inn for "avkriminalisering" av narkotika, vil Forbundet Mot Rusgift presisere sitt standpunkt i denne saken.


Uttalelse fra FMRs årsmøte 2013

Nasjonal informasjonsoffensiv mot passiv drikking


2013-04-12
Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte i Oslo den 6. april, mener tiden nå er inne til å følge opp Regjeringens forslag om å snu innsatsen mer over i forebyggende retning. Dekningen av alkoholtemaet i presse, radio-TV og gjennom Internett er viktig.
FMR vil henvise til den aktivitet som har vært utøvd fra myndighetenes side når det gjelder å redusere tobakksrøyking, og mener samme tilnærming også kan brukes når det gjelder alkohol.

Massivt press på Kunnskapsdepartementet -

Russen vil ha eksamen før 17. mai

2009-02-19
Forbundet Mot Rugift, Norsk Lektorlag og Legevakten i Oslo har samlet sendt inn en henvendelse til Kunnskapsministeren om flytting av russefeiringen til etter eksamen. Nå har de fått god drahjelp av elever, foreldre og russen selv.

På studietur i Sveits:

Hanssen møtte sveitsiske heroinkritikere


2009-02-09
Som kjent har Bjarne Håkon Hanssen og hans medarbeidere vært på studietur til Sveits, hvor de bl.a. har studert landets narkotikapolitikk. Den norske delegasjonen hadde også bedt om å få møte kritikere av den sveitsiske politikken.

Høringsrunden er over:

FMR sier nei til fortsatt sprøyterom

2008-12-14
Høringsfristen for innspill til regjeringen om en fortsettelse av sprøyteromsloven er nå ute. Forbundet Mot Rusgift har - i likhet med en rekke øvrige organisasjoner uttalt seg negativt til fortsatt sprøyteromsdrift. Svært lite av formålene med sprøyteromsordningen er oppnådd, antallet overdoser har økt - spesielt i Oslo- og derfor bør sprøyterommet i Oslo stenge, sier FMR.

Tidsskriftet Mot Rusgift:

Schizofreni framkalt av hasj


2007-07-19
Tidsskriftet Mot Rusgift er kommet med et temanummer om rusgifter og psykisk helse. Her gjennomgår den engelse biologen, Mary Brett den internasjonale forskningslitteraturen om sammenhengene mellom hasj/marihuana og psykiske lidelser.

Media feil-informerer

Hasj-direktiv fra Riksadvokaten - ikke liberalisering, men effektivisering

2006-07-21

På bakgrunn av oppslag i media kan man få inntrykk av at våre påtalemyndigheter nå holder på og liberaliserer narkotikalovgivningen. Men hasj-tilhengerne jubler sannsynligvis for tidlig.


Knut T. Reinås:

- Marihuana er ikke medisin


2005-07-02

- De siste dagenes oppslag i massemedia om marihuana som medisin gir et feilaktig inntrykk av hva saken dreier seg om, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås til FMRs presseservice.


EURAD-toppmøte i Oslo

- Mulig å tenke om igjen om sprøyterom

2004-09-07
-Tenk en gang til, sa presidenten i Europe Against Drugs, EURAD , Ms. Grainne Kenny,på organisasjonens toppmøte i Oslo i helga. Hun uttrykte bekymring for situasjonen i Norge, etter at et Stortingsflertall i sommer vedtok å instruere regjeringen om å åpne for prøveprosjekter med sprøyterom.

Presseutspill fra FMR

Dagbladet og dopet


1998-10-07

Dagbladet har nettopp startet en reportasjeserie med tittelen "dropp dopet". I formen er det en holdningskampanje som advarer mot bruk av narkotika. Men fokuseringen på heroin og håpløshet, og påstandene om en mislykket narkotikapolitikk skaper grunnlag for Dagbladets skjulte dagsorden, nemlig ønsket om en liberalisering av narkotikapolitikken, skriver Forbundet Mot Rusgift i denne uttalelsen.


Pressemelding fra FMR

Frankfurt og Sveits - mytene om narkotikapolitikken slår sprekker

1998-03-24
En studierapport om narkotikapolitikken i Frankfurt og Sveits slår nå sprekker i mytene om en vellykket liberal narkotikapolitikk. Rapporten, som er utarbeidet for Forbundet Mot Rusgift av sosiolog Knut T. Reinås og sykepleier Rolf Dieter Cron, ble lagt fram tirsdag. Her hevdes det at heroineksperimentene i Sveits egentlig bare er en liten flik av av en uheldig narkotikapolitisk utvikling som har pågått over år i Frankfurt og Zürich.

Sveits

Ekspertkritikk av sveitsisk heroinprogram


1997-10-29
Sluttrapporten om det sveitsiske heroinutdelingsprogrammet har fått betydelig oppmerksomhet også i norske massemedia og fagkretser. Resultatene har stort sett vært gjengitt etter en sammendragsrapport som sier lite om de metoder som er blitt brukt og som gir få detaljer om resultatene av de enkelte underprosjektene. På denne bakgrunnen er suksessproklamasjoner spredd ut over hele verden.

Vi trenger en konsekvent rusgiftpolitikk

1997-09-16
I Klassekampen 10. september står Reidar Elias Hanssen fram på vegne av Miljøpartiet De Grønne (MDG) og krever "en ny rusmiddelpolitikk". Han etterlyser også mot til å "tenke nytt"i narkotikapolitikken.

Kan vi stole på partienes narkotikapolitikk?


1997-08-15
Vi har nettopp gjennomlevd en "Nome"-debatt om narkolegalisering i massemedia. Denne kom tett etter at vi hadde opplevd en "Frønsdal-debatt" i fjor sommer. De narkotikaliberale utspillene kommer stadig tettere i forbindelse med at legaliseringsbevegelsen har fått sterkt fotfeste i en del land, som Nederland, Sveits, Danmark og Tyskland.

Narkotika og miljø

1997-08-07
På MOM-siden i Arbeiderbladet den 7. august stiller Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Oslo, Jan Bojer Vindheim et spørsmål til Forbundet Mot Rusgift: "Når vil FMR f.eks. ta avstand fra den storstilte giftsprøytinga av dyrka mark (og landsbyer) i U-land som inngår i krigen mot narkotika?"

Vårt Land og narkotikadebatten


1997-08-06
I Vårt Land den 4. august har Geir Ove Fonn en kommentar under tittelen: "Umulig å bli kvitt narkotikaondet?" Han gjengir her synspunkter fra den internasjonale legaliseringsdebatten, bl.a. at narkotikatrafikkens enorme omfang og økonomiske betydning, og det internasjonale samfunns manglende suksess i narkotikabekjempelsen gjør det nødvendig å "se på forbudslinjen" på nytt.

Innlegg i Klassekampen

De Grønne og narkotika nok en gang

1997-07-10
Ikke uventet har FMRs kronikk i Klassekampen den 8. juli 1997 falt legaliseringstilhengerne innenfor De Grønne tungt for brystet. Jan Bojer Vindheim, talsperson for "GAN - Grønne for alternativ narkotikapolitikk" og førstekandidat for De Grønne i Oslo, liker i et innlegg den 10. juli ikke vår påvisning av at GAN seiler under falskt flagg - ved å stå fram som tilhengere av en "alternativ" narkotikapolitikk - istedet for å si rett ut at de ønsker en legalisering av narkotika.

Kronikk i Klassekampen

De Grønne og narkotikapolitikken


1997-07-08
De Grønne har vedtatt å gå inn for legalisering av hasj. Nå lanseres kampanjen "Grønne for Alternativ Narkotikapolitikk" - GAN. Denne kampanjen seiler under falsk flagg. Å lansere en "alternativ" narkotikapolitikk er et ledd i strategien til den internasjonale legaliseringsbevegelsen. I land etter land faller De Grønne inn i de verdensomspennende planene til George Sorros og andre legaliseringsivrige storkapitalister. Det er ikke mye "alternativt" over det.

Leserinnlegg i flere aviser

Narkotika - Miljøbevegelsen må rydde i eget hus

1997-07-01

Partiet "De Grønne" lanserer som valgkamputspill nå i 1997 et forslag om å legalisere hasj. "De Grønne"har stått fram som et miljøparti og representanter for miljøbevegelsen. Det er nå på høy tid at miljøbevegelsen tar en rydding i sine holdninger til narkotika. Troverdigheten deres avhenger også av at de greier å ta avstand fra den slags miljøforurensning som "De Grønne" her forsøker seg på.


Hasj og marihuana

Avhengighetsproblemer i Nederland


1997-06-05
Tidsskriftet Stoffmisbruk gjengir informasjon fra Nederland som viser at mange hollendere nå har begynt å få alvorlige avhengighetsproblemer på grunn av sin hasjrøyking. 675 000 nederlendere røyker ifølge de offisielle statistikkene hasj. I 1995 oppsøkte 2400 personer hjelpeapparatet for å få hjelp til å løse problemer de selv mente hasjrøykingen bragte med seg, har Jellinek-klinikken funnet ut. Dette er bare toppen av isfjellet, tror ekspertene, blant dem psykologen Peter van Dalen ved Jellinek-klinikken i Amsterdam.

Leserinnlegg fra FMR i Klassekampen

Narkodebatt - hva er problemet?

1997-05-26

På vegne av forbundsstyret i Forbundet Mot Rusgift svarer forbundsleder Per Karsten Nordhaug her på Ole Eirik Håtuns innlegg i Klassekampen 26. mai 1997.


Narkotika

Hvem er meningsberettiget?


1997-05-09
På vegne av forbundsstyret i Forbundet Mot Rusgift svarer forbundsleder Per Karsten Nordhaug her på Ole Eirik Håtuns innlegg i Klassekampen 9. mai 1997.

Farlig debatt om dop?

1997-05-07
På vegne av forbundsstyret i Forbundet Mot Rusgift svarer forbundsleder Per Karsten Nordhaug her på journalist Petter Nomes innlegg i Dagbladet den 7. mai, "Den farlige debatten om dop".